Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs”
Projekta kopējās izmaksas:
6977.32 EUR
Finansējums no VKKF:
6000.12 EUR
Līdzfinansējums:
977.20 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

2022. gada projekts "Ramatas pietura 22" būs profesionālu tēlnieku plenērs ar meistardarbnīcām Ramatas centrā. Tēlnieku plenērā taps jaunas skulptūras, turpinot un papildinot projekta pirmā kārtā 2021.gadā radīto miniatūro taku-karti „Ramatas pietura”. Skatoties uz to no putna lidojuma, taka (apmēram 500m2) veido Ramatas tuvākās apkārtnes karti, kurā iezīmējas Ramatas apkaimes kutūrvēsturiskās un nozīmīgas personības. 2.kārtā 2022.gadā vēl plānots uzstādīt jaunas INFO plāksnes ar QR kodiem.

"Ramatas pietura 22" – profesionālu tēlnieki veidos objektus/skulptūras veltījumus Ramatas, Mazsalacas, Rūjienas apkaimes izcilām personībām un dabas objektiem, piemēram: rūjēnietim Ādamam Alksnim – latviešu glezniecības celmlauzim, mazsalacietim Gustavam Ērenpreisam – latviešu velosipēdu izgatavotājam un uzņēmējam, kā arī kultūrvēsturiskam objektiem, kā Virķēnu muiža (Engelhartu dzimta un Vidzemes bruņniecība). Precīzs tēlniecības darbu saraksts taps pēc pirmajām tēlnieku skicēm. Tēlnieku meistardarbnīcās piedalīties tiks aicināti dalībnieki no Latvijas un Valmieras nov. - īpaši aicināti tiks topošie mākslinieki no Valmieras Dizaina un mākslas vsk. un Rūjienas MJIC. 

Projekta būtība ir arī Ramatas, Mazsalacas un Rūjienas apkaimes un savas piederības apzināšana, kultūrvēstures izpēte,  iesaistot novada iedzīvotājus aktīvā līdzdarbībā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks spēcinātas un godinātas apkaimes kultūrvēsturiskās vērtības, veicināta ģimenēm draudzīgas mākslas vides veidošana Valmieras novada Igaunijas pierobežā Ramatā.

“Ramatas pietura” 1.kārta tapa 2021.g. ar SIF un Mazsalacas novada atbalstu. Papildus info par 1.kārtu: https://www.eliesma.lv/tiekamies-ramatas-pietura 

Mērķi

Projekta mērķis ir Igaunijas robežai tuvākājā ciematā Ramata attīstīt vizuāli pievilcīgu atpūtas vietu. Ramata ir pirmā vizītkarte, ko tūristi redz, iebraucot no Igaunijas Latvijā, tāpēc mērķis ir radīt telpiskās mākslas, izziņas un izklaides sintēzi Ramatas centrā, kas atraktīvā veidā sniedzot informāciju tūristiem par kultūrvēsturiskajiem  dabas objektiem ceļu lokā Igaunijas robeža Killingi Nemme-Mazsalaca-Rūjiena.

Mērķis ir iepazīstināt un iesaistīt Latvijas iedzīvotājus, īpaši meistradarbnīcu dalībniekus, savas piederības apzināšana, kultūrvēstures izpētē. 

 

Uzdevumi

Organizēt darba grupu projekta "Ramatas pietura 22" aktivitāšu veiksmīgai norisei, līgumu slēgšanai, materiālu sagādei un mākslinieciskā un tehniskā darba organizēšanai, tai skaitā arī ārpakalpojumu organizēšanai, lai iekļautos laika grafikā.

Profesionālu tēlnieku plenēra organizēšana, kā rezultātā taps tēlniecības objekti veltījumi Ramatas, Mazsalacas, Rūjienas apkaimes izcilām personībām, kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem.

Tēlnieku meistardarbnīcas, kurās dalībnieki, kuri iepriekš būs pieteikušies meistardarbnīcām, varēs iepazīties ar tēlniecības pamatprasmēm, tēlniecības vēsturi un būtību, kā arī paši izmēģināt tēlnieka darba procesu. 

Tēlnieku meistardarbnīcu galvenais uzdevums ir mazināt plaisu starp profesionālo mākslu un skatītāju, radīt piederības sajūtu, izpratni un dot iespēju līdzdarboties. Svarīga ir iedzīvotāju līdzdalība un, īpaši, līdzdarbošanās laikmetīgās mākslas norisēs.Tikai atzīstot, izprotot un atbalstot laikmetīgās mākslas tendences, sabiedrība kopumā iet līdzi laikam, paplašinot savu pasaules uztveri un toleranci, uzlabojot vidi un dzīves apstākļus.

INFO plākšņu par takas objektiem izgatavošana, iekļaujot jaunākās digitalizācijas iespējas, kā, piemēram, dabā jau redzamajam papildus QR kods atraktīvākai informācijas papildināšanai ar linkiem uz video, audio vai rakstiskajiem izziņas avotiem.

Ramatas centra objekta "Ramatas pietura" labiekārtošana, INFO plākšņu uzstādīšana, piesaistīs interesi pierobežas ciematam un tajā esošajām radošas aktivitātēm.

Visos projekta posmos rakstīt un nosūtīt preses relīzes, veikt foto un video fiksāciju, kā arī sastādīt meistardarbnīcu dalībnieku sarakstus, atbildēt uz interesentu telefona zvaniem un e-pastiem.

Organizēt "Ramatas pieturas" 2. kārtas atklāšanas pasākumu.

Izvērtēt projekta gaitu, veikt grāmatvedības uzskaiti, rakstīt projekta atskaites.

Īpaši aicināti Ramatas un apkārtnes iedzīvotāji, radošo meistardarbnīcu dalībnieki un tēlnieki lepoties ar jaunu atpūtas, aktivitāšu, dabas un kultūras vēsturisko izziņas vietu, dalīties ar INFO par objektu. 

Ilgtermiņā rūpēties par "Ramatas pieturas" saglabāšanu un uzkopšanu. Īpaši uzrunājot Ramatas un apkārtnes iedzīvotājus, kuri piedalījās objekta veidošanā, kas veicina atbildīgāku attieksmi pret savu radīto objektu.

2. Prioritāte

Igaunijas pierobežas attīstība. Apskates objekts "Ramatas pietura" atraktīvā veidā aicina aplūkot tēlnieku darbus - replikas par tuvākās apkārtnes kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem, tā veicinot vēlmi uzzināt vairāk par tiem. Papildus iepazīstot informāciju uz INFO plāksnēm un ar izvietoto QR kodu palīdzību iepazīt papildus faktus un kultūrvēstures stāstus, tā īpaši piesaistot arī jauniešu uzmanību. "Ramatas pietura" veicina aktīvāku novada un tuvākas apkārtnes iepazīšanu un popularizēšanu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Ieguvēji plenēra aktivitāšu laikā - tēlniecības meistardarbnīcas dalībnieki, brīvprātīgie palīgi.
Ieguvēji ilgtermiņā - Mazsalacas-Rūjienas apkaimes iedzīvotāji, tūristi-ceļinieki, kuri dodas uz/no Igaunijas (ceļš Mazsalaca - Kilinngi Nemme – Pērnava/Viljandi). Ramatas pagasta Kultūras centra pasākumu apmeklētāji, kuri pirms pasākumiem parasti laicīgi ierodas Ramatā, var uzkavēties objektā-atpūtas vietā "Ramatas pietura". Tuvāko apkaimju mākslas skolu audzēkņi vasaras mākslas plenēru laikā.

Paredzamie projekta rezultāti

"Ramatas pietura" ir mini taka Ramatas centrā ar profesionālu tēlnieku darbu - 6 tēlniecības objektu ekspozīciju brīvā dabā, ģimenei draudzīgu atpūtas vietu ar šūpolēm, piknika ugunskura vietu un galdu ar soliem, kas ir pirmā vizītkarte iebraucot no Igaunijas Killingi Nemme Latvijā un piesaista interesi pierobežas ciematam Ramatai. Pēdējos gados cilvēki daudz vairāk ceļo tuvajos maršrutos, iepazīst Latviju (https://stat.gov.lv/) un tās kaimiņvalstis, priecājoties par dabu un kultūrvēsturi. Projekts “Ramatas pietura 22"  uzlabos un paplašinās esošo mākslas un atpūtas vietu.

Tiešie ieguvēji būs meistardarbnīcu dalībnieki un Ramatas ciema, kā arī tās apkārtnes iedzīvotāji (pēc statistikas datiem Ramatas pagastā ir 470 iedzīvotāji), kuri  varēs lepoties ar labiekārtotu atpūtas, aktivitāšu, dabas un kultūrvēsturisko izziņas vietu, kur doties pastaigā ar ģimeni un viesiem. Meistardarbnīcās darbojoties kopā ar profesionāļiem, dalībnieki spēs apzināties un pilnveidot savas spējas radošos procesos, paralēli iemācoties draudzēties un darboties kopā, veicinot arī aktīvāku novada un tuvākas apkārtnes iepazīšanu. 

"Ramatas pietura" radīs sajūtu, ka interesantas lietas ir iespējamas ne tikai lielajos centros, bet arī mazajos ciematos. Mazsalacas novada iedzīvotāji un viesi, izstaigājot "Ramatas pieturu", atraktīvi iepazītos ar apkārtnes kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem – gūstot pieredzi, sajūtot un izzinot pasauli caur teikām/stāstiem.

Pēc projekta “Ramatas pietura 22" nodošanas sabiedrībai - objektam paplašinoties un attīstoties, varētu pieaugt iedzīvotāju interese. “Ramatas pietura” projekta 1.kārta tapusi 2021.gadā ar SIF projekta atbalstu, apvienojot un sadarbojoties Ramatas pagasta Kultūras centram ar Mazsalacas novada pašvaldību, biedrību “Sabiedrības platforma” un Mākslas akadēmiju, info: https://www.mazsalaca.lv/?zoomzina=6002  un https://www.eliesma.lv/tiekamies-ramatas-pietura