Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Kultūras menedžmenta centrs "Lauska", biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
6530.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5340.00 EUR
Līdzfinansējums:
1190.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

2021.gada decembrī apgādā Zvaigzne ABC iznāca igauņu dzejnieces Kristīnas Ehinas dzejas grāmata “Mēness man asinīs” – atdzejojuši Guntars Godiņš un Daila Ozola.

Projekta mērķis ir organizēt muzikālu dzejas tūri 2022.gada jūnija vidū Vidzemē - Cēsīs, Valmiermuižā, Siguldā, Rīgā un Madonā, kurā piedalīsies igauņu dzejniece Kristīna Ehina, igauņu skaņu mākslinieks Silver Sepp, latviešu literāti Guntars Godiņš un Daila Ozola, kā arī igauņu dzejnieks Contra (Marguss Konula), kurš raksta dzeju gan igauņu, gan latviešu valodās. 

Kristīna Ehina ir viena no populārākajām un visvairāk tulkotajām mūsdienu igauņu dzejniecēm. Viņai iznākuši deviņi dzejoļu krājumi un piecas prozas grāmatas igauņu valodā, viņas darbi tulkoti somu, zviedru, maķedoniešu, vācu, īru, angļu un nu arī latviešu valodā. Kristīnas dzejā sastopami mitoloģiski motīvi, kā arī savdabīgs un harmonisks igauņu tautasdziesmu poētikas un stilistikas apvienojums ar modernās dzejas līdzekļiem. Šajā izlasē ir iekļauti Kristīnas dzejoļi gandrīz no visiem krājumiem, tādējādi atklājot viņas daiļrades raksturīgākās iezīmes. Gan Igaunijā, gan citās valstīs Kristīna bieži uzstājas kopā ar vīru mūziķi Silveru Sepu (Silver Sepp), kas pārvalda daudzus mūzikas instrumentus, vairākus no tiem viņš pats ir izgatavojis, izmantojot, piemēram, ar lielām naglām sanaglotu senu zvejas žebērkļa kātu, kanalizācijas caurules, velosipēda priekšējo riteni, ūdens bungas, kas sastāv no sešām mazgājamām bļodām. Abu uzstāšanās ir aizraujoša, jo Kristīnas dzejas lasījums saplūst ar Silvera fantastisko muzicēšanu. Latviešu literātu Guntara Godiņa un Dailas Ozolas, kā arī igauņu dzejnieka Contras dalība izcels saikni starp igauņu un latviešu dzeju. 

Mērķi

Projekta mērķis ir

- caur latviski tulkotu igauņu dzejnieces Kristīnas Ehinas dzeju parādīt Vidzemes un Dienvidigaunijas kopīgās kultūras iezīmes un tādējādi cilvēku galvās un sirdīs nojaukt robežas starp Igauniju un Latviju. 

- veicināt vidzemnieku izpratni par kaimiņtautas Igaunijas kultūras izpausmēm, īpaši dzeju, kura tulkotā veidā ir pieejama jebkuram

- bagātināt Vidzemes kultūrvidi ar atraktīvu literāri-muzikālu sarīkojumu virkni, kura veicina draudzīgus. cilvēciskus, atvērtus kontaktus starp igauņu un latviešu literātiem un Vidzemes iedzīvotājiem

 

Uzdevumi

Projekta uzdevums ir sarīkot literāri-muzikālu dzejas tūri pa Vidzemi, kurā publika atraktīvā veidā tiks iepazīstināta ar igauņu dzejnieces Kristīnas Ehinas dzeju Guntara Godiņa tulkojumā. Sarīkojumos no Igaunijas piedalīsies pati dzejniece, kā arī igauņu-latviešu dzejnieks Contra. Muzikālo pavadījumu nodrošinās igauņu skaņu mākslinieks Silvers Seps, kurš izceļas ar ļoti radošu pieeju skaņradei un interaktīvu performanci, mijiedarbojoties ar publiku. 

Lai īstenotu šo dzejas tūri, jāsaskaņo visu iesaistīto mākslinieku grafiki, jāizstrādā maršruts, jāsadarbojas ar vietējām pašvaldībām un pasākumu rīkotājiem, kuri nodrošinās iekštelpas vai ārtelpu, pasākuma izsludināšanu un publikas piesaisti. Jānorezervē naktsmājas māksliniekiem un jānodrošina viņu ēdināšanu. 

Projekta izmaksas sastāda mākslinieku honorāri, ceļa izdevumi ar personīgo auto, ēdināšana un, ja nepieciešams, naktsmājas. Tā kā igauņu mākslinieki ieradīsies ar savu īpaši pielāgotu mašīnu, kura pārtop par skatuvi, skatuves vajadzībām jānodrošina tikai apskaņojums un dažviet sēdvietas publikai. 

Dzejas tūres pieturvietas Vidzemē 2022.gadā: 

Ceturtdien, 16.jūnijs – Cēsis – Mākslas telpa MALA

Piektdien, 17. jūnijs – Valmiermuiža – Valmiermuižas pils parks

Svētdien, 19.jūnijs – Sigulda, Siguldas pils laukums

Pirmdien, 20.jūnijs – Rīga, Von Stricka villa

Otrdiena, 21.jūnijs – Madona, pie bibliotēkas

3. Prioritāte

Projekts atbilst 3.prioritātei, jo tas ar muzikāli-literāru sarīkojumu virkni un publikas tikšanās ar autoriem tiešā veidā veicina profesionālās starptautiskās mākslas pieejamību Vidzemē, kā arī veicina radošu sadarbību starp radošiem profesionāļiem - latviešu un igauņu literātiem. Projekts būtiski veicinās izpratni par igauņu un latviešu dzeju reģionos.

Ieguvēji un mērķauditorija

Kultūras interesenti un literatūras cienītāji dažādas vietās Vidzemē. Paredzams, ka katru pasākumu apmeklēs ap 40-50 apmeklētāju.

Paredzamie projekta rezultāti

Paredzams, ka pasākumus apmeklēs kopumā ap 250 cilvēku dažādās vietās Vidzemes novadā, kuriem būs iespēja tikties ar igauņu un latviešu autoriem, dzejniekiem, baudīt dzejas lasījumus un muzikālus  priekšnesumus, kā arī ar jaunām atziņām lasīt Kristīnas Ehinas dzeju latviešu valodā.  

Projekta rezultātā Vidzemes iedzīvotājiem radīsies padziļināta izpratne par kaimiņtautas - igauņu - dzeju un tās saikni un mijiedarbību ar pašmāju dzeju un dzejniekiem.