Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras novada pašvaldības iestāde Valmieras Kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
6900.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4800.00 EUR
Līdzfinansējums:
2100.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Vika Pasaku parks atrodas Dikļos, Valmieras novadā. Tā vadmotīvs ir rosināt bērnus iepazīt viņiem domāto literatūru, veicinot iztēles attīstību.

Vika (īstajā vārdā - Viktors Kalniņš) pasaku tēli ir saviļņojuši bērnu un pieaugušo sirdis jau sākot ar pagājušā gadsimta 80tajiem gadiem. Viks ir vairāku literāro balvu un prēmiju laureāts, grāmata "Zemūdens Bara Lielā diena" 1987.gadā tika atzīta ar specdiplomu. Pēc šīs grāmatas motīviem tika uzņemta Latvijā pirmā pilnmetrāžas animācijas filma. Vika pasaku un bērniem veltīto dzejoļu teksti regulāri tiek iekļauti skolu obligātās literatūras sarakstos, kas liecina par šo darbu augsto estētisko un māksliniecisko līmeni.

Vika Pasaku parkā atrodas dažādu tēlnieku izgatavotās Vika pasaku varoņu koka figūras, kas regulāri tiek atjaunotas un papildinātas plenēros. Pēc pastaigas pa parka takām iespējams sarīkot pikniku speciāli iekārtotā atpūtas vietā. Bērniem pieejams rotaļu laukums, kurā viņi var pēc sirds patikas var izkāpelēties pa speciāli šim nolūkam izgatavotām koka figūrām.

Atzīmējot Dzejas dienas, projekta ietvaros plānots atjaunot un digitalizēt Pasaku parka informatīvās norādes, padarot tās mūsdienīgākas un interesantākas - tiks ierunāti pasaku fragmenti, kā arī būs pieejams video sveiciens no paša autora.

 

Mērķi

Projektam noteikti šādi mērķi:

1. Popularizēt autora Vika literāro mantojumu;

2. Ar pasaku fragmentu palīdzību ļaut parka apmeklētājam padziļināti iepazīties ar tēliem, kas atrodami parkā;

3. Piesaistīt jaunus apmeklētājus Vika Pasaku parkam.

Uzdevumi

Projektam noteikti šādi uzdevumi mērķa sasniegšanai:

1. Atlasīt un sagatavot materiālu - pasaku fragmentus un veikt balss ierakstu, montāžu un pēcapstrādi;

2. Nofilmēt video ar Viku, veikt video montāžu, pēcapstrādi, subtitrēšanu;

3. Izveidot informatīvo norāžu dizainu un veikt maketēšanu;

4. Izgatavot un uzstādīt informatīvos stendus;

5. Nodrošināt publicitāti auditorijas sasniegšanai.

1. Prioritāte

Vika Pasaku parka galvenā mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā, skolēni un jaunieši. Realizējot projektu, tiks nodrošināta bērnu un jauniešu literārā izglītošana, padarot viņu saskarsmi ar pasaku tēliem interesantāku.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir Vika Pasaku parka apmeklētāji - ģimenes ar bērniem, skolēni, jaunieši, Dikļu iedzīvotāji un tūristi.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā taps 10 moderni informatīvie stendi, kas palīdzēs Vika Pasaku parka apmeklētājiem padziļināti iepazīties ar literārajiem tēliem, kā arī video sveicienā ļaus iepazīt pašu autoru. Stendu atklāšanā, kas norisināsies Dzejas dienu ietvaros 2022.gada 11.septembrī, plānotais parka apmeklētāju skaits - 300 cilvēki.

Jaunie stendi piesaistīs jaunus apmeklētājus un aicinās atgriezties parkā tos, kas jau daudzkārt tur pabijuši.

Nākamajos gados plānots stendu skaitu palielināt, pievienojot arī ilustrācijas no grāmatām.