Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs "KasTe"
Projekta kopējās izmaksas:
3010.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2160.00 EUR
Līdzfinansējums:
850.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1944,00 EUR

Kopsavilkums

Grāmatsiešanas vasaras skolā tiks sarīkotas 3 meistarklases, kurās varēs apgūt vairākus bezlīmes sējumu veidus - 1. Garais dūriens - piezīmju grāmata ar zīmuli, vienlaidus ādas vākos; 2. Skiču bloka izgatavošana  vēsturiskajā Koptu - kristīgo ēģiptiešu sējumā, kas ir senākais no grāmatsiešanas veidiem - pamatu pamats; 3. Foto albūma japāņu Koncertīna tehnikā izgatavošana. 

Mērķi

Grāmatsiešanas amata tradīcijas Latvijā sakņojas 20.gs. divdesmitajos gados, kad to varēja apgūt daiļamatniecības vidusskolā un poligrāfijas vidusskolā. Daiļamatniecības vidusskolas mantiniece ir Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Ādas dizaina izglītības programma. Poligrāfijas vidusskola - Valsts tehnikums. Bet abās šajās skolās grāmatsiešanas prasmes vairs nav iekļautas turpmākajā mācību programmā.Tādējādi šī aroda pārmantojamība Latvijā ir apdraudēta. 

Uzdevumi

Iepazīties ar grāmatsiešanas vēsturi un apgūt praktiskus paņēmienus grāmatu iesiešanā. Ieinteresēt plašāku auditoriju par grāmatsiešanas amatu. 

2. Prioritāte

Īstenojot projektu, tiks apgūta grāmatsējēja amata prasme, kas vēsturiski Latvijā pastāvējusi jau kopš 20.gadsimta divdesmitajiem gadiem. Meistardarbnīcu dalībnieki iepazīsies ar grāmatsiešanas vēsturi un praktiski apgūs dažādus grāmatu iesiešanas paņēmienus, process tiks dokumentēts un noslēgumā tiks rīkota darbu izstāde, kas ļaus ar projekta rezultātiem iepazīties plašākai auditorijai.

Ieguvēji un mērķauditorija

Meistardarbnīcu tiešie dalībnieki, tajās piedalīsies 10 cilvēki, noslēguma izstādes apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks sarīkotas 3 meistarklases grāmatsiešanā, kopā tajās piedalīsies 30 cilvēki. Meistarklasēs tiks  apgūti 3 bezlīmes sējumu veidi: 1. "Garais dūriens" - piezīmju grāmata ar zīmuli vienlaidus ādas vākos; 2. Skiču bloka izgatavošana  vēsturiskajā Koptu - kristīgo ēģiptiešu sējumā, kas ir grāmatsiešanas pamats; 3. Albūma izgatavošana japāņu Koncertīna tehnikā.

Tiks popularizēts un tālāk nodots grāmatsējēja amats. Dokumentējot procesu un sarīkojot izstādi, par grāmatsiešanas amatu tiks paplašināta un ieinteresēt lielāka auditorija.