Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība "Māsas Veronikas"
Projekta kopējās izmaksas:
4750.90 EUR
Finansējums no VKKF:
2518.00 EUR
Līdzfinansējums:
2232.90 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

2022.gads  iezīmējas ar savā ziņā leģendāras, ļoti populāras tuvākajā un tālākajā apkārtnē, un  tautā  mīlētas mūzikas grupas  “Palsa “ pusgadsimta dzimšanas dienu. Par  grupas, kura izveidojusies   pagājušajā gadsimtā, dzimšanu tiek  uzskatīts 1972. gads, lai gan dažādi nostāsti un fakti liecina, ka tās aizsākums ir vēl daudz agrāks 60 -gadi.

To gadu preses relīzēs ir lasāms, ka toreizējā Valkas rajonā darbaļaudīm liela  laime bija  būt Palsmanes ciema vokāli instrumentālā ansambļa  “Palsa “koncertos vai ballēs. Grupa  “Palsa “ no Palsmanes bija tik pat atpazīstama un slavena,  gluži kā šodien “Apvedceļš “vai “Sestā jūdze.”  Interesenti, ka grupas mūziķi nenodarbojās tikai ar mūzikas atskaņošanu ballītēs vai koncertos. Tika radīti gan jauni muzikāli skaņdarbi, gan rakstīti dziesmu teksti., veidotas koncertprogrammas ar deju demonstrējumiem un programmas vadītāju. Šobrīd, grupas “Palsa” vārds vairs saglabājies tikai cilvēku atmiņās un nostāstos, foto materiālos. Tomēr dažu komponēto  dziesmu teksti un mūzika skan joprojām.

Vēlamies izveidot uz dokumentāliem faktiem balstītu video stāstu par grupas “Palsa” darbību, grupas dzīvi , kāpumiem, kritumiem, slavu un tautas mīlestību  pusgadsimta garumā. Video stāstā plānots iekļaut gan intervijas ar bijušajiem dalībniekiem, gan  apkopotos dokumentālus faktus no arhīviem, publikācijām presē. Pēc video stāsta izveidošanas plānots video stāsta prezentācijas pasākums Palsmanes kultūras namā.

Video stāsta veidošanai nepieciešamo materiālu vākšanai, atlasei, dokumentēšanai plānots iesaistīt gan  vietējās kopienas pārstāvjus, gan grupas dalībnieku ģimenes vai to pēctečus. Projekta ietvaros sadarbosimies ar Smiltenes bibliotēku, kura veiks preses relīžu apkopojumu par grupu.  

Mērķi

Izveidot video stāstu par grupas Palsa dzīvi, kāpumiem, kritumiem, slavu un tautas mīlestību pusgadsimta garumā, apkopot informāciju par tās dalībniekiem un dibinātāju Mārtiņu Skari.

Uzdevumi

 1. Grupas dalībnieku intervēšana
 2. Iegūto dokumentālo liecību apstrāde, apkopojums.
 3. Preses relīžu apkopojums par grupu “Palsa”.
 4. Materiālu atlase video stāstam.
 5. Video stāsta izveide.
 6. Video stāsta prezentācija Palsmanē.

 

2. Prioritāte

Projekta ietvaros tiks pētīts un dokumentēts vietējās kopienas kultūrvēsturiskais mantojums, fiksētas mutvārdu liecības. No apkopotā materiāla tiks veidots dokumentāls video stāsts, par grupu Palsu , kas aktualizēs vietējās kopienas kultūrvēsturisko mantojumu plašākai sabiedrībai.

Ieguvēji un mērķauditorija

Smiltenes novada iedzīvotāji, palsmanieši un ikviens interesents, kuram interesē Smiltenes novada kultūrvēsture, šlāgermūzikas veidošanās Latvijā.
Vietējās kopienas pārstāvji- cilvēki, kuri ir iesaistīti projekta realizācijā un cilvēki, kuri atbrauks uz projekta prezentāciju.
Projekta realizācijā tiks iesaistīti 18-20 cilvēki un viņu ģimenes. Ir plānots, ka projekta prezentācijas pasākumu apmeklēs 200 cilvēki.

Paredzamie projekta rezultāti

 1. Apkopots un saglabāts digitālajā formātā Smiltenes novada vecākās šlāgergrupas izaugsmes stāsts.
 2. Video stāsts sniegs iespēju ilgtermiņā saglabāt grupas “Palsa” muzikālo mantojumu un pieejamību.
 3. Grupas dalībnieku dzīves stāstu apkopojums stiprinās dzimtas saites, piederību konkrētai vietai.
 4. Tiks popularizēts Smiltenes novads, Palsmanes pagasts, tā kultūrvēsture.
 5. Īstenots kultūrvēsturiski nozīmīgs, mākslinieciski savdabīgs, aktuāls, plašai sabiedrības daļai  pieejams bezmaksas kultūras pasākums.

Plānots, ka video stāstu noskatīsies 200 interesenti.