Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
A EVENTS, SIA
Projekta kopējās izmaksas:
9086.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6225.00 EUR
Līdzfinansējums:
2861.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Projekts netiek īstenots

Kopsavilkums

Vidzemes jūras piekrastē Salacgrīvas pagastā pie Mižuļurgas ietekas mājas ir radusi brīvdabas kultūrtelpa "Jūras rezidence Rainis". Šeit jau divus gadus notiek bezmaksas kultūras pasākumi - mūzikas vakari, izstādes, ceļotāju stāstījumi, tikšanās ar māksliniekiem, meistarklases un citi pasākumi. Arī šogad vēlamies vietējiem iedzīvotājiem un viesiem sarūpēt vasaras sezonā bez ieejas maksas saulrieta mūzikas vakarus ar plaši zināmiem mūziķiem - Sonoru Vaici, Ievu Akurateri, Ilzi Grunti, Juri Kaukuli, Horenu Stalbi un Riga Reggae, Laimi Rācenāju, Initu Āboliņu un Normundu Ķieti. Mūzika daudzām gaumēm un paaudzēm, no klasikas, harmoniska viegluma līdz pat deju virpulim.

Projekta "Saulrieta mūzikas vakari kultūrtelpā "Jūras rezidence Rainis" ietvaros jūnijā, jūlijā un augustā notiks seši koncerti. Par norises laiku tiks izvietota informācija kultūrtelpas "Jūras rezidence Rainis" Facebook lapā.

Ņemot vērā plašo brīvdabas kultūrtelpas platību, mūzikas vakari ir pieejami plašai auditorijai - ikviens, kas ieradīsies, varēs baudīt profesionālu mūziku ainaviskā vietā saulrieta krāsās.

Mērķi

Projekta mērķis ir nodrošināt bezmaksas kultūras pasākumu norisi Vidzemes jūras piekrastē kultūrtelpā "Jūras rezidence Rainis", kurā vasaras sezonā brīvā dabā profesionāli mūziķi tiksies ar klausītājiem, tiem atskaņojot mūziku dažādam paaudzēm un gaumēm, sākot ar klasisko un beidzot ar regeja stila mūziku.

Uzdevumi

1. Koncertu programmas sagatavošana;

2. Līgumu noslēgšana ar mūziķiem;

3. Publiskā pasākuma saskaņošana ar pašvaldību.

4. Publicitātes pasākumi un reklāma sociālos tīklos.

5. Koncerta organizēšana (aparatūras uzstādīšana, skatītāju sēdvietu iekārtošana, wc).

6. Pēc koncerta aparatūras nomontēšana, uzkopšana.

7. Skatītāju atsauksmju saņemšana, lai plānotu nākamos mūzikas vakarus atbilstoši skatītāju vēlmēm.

3. Prioritāte

Mūzikas vakaros koncertus sniegs profesionāli mākslinieki, piemēram, operdziedātāja Sonora Vaice, tautas mūzikas dziedātāja Ieva Akuratere un citi mūziķi, tādējādi nodrošinot bez maksas profesionālās mākslas un kultūras pieejamību Vidzemē.

Ieguvēji un mērķauditorija

Iepriekšējās vasaras sezonās uz kultūrtelpas pasākumiem ieradās vairāki simti apmeklētāji. Ir bijuši pasākumi, kurus apmeklēja pat 1500 cilvēku. Darbības pieredze liecina, ka 30% no apmeklētājiem ir vietējie iedzīvotāji, savukārt pārējie ir reģiona viesi, kas dod zināmu pienesumu kultūras tūrismam Vidzemē. Kultūrtelpas muzikālie vakari būs dažādām gaumēm, līdz ar to tos apmeklēs gan individuāli, gan draugu, gan ģimeņu lokā. Plānots, ka uz vienu mūzikas vakaru vidēji ieradīsies 400 apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Aizvadīti 6 koncerti ar profesionāliem mūziķiem un pavadošām grupām;

2. Vismaz 2400 skatītāji, kas būs apmeklējuši bezmaksas koncertus un pavadījuši brīvo laiku brīvā dabā.

3. Dažādu stilu profesionālas mūzikas pieejamība un popularizēšana Vidzemes novadā.

4. Brīvdabas kultūrtelpas iedzīvināšana un popularizēšana plašākai auditorijai ar mērķi dažādot kultūras pasākumus.

5. Apmeklētāju atsauksmju apkopošana un izvērtēšana, kas dos vērtīgus norādījumus turpmāko pasākumu plānošanā.