Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "ŠŪNA"
Projekta kopējās izmaksas:
5959.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5959.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4172,00 EUR

Kopsavilkums

Biedrība  "Šūna", kas līdz šim jau aktīvi ir darbojusies Salacgrīvā un tās apkaimē, veicinot iedzīvotāju iesaisti dažādos projektos, ir pieteikusi "Vidzemes kultūras programmas 2022” konkursā projektu "Brīvdabas kino vakari Svētupes muižā", lai vietējiem iedzīvotājiem rastu pieejamu profesionālu mākslu un kultūru, apmeklējot bez maksas kino seansus, kuros tiks izrādītas mākslas filmas dažādām gaumēm un paaudzēm.

Projekta ietvaros ir plānoti astoņi kino vakari. Tie notiks katru otro nedēļu trešdienās laika posmā no 2022.gada 15.jūnija līdz 2022.gada 28.septembrim Limbažu novada, Salacgrīvas pagasta Svētciemā, kultūrvēsturiskā vidē - Svētupes muižas kompleksā. Pasākuma apmeklētāju ērtībai būs nodrošinātas ērtas sēdvietas un galdiņi līdzi paņemtām uzkodām. Biedrība spēj nodrošināt sēdvietas līdz pat 100 apmeklētājiem. Būs padomāts arī par komfortu nelabvēlīgos laika apstākļos - nepieciešamības gadījumā filmu demonstrēšana notiks tai piemērotā teltī.

Repertuāra izvēlē tiks iesaistīti potenciālie brīvdabas kino apmeklētāji, veicot aptauju Facebook.

Informācija par filmu repertuāru, norises datumiem un laiku tiks izvietota biedrības  "Šūna" Facebook kontā un Salacgrīvas, Svētciema, Tūjas, Liepupes informācijas stendos.

Mērķi

Piedāvāt Salacgrīvas, Svētciema, Tūjas, Liepupes un citu tuvāko apdzīvoto vietu iedzīvotājiem iespēju dažādot sabiedriskās aktivitātes vasaras sezonā, brīvo laiku pavadot brīvdabas kino vakaros Svētupes muižā - sakoptā kultūrvēsturiskā vidē. Kino vakari ne tikai nodrošina profesionālās mākslas un kultūras pieejamību, bet arī rada tikšanās un socializēšanās vietu jebkurām paaudzēm, jo tiks izrādītas gan ģimenes filmas, gan latviešu kino klasika, gan populāras ārvalstu filmas un animācijas filmas.

Uzdevumi

Projekta realizācijas uzdevumi:

1. Darba attiecību nodibināšana ar projekta komandu.

2. Dažādām paaudzēm un gaumēm piemērota filmu repertuāra izvēle, iesaistot potenicālos skatītājus (aptauja).

3. Publicitātes informācijas sagatavošana (projektu uzsākot un pabeidzot), reklāmas afišu maketēšana un izgatavošana, reklāmas izvietošana sociālso tīklos.

4. Publiska pasākuma saskaņošana ar Limbažu novada pašvaldību.

5. Brīvdabas kino vakaru rīkošana.

6. Atsauksmju saņemšana no apmeklētājiem pēc pasākuma, lai izvērtētu projekta rezultātus un plānotu nākamās sezonas sabiedriskās aktivitātes.

 

 

3. Prioritāte

Tiks izrādītas labākās ārvalstu un Latvijas mākslas filmas, tādējādi nodrošinot profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamību vietējiem iedzīvotājiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir vietējie iedzīvotāji Limbažu novadā, it īpaši Svētciemam tuvāku pilsētu un ciemu iedzīvotāji, galvenokārt ģimenes, jo šis ir pasākums tiek organizēts tādā vidē, lai to varētu apmeklēt kopā ar bērniem un vecākiem.
2020.gadā pirmo un līdz šim vienīgo kino vakaru apmeklēja 80 cilvēki. Biedrība garantē līdz 100 sēdvietām katrā kino vakarā. Līdz ar to prognozējamā auditorija vienā pasākumā ir no 80 līdz 100 cilvēkiem.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Aizvadīti astoņi brīvdabas kino seansi ar skatītāju izvēlētu repertuāru katru otro nedēļu no jūnija līdz septembrim.

2. Latviešu kino klasikas popularizēšana (vismaz 2 filmas).

3. Starptautiski atzīta kino demonstrēšana (vismaz 3 filmas).

4. Kino vakara apmeklētāji līdz 100 (nodrošinātas sēdvietas).

5. Brīvā laika pavadīšanas iespējas bez maksas sakoptā kultūrvēsturiskā vidē.

6. Svētupes muižas kompleksa iedzīvināšana. Svētupes muižas multifunkcionālais laukums ir izveidots, lai šeit rastu vietu sabiedriskā labuma pasākumi - ne tikai kino vakari, bet arī koncerti, izrādes, meistarklases u.c. pasākumi.