Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Nabes muižas atbalsta biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
5090.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4590.00 EUR
Līdzfinansējums:
500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Nabes muižas atbalsta biedrība vēlas padarīt publiski apskatāmas uzkrātās vēstures liecības, eksponātus un informāciju par vēsturisko Nabes pils un muižas kompleksu. Laikam ritot, Nabē rodas jauni kultūrslāņi, zem kuriem slēpjas arī Latvijas vēstures attīstība caur dažādām varām. Kultūrvēsturisko mantojumu digitāli iemūžināšana, dos iespēju apkopot zināšanu bāzi ar materiāliem no kā mācīties varēs gan vēsturnieki un skolnieki,  gan vietējie iedzīvotāji un tūristi.Nabes kompleksa sākumi meklējami senajās Līvu zemēs Metsepolē, kurās no 13.gs. ienāca  Zobeņbrāļu Ordenis, tur izveidojot stratēģisku nocietinājumu - akmens pili un kapelu.

Vēlāk Hanzas savienības laikos tur uzplauka nozīmīgs tirdzniecības un ražošanas centrs. No 19 gs. graciozs neo-renesances stila muižas komplekss ar plašu saimniecību, tomēr no 13.gs. pils virzemē palika tikai daļa no pils torņa. Noriets sākās PSRS laikos. Nabes muiža, pils tornis un citas ēkas 2020 - 2021. gados tika pārņemtas avārijas stāvoklī. Teritorijā ir valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, bet dēļ avārijas stāvokļa nav pieejas apskatei un cieš arī eksponāti.

Projekta ietveros plānots apkopot informāciju par kompleksa vēsturiskajām metamofrozēm hronoloģiski sagrupējot informāciju par īpašniekiem, ģērboņiem, pils, kapellas, muižas un saimniecības kompleksu ēkām, daudzveidīgām eksponātu kolekcijām un interesantiem faktiem. Projekta ietvaros tiks iegūta informācija no arhīva un savienota ar informāciju no citiem avotiem. Informācijas apkopojumam tiks izveidota biedrības mājaslapa (nabe.lv), kurā tiks publicēti arī jaunumi par Nabes tālākām iespējām un aktivitātēm.  Mājaslapa ar informācijas krātuvi dos iespēju publiski apskatīt iekštelpas un eksponātus.

 

 

Mērķi

Projekta mērķis ir izveidot biedrības mājas lapu, kurā iepazīstināt ar Nabes pils un muižas kompleksa vēsturi.

Kā valsts kultūrvēsturiskais mantojums tas spēj pastāvēt vēl gadsimtus, bet šobrīd nevar uzņemt apmeklētājus iekštelpās, jo komplekss vēl pirms gada tika iegādāts avārijas stāvoklī. Ar projekta palīdzību tiks sasniegti šādi apakšmērķi:

1) Izveidot biedrības mājaslapu

2) Apkopot informācijas bāzi un publicēt vēsturiski materiālu par Nabes pils un muižas kompleksu.

3) Iemūžināt kompleksu un eksponātus publiskai apskatei mājaslapā .

 

 

 

Uzdevumi

Projekts sastāv no diviem pamata uzdevumiem – izvedot tīmekļa vietni un veikt informācijas apkopošanu par vēsturisko Nabes muižas un pils kompleksu.


1. Izveidot mājaslapu un pievienot domēna vārdu;
2. Izstrādāt satura apkopojuma koncepciju mājaslapai;
3. Apkopot no valsts arhīva iegūtos materiālus ar citu avotu informāciju;
4. Publicēt mājaslapā apkopoto informāciju un aktualitātes Nabes muižas
kompleksā.

2. Prioritāte

Nabes komplekss ir unikāls, ar kultūrvēsturiskajā mantojumā iekļautu pils
torni un muižas kungu ēku. Teritoriju ieskauj vēsturiskās saimniecības un
ražošanas ēkas un plašs parks. Kompleksam šobrīd ir nepieciešama gan atjaunošana,
gan arī digitālās identitātes veidošana, izglītošana un informēšana par tā attīstību, lai piesaistītu brīvprātīgos, atbalstītājus un apmeklētājus.

Ieguvēji un mērķauditorija

Iegūs lapas apmeklētāji, tūristi. Projekts nesīs pienesumu nacionālās vēstures un novadpētniecības izziņā, arī kā materiāls izglītības iestādēm vai pētniekiem. Ēkas avārijas stāvokļa dēļ, pagaidām, nav pieejamas sabiedrībai. Mājaslapa ļaus nodot publiskai apskatei un iemūžināt šo mantojumu

Paredzamie projekta rezultāti

  1. Izstrādāta mājas lapa.
  2. Izstrādāts apkopojošs raksts par Nabes kompleksa vēsturi.
  3. Iegūta vērtīga informācija no Latvijas valsts arhīva.
  4. Publicēti attēli no Nabes kompleksa un eksponātiem
  5. Izveidota FB laba un notiek satura papildināšana.