Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Kultūras biedrība SPEKTRS
Projekta kopējās izmaksas:
10040.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5000.00 EUR
Līdzfinansējums:
5040.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Sarežģītā situācija pasaulē un pandēmijas gadi ir pierādījuši cik būtiska cilvēka iekšējai labsajūtai un harmoniskai dzīvei savā ķermenī un sabiedrībā ir apkārtējā vide un daba, kā arī dvēselisks līdzsvars.  Sadraudzēties ar vidi sev apkārt, sajust sevi kā tās daļu, pilnvērtīgi dzīvot fiziskajā realitatē caur skaņu, vārdu, saskarsmi ir koncertprojekta AR PUTNIEM VIDZEMĒ izaicinājums un piepildījums. Projekta ietvaros plānoti 3 koncerti, no kuriem divi ( AR PUTNIEM..) notiks brīvdabā kopā ar komponisti M. Pētersoni, saksofonistu A. Kazlausku, klavesīnisti I.Salieti, blokflautiskti I. Nīmani, grupu PUTNI, rakstnieku un putnu fortogrāfu R. Vardi.  Īpaši šim projektam Rvīns Varde, kas pazīstams arī kā LTV raidījuma “Zaļgalvis” vadītājs,  raksta 10 uz putnu vērojumiem balstītus īsstāstus. Stāsti veltīti dažādu putnu, kurus var sastapt mežā, pļavā, pie ūdens un arī pilsētā, dzīves aprakstam. Atbilstoši putnu dzīvotnei piemeklēta arī plānoto koncertu vide. Koncerti iecerēti kā saudzīga iekļaušanās dabas ietvarā, putnu dabas mājvietu ieraudzīšana un apbrīnošana, izvairoties no skaļām un disonējošām izpausmēm, bet, gluži otrādi – veidojot savdabīgu kopmuzicēšanu ar dabas skaņām un sarunājoties ar vidi mūzikas valodā. Muzikālo materiālu veidos M.Pētersones jaundarbs konkrētajam izpildītāju sastāvam un elektronikai, senā mūzika, kā arī improvizācijas, kas balstītas uz dažādu putnu dziedājumu transkripcijām.

Ievibrējot pasauli miera un harmonijas saskaņās iecerēts koncerts HILDEGARDES MEDITĀCIJA, kura centrā viduslaiku komponistes Bingenes Hildegardes mierpilnā mūzika un mūsdienu autoru darbi K.Adamaites (ērģeles), A.Eņģeles ( monohords, balss), V.Laubes- Vītiņas (perkusijas) un grupas PUTNI izpildījumā.

Mērķi

Projekta mērķis ir piedāvāt pasākumus ar inovatīvu, kultūrizglītojošu saturu, nodrošinot līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras produktu pieejamību Vidzemē, veicinot tradicionālo vērtību un jaunrades popularizēšanu un jaunu pasākumu norises formu radīšanu.

Projekts AR PUTNIEM VIDZEMĒ ir dažādu kultūras nozaru vadošo mākslinieku sadarbība, par radošās satikšanās platformu izmantojot mūzikas nozari. ​​​​​​

Uzdevumi

1. Izveidot darba grupu projekta realizēšanai - komunikācijai ar koncertu norises vietām, koncertu tehniskajam un organizatoriskajam nodrošinājumam.

2. Koncertu programmu izveide saskaņā ar konkrēto koncertu vietu lokāciju, akustiku, mākslinieku un publikas izvietojuma iespējām.

3. Līgumu slēgšana ar iesaistītajiem māksliniekiem un pakalpojumu piegādātājiem

4. Projekta publicitātes un informācijas plāna izstrādāšana, projekta reklāma lokālajos un sabiedriskajos medijos.

5. Projekta tehniskā nodrošinājuma plānošana un sagāde.

6. Koncertu norise

7. Projekta noslēgums, finanšu saistību izpilde

3. Prioritāte

Vidzeme ir viena no skaistākajām Latvijas dabas ainavu vietām, kas visa gada garumā piesaista tūristus dabas takās un arī kultūrvēsturisko celtņu, tai skaitā koncertvietu apmeklētājus. Pandēmijas ierobežojumu gadi ir lieguši pilnvērtīgu kultūras baudīšanu klātienē, ko pašreiz ir jāatjauno pilnā apmērā, piedāvājot kvalitatīvus, profesionālu mākslinieku radītus kultūras produktus.

Ieguvēji un mērķauditorija

Koncerti AR PUTNIEM VIDZEMĒ ir domāti visu vecumu un sociālo slāņu pārstāvjiem, tai skaitā, ģimenēm ar bērniem., mūzikas un mākslas skolu un interešu izglītības iestāžu dalībniekiem. Koncertu programmas ir uztveramas un saprotamas plašai auditorijai. Projekta skaitliskie rādītāji būs mērāmi klausītāju apmeklētāju kopskaitā – plānoti no 70 – 300 skatītāju katrā norises vietā, kā arī ap 6000 -10000 sociālo tīklu sekotāju skaits šī projekta gaitā.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegti tam izvirzītie mērķi – izveidotas un iestudētas jaunas koncertprogrammas, kas atskaņotas brīvdabā un Jaunpiebalgas baznīcā. Tiks realizēta jauna pasākumu norises forma, daudzveidotas kultūras dzīves norises Vidzemes reģionā un dažādu kultūras nozaru profesionāļu sadarbība uz mūzikas nozares platformas pamata. Tiks radīti jauni muzikāli un literāri mākslas darbi, kas būs pieejami plašai publikai. Projekta norises tiks dokumentētas video un foto. Vizuālā un cita informācija par projekta norisi būs pieejama:

• vokālās grupas Putni mājaslapā (www.putni-ensemble.lv) un Facebook lapā (www.facebook.com/VocalgroupPutni )

• izplatīta caur citu projekta dalībnieku sociālajiem tīkliem;

• koncertu norišu vietu mājaslapās un sociālo tīklu kontos;

• sabieriskajos medijos

Koncertu apmeklētāju skaits 70 - 300 katrā pasākumā klātienē, internetā sasniegtās auditorijas skaits līdz 10000.