Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Latvijas Brass asociācija, Biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
8050.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6330.00 EUR
Līdzfinansējums:
1720.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Muzicēšana un koncertēšana dievnamos ir bijusi neatņemam kultūras dzīves sastāvdaļa un gadsimtiem cauri iedzīvotāju interesi raisoša. Vēsturiski, metālpūšaminstrumentu kvinteti ir muzicējuši dievnamos, piesaistot un izglītojot klausītājus ar sava laika komponistu jaunradītiem skaņdarbiem. Kvintets BRASS.EDU ir pārliecinājies, ka novadu iedzīvotāji ar lielu un patiesu prieku uzņem koncertus. Attālāko reģionu iedzīvotājiem tā ir vienīgā iespēja baudīt profesionālu koncertizpildījumu. Kvintets vienmēr aktīvi meklē dažādas sadarbības iespējas ar citu instrumentu pārstāvjiem, solistiem un orķestriem. BRASS.EDU un sitaminstrumentālista Guntara Freiberga koncertu cikls “Skaņu atmosfēras” koncerti plānoti kā turpinājums jau aizsāktajam koncertu ciklam “Mūzika Latvijas dievnamos”. Kvintets vienmēr ir atšķīries un pārsteidzis klausītājus ar ļoti krāsainām un žanriski dažādām programmām. Programmā ir iekļauti aranžējumi kvintetam un sitaminstrumentiem, kā arī oriģināldarbi gan kvintetam, gan sitaminstrumentiem. Šajā koncertu ciklā kvintets BRASS.EDU kopā ar sitaminstrumentālistu, veidojot kopīgu koncertu programmu, piedāvās klausītājiem izbaudīt un atklāt metālpūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēcīgo individualitāti, atklās saspēles iespējas un kopējo spēcīgo skanējumu, kas šādā kombinācijā Latvijā nav ļoti bieži dzirdēta. Esam pārliecināti, ka šie koncerti atstās neaizmirstamas sajūtas gan klausītājos, gan izpildītājos.

Mērķi

Projekta ilgtermiņa mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar metālpūšaminstrumentu kvinteta BRASS.EDU skanējumu, plašajām tehniskajām iespējām un muzikāli emocionālajām krāsām. Izcelt sitaminstrumentus ne tikai kā ansambļa vai skaņdarbu muzikālo akcentu papildinājumu, bet kā solo instrumentu. Koncerta apmeklētājiem piedāvāt muzikālo un emocionālo baudījumu un profesionālās mākslas pieejamību vienkāršākā un pieejamākā veidā, organizējot koncertus dievnamu iekštelpās vai saulainā un siltā laikā, brīvā dabā - dievnamu dārzos.

Uzdevumi

  1. Sagatavot koncertprogrammu, kas iepriecinās un pārsteigs koncerta apmeklētājus
  2. Sagatavot koncertam atbilstošu un piesaistošu publicitāti un uzskates vizuālos materiālus (afišu)
  3. Piedāvāt klausītājiem viegli pieejamu profesionālas mūzikas augstvērtīgu koncertu formu, muzicējot dievnamos vai dievnamu dārzos.
  4. Popularizēt metālpūšaminstrumentus un sitaminstrumentus gan sadarbojoties vienam ar otru, gan muzicējot solo.
  5. Piedāvāt klausītājiem augsta līmeņa profesionālu koncertprogrammu, kurā iekļauti pēc iespējās plašāki dažādu laikmetu un dažādu mūzikas stilu skaņdarbi kvintetam un sitamajiem instrumentiem, kā arī skaņdarbu pirmatskaņojumi Latvijā.
  6. Izcelt sitaminstrumentu spēles meistaru Guntaru Freibergu, kā vienu no redzamākajiem un pazīstamākajiem Latvijas instrumentālistiem un sitaminstrumentu spēles pedagogiem.
  7. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt koncerta tiešraidi, tādejādi paplašinot iespējamo klausītāju loku.
3. Prioritāte

Profesionālās mākslas pieejamība reģionā vienmēr ir bijusi ļoti svarīgs aspekts reģiona kultūras dzīves veidošanā un daudzveidībā. Pieejamība vienmēr rod iespēju kultūras mīļiem baudīt augstvērtīgus koncertus sava novada ietvaros. Profesionālu mūziķu augstvērtīgas koncertprogrammas raisa interesi reģiona un novada amatiermākslas kolektīvu dalībniekos, mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņos vēl aktīvāk nodarboties ar kultūru, izglītoties un iemīlēt mūziku un kultūru vēl stiprāk.

Ieguvēji un mērķauditorija

Koncerts paredzēts visiem novada iedzīvotājiem un viesiem. Balstoties uz pieredzi, koncertu ciklu “Mūzika Latvijas dievnamos”, apmeklēja ļoti daudz dievnamu draudžu ļaudis. Kvintets BRASS.EDU, kopjot metālpūšaminstrumentu spēles tradīcijas, ir ieguvis savu auditoriju, kura regulāri apmeklē BRASS.EDU organizētos koncertus. Koncertu klausītāju vidū ir ne tikai novadu iedzīvotāji, bet arī profesionāļi, Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu pedagogi un audzēkņi, Latvijas amatierkolektīvu mūziķi.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekts dažādos kultūras norisi Vidzemes novadā. Plānotais projekts dos iespēju iepazīstināt un ieinteresēt klausītājus ar metālpūšaminstrumentu un sitaminstrumentu skanējumu un sadarbības iespējām. Iekļaujot programmā skaņdarbus, kuri šādā salikumā Latvijā ir maz skanējuši, koncerta klausītāji tiks iepazīstināti ar metālpūšaminstrumentu kvinteta dažādo repertuāru, tā iespējām un dažādu gadsimtu komponistu daiļradi.

 Kvalitatīvie rādītāji:

- Koncertu apmeklētājiem - novadu iedzīvotājiem, draudzes locekļiem un interesentiem būs iespēja baudīt augsta līmeņa profesionālu koncertizpildījumu brīvi pieejamās vietās un bez maksas. 

- BRASS.EDU sastāvā muzicē vieni no vadošajiem Latvijas metālpūšaminstrumentu spēles pārstāvjiem, kuri ikdienā muzicē Latvijas labākajos profesionālajos orķestros.

- Guntars Freibergs ir izcils sitaminstrumentālists un pedagogs, kurš ir pazīstams ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Starptautisko konkursu laureāts.

- Kvintets BRASS.EDU būs guvis pieredzi veidojot koncertprogrammu un atskaņot to kopā ar sitaminstrumentiem, kas papildina muzikālo izaugsmi ikvienam mūziķim.

Skaitliskie rādītāji:

- 3 dievnami būs iepazīstinājuši sevi un vēruši durvis arī, iespējams, nejaušiem koncertu apmeklētājiem, kuri nākotnē var dievnamiem piesaistīt jaunus draudzes locekļus un palielināt to skaitu.

- Vidējais klausītāju skaits vienā koncertā ~ 150 cilvēku, 3 koncertos kopā ~450 klausītāju.

- Iedvesmojoties no koncerta, novadu amatiermākslas kolektīvi, iespējams, iegūs jaunus dalībniekus savās rindās un esošajiem dalībniekiem dos iedvesmu iesaistīties kolektīvajā muzicēšanā ar vēl lielāku degsmi.

- Mūziķi būs paplašinājuši savu repertuāru un cēluši savu profesionālo meistarību. Papildinājuši pieredzi kameransambļa spēlē 3 koncertos.