Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība”
Projekta kopējās izmaksas:
5900.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5000.00 EUR
Līdzfinansējums:
900.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta “Radošās darbnīcas “Manto. Zīmē. Kal.” ietvaros biedrība „Latvijas Mākslinieku savienība” (turpmāk - LMS) sadarbībā ar Gaujienas mūzikas un mākslas skolu, Alūksnes Mākslas skolu, Smiltenes Mākslas skolu organizēs radošās darbnīcas gan bērnu un jauniešu auditorijai, gan citiem interesentiem LMS muzeja Starptautiskajā mākslas un izglītības centrā “Zvārtavas pils” (turpmāk – Zvārtavas pils) Smiltenes novadā. Zvārtavas pils ir unikāla 19.gs. celtne Vidzemē, kurā var vērot gan vēsturisko interjera un arhitektūras mantojumu, gan 20.gs. 70.-80. gadu un mūsdienu mākslas darbus no LMS muzeja kolekcijas.

LMS rīkos četras radošās darbnīcas, kurās profesionālu mākslinieku un pedagogu vadībā dalībnieki veidos koka mākslas objektus, kuru veidošanas tematikai tiks izmantotas pilij raksturīgas tektoniskās kvalitātes ar nosaukumu “Trepes”. Objekti tiks izvietoti Zvārtavas pils parkā, papildinot LMS muzeja āra objektu ekspozīciju. Radošo darbnīcu dalībnieki veiks arī izglītojošus uzdevumus par neogotikas arhitektūru saistībā ar Eiropā sastopamiem kāpņu un trepju piemēriem, kā itāļu renesanses mākslinieka Leonardo da Vinči, holandiešu mākslinieka Morisa Kornēliusa Ešera daiļradē, kā arī Zvārtavas pilī esošie. Darbnīcu dalībniekiem būs pieejamas iepriekš sagatavotas darba lapas.

LMS īstenotais projekts bērniem, jauniešiem un citiem interesentiem  sniegs praktisku pieredzi vizuālajā mākslā, mākslas jaunrades procesā, kā arī rosinās interesi un izpratni par kultūras mantojumu.

Mērķi

Projekta mērķis ir organizēt četras radošās darbnīcas Zvārtavas pilī, sniegt informāciju par vēsturi, arhitektūru, veicot uzdevumus iepriekš sagatavotās darba lapās, un radošajās darbnīcās piedāvāt izgatavot koka vides objektus “Trepes” Zvārtavas pils parkā. Projekta realizācijā mērķis ir piesaistīt LMS biedrus - māksliniekus, pedagogus, kā arī iesaistīt darbnīcās pieaugušo, bērnu, jauniešu interešu grupas, veicinot Zvārtavas pilī izvietotā LMS muzeja radošo un muzejpedagoģisko darbību.

Uzdevumi

 1. Izstrādāt laikmetīgu, kultūrvēsturisku vizuālās mākslas projektu, izvedot LMS radošo darbnīcu konceptu, publicitātes materiālus, piesaistot profesionālus māksliniekus un pedagogus.
 2. Veidot sadarbību ar profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas skolu pedagogiem un audzēkņiem no Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Alūksnes Mākslas skolas, Smiltenes Mākslas skolas, lai iesaistītu projekta aktivitātēs.
 3. Sagatavot projektam nepieciešamos radošo darbnīcu metodiskos materiālus – darba lapas ar uzdevumiem piļu vēstures un arhitektūras detaļu, to stilistikas tematikās, kā arī darbnīcu materiālus un aprīkojumu koka mākslas objektu izgatavošanai. Objektos tiks risināti pilīm raksturīgi kāpņu un trepju ritmikas elementi, apgūti telpisko objektu veidošanas un uzbūves principi, pieredzējušu pedagogu vadībā.
 4. Koordinēt LMS četru radošo darbnīcu norisi 2022.gadā, LMS muzeja Starptautiskajā mākslas un izglītības centrā “Zvārtavas pils” Gaujienas pagastā.
 5. Izsniegt LMS sertifikātu par piedalīšanos profesionāla līmeņa izglītības projektā pedagogiem un LMS biedriem - māksliniekiem.
 6. Objektu uzstādīšana Zvārtavas pils parkā un ekspozīcijas izveide.
1. Prioritāte

Projektā piedalīsies Vidzemes profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogi un audzēkņi (Gaujienas mūzikas un mākslas skola, Alūksnes Mākslas skola, Smiltenes Mākslas skola). Radošo darbnīcu dalībnieki attīstīs spējas vizuālās mākslas jomā un apgūs jaunas zināšanas par kultūras mantojumu. Darbnīcu īstenošanas būtisks uzdevums ir veicināt Vidzemes iedzīvotāju līdzdalību mākslas aktivitātēs Zvārtavas pilī kopā ar profesionāliem māksliniekiem, pedagogiem, īpaši iesaistot bērnus un jauniešus.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vidzemes novada mākslas skolu audzēkņi un pedagogi.
Vidzemes – Smiltenes, Alūksnes, Gulbenes, Valkas u.c. novadu iedzīvotāji.
Āra ekspozīcijas-koka mākslas objektu mērķauditorija ir Zvārtavas pils apmeklētāji 2022. gadā. Visvairāk pili apmeklē ekskursanti (ģimenes, draugu, darba un senioru kolektīvi) no Vidzemes reģiona, Latvijas un ārzemēm. Zvārtavas pils ir atvērta ikvienam kultūras mantojuma, mākslas, vēstures interesentam vai nejaušam apmeklētājam.

Paredzamie projekta rezultāti

 1. Būs noorganizētas četras radošās darbnīcas Vidzemes reģionā, Zvārtavas pilī, Smiltenes novadā, laika periodā no 2022. gada jūnija līdz oktobrim. Katrā radošo darbnīcu norises dienā piedalīsies vidēji apmēram 50 dalībnieki (izņemot augustā, kad piedalīsies Jāzepa Vītola Mūzikas dienu Gaujienā mūzikas nometnes “Vītolēni” 150 dalībnieki). Kopā iesaistīti ap 300 dalībnieki, īpaši bērni un jaunieši, kas gūs jaunas zināšanas un pieredzi vizuālajā mākslā, attīstīs radošumu, darbojoties kopā ar vizuālās mākslas profesionāļiem.
 2. Pievēršoties tēmām un veicot izglītojošus uzdevumus, kas saistīti ar Zvārtavas pils vēsturi un neogotikas arhitektūru, trepju piemēriem arhitektūrā, radošo darbnīcu dalībnieki nodarbībās gūs jaunas zināšanas par Vidzemes reģiona kultūras mantojumu, vizuālo mākslu, arhitektūru, muižu vēsturi.
 3. Projekta rezultātā būs radīti 12 jauni koka mākslas objekti ar nosaukumu "Trepes" LMS muzeja Zvārtavas pils parka brīvdabas ekspozīcijai.
 4. Rezultātā veicināta LMS muzeja sadarbība ar Zvārtavas pils apkaimē esošo Gaujienas mūzikas un mākslas skolu un Jāzepa Vītola Mūzikas dienu Gaujienā mūzikas nometnes rīkotāju biedrību “Vītolēni”, kā arī Alūksnes Mākslas skolu un Smiltenes Mākslas skolu.
 5.  Popularizēts Zvārtavas pils komplekss Smiltenes novadā, kas ir LMS muzeja izstāžu, mākslinieku radošo darbnīcu un rezidenču norises vieta un nozīmīgs kultūras mantojuma un tūristu apskates objekts Vidzemes reģionā. Tiks veicināta LMS muzeja muzejpedagoģiskā darbība.