Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde "Dārziņš"
Projekta kopējās izmaksas:
4452.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3452.00 EUR
Līdzfinansējums:
1000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta "Kopsolis - tautisko deju video apmācība pirmsskolēniem" mērķis ir radīt unikālu un inovatīvu produktu - divas latviešu tautas deju video apmācības, kuras profesionālu deju skolotāju trūkuma apstākļos palīdz pedagogiem un citiem interesentiem mācīt tautas dejas pirmsskolas vecuma bērniem gan Latvijā, gan diasporā.

Projekta rezultātā video apmācības palīdzēs esošajiem pedagogiem īstenot izglītojamo apmācību atbilstoši izglītības standartā noteiktajam, tajā skaitā tautas deju apgūšanu, kas viennozīmīgi ir viens no latviskās kultūras stūrakmeņiem. Video apmācības ir paredzētas arī interešu izglītības pedagogiem un diasporai. Īpaši aktuāla šādu video apmācību nepieciešamība parādījās pandēmijas laikā, kad visa veida apmācības varēja notikt noteiktos burbuļos, kuri plašā mērā ierobežoja izglītojamo, jo sevišķi PII izglītojamo iespējas.

Lai uzfilmētu tautas deju video apmācības, aptuveni 40 Mazsalacas PII "Dārziņš" izglītojamie apgūs tautas dejas un piedalīsies filmēšanas procesā, gūstot jaunu pieredzi.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir radīt unikālu un inovatīvu produktu - divas latviešu tautas deju video apmācības, kuras profesionālu deju skolotāju trūkuma apstākļos palīdz pedagogiem un citiem interesentiem mācīt tautas dejas pirmsskolas vecuma bērniem gan Latvijā, gan diasporā.

Uzdevumi

Lai īstenotu projektu, deju skolotāja no septembra līdz novembrim aptuveni 40 Mazsalacas PII "Dārziņš" izglītojamiem māca tautas dejas. Mazākā grupa (1,5-4 g.v.) mācās tautas deju "Šie mazie mīļie zaķīši" un lielākā grupa (4-7g.v.) mācās tautas deju "Vēderiņš burkšķ".

Lai uzfilmētu video apmācību, scenārists, konsultējoties ar deju skolotāju un video operatoru, izveido scenāriju.

Filmēšanas telpa tiek iekārtota atbilstoši izveidotajam plānam un, izglītojamiem dejojot gan kopā, gan demonstrējot soļus atsevišķi, tautas deju video apmācības tiek uzfilmētas.

Tiek veikta video tehniskā montāža un, sadarbojoties deju skolotājam, scenāristam, projekta vadītājam un PII vadītājam, apstiprinātas video pamācības.

Piedaloties deju apmācībā iesaistītajiem izglītojamiem un viņu vecākiem, pirmo reizi tiek prezentētas tautas deju video apmācības.

Divas sagatavotās latviešu tautas deju video apmācības tiek izplatītas, izmantojot izglītības platformas, sociālos, reģionālos, masu un diasporas medijus.

1. Prioritāte

PII iestādes saskaras ar pedagoģiskā personāla trūkumu, vairākums no tiem ir profesionāli deju un mūzikas pedagogi. Īpaši aktuāla latviešu tautas deju video apmācību nepieciešamība parādījās pandēmijas laikā, kad visa veida apmācības varēja notikt noteiktos burbuļos, kuri plašā mērā ierobežoja izglītojamo, jo sevišķi PII izglītojamo iespējas.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešā mērķauditorija tiek dalīta divās grupās. Pirmā - visi, gan Latvijā, gan diasporā dzīvojošie PII vai interešu izglītības pedagogi un citi interesenti, kuri izmantos tautas deju video apmācības un līdz ar to arī viņu izglītojamie. Otra - Mazsalacas PII "Dārziņš" 40 izglītojamie, kuri apgūs tautas dejas un piedalīsies tautas deju video apmācībās filmēšanā.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks radīts unikāls un inovatīvs produkts - divas latviešu tautas deju video apmācības. Ņemot vērā milzīgo PII darbinieku trūkumu, šādas video apmācības palīdzēs esošajiem pedagogiem īstenot izglītojamo apmācību atbilstoši izglītības standartā noteiktajam, tajā skaitā tautas deju apgūšanu, kas viennozīmīgi ir viens no latviskās kultūras stūrakmeņiem. Video apmācības ir paredzētas arī interešu izglītības pedagogiem un jo sevišķi diasporai, kura nereti saskaras ar profesionāļu trūkumu. Īpaši aktuāla šādu video apmācību nepieciešamība parādījās pandēmijas laikā, kad visa veida apmācības varēja notikt noteiktos burbuļos, kuri plašā mērā ierobežoja izglītojamo, jo sevišķi PII izglītojamo iespējas.

Lai uzfilmētu tautas deju video apmācības, aptuveni 40 Mazsalacas PII "Dārziņš" izglītojamie apgūs tautas dejas un piedalīsies filmēšanas procesā, gūstot jaunu pieredzi.