Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola
Projekta kopējās izmaksas:
3270.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2660.00 EUR
Līdzfinansējums:
610.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2660,00 EUR

Kopsavilkums

Projekta nosaukums "Mākslas dažādība (kvadrātā)" reprezentē gan iepriekšējos gados aizsākto tradīciju turpināšanos - projekta aktivitātes stiprina kultūrizglītību mākslā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā (VDMV) un apzīmē to nozīmīgumu, gan akcentē projekta mērķi - piesaistot starptautiski atzītus profesionālus māksliniekus, savas jomas līderus, nodrošināt VDMV izglītojamiem un pedagogiem dažādu mākslas virzienu praktiskās meistarklases mākslas darbu radīšanai un to izstādīšanai.

Projekta tiešā mērķauditorija ir 40 VDMV izglītojamie un 20 VDMV pedagogi, kuri piedalīsies meistarklasēs, šādi gūstot gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas.
Ainavists A.Naumovs vadīs meistarklasi VDMV pedagogiem, režisore-animatore D.Liepa un animatore S.Utāne - VDMV profesionālās ievirzes 3.klases izglītojamiem, mākslinieces, grafikas tehniku speciālistes I.Nagliņa un J.Lūce - VDMV profesionālās vidējās izglītības 1. kursa izglītojamiem.

Projekta netiešā mērķauditorija ir visi VDMV izglītojamie, darbinieki un viesi, kuri apmeklēs mākslas darbu izstādi.

Mērķi

Projekta "Mākslas dažādība (kvadrātā)" mērķis ir, piesaistot starptautiski atzītus profesionālus māksliniekus, savas jomas līderus, nodrošināt Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas (VDMV) izglītojamiem un pedagogiem dažādu mākslas virzienu praktiskās meistarklases mākslas darbu radīšanai un to izstādīšanai.

Uzdevumi

Lai sasniegtu izvirzīto projekta mērķi, meistarklašu vadīšanai tika uzrunāti un aicinājumam atsaucās nozares profesionāļi: ainavists Aleksejs Naumovs, režisore-animatore Dace Liepa, animatore Silva Utāne un mākslinieces, grafikas tehniku speciālistes, Ieva Nagliņa un Justīne Lūce.

VDMV nodrošina telpas (arī ārtelpu) meistarklasēm un nepieciešamos materiālus radošajam darbam.

Profesionāļi, konsultējoties un savstarpēji vienojoties ar VDMV pedagogiem, izstrādā nodarbību saturu un plānu un pēc noteiktā grafika to īsteno.

Meistarklasēs radītos mākslas darbus VDMV eksponē izstādē "Mākslas dažādība (kvadrātā)" skolas telpās - K2 galerijā un vestibilā, paredzot gan klātienes, gan digitālos risinājumus, mākslas interesentiem dodot iespēju iepazīt, cik dažādas ir mākslas tehnikas un īstenošanas veidi.

3. Prioritāte

VDMV vadošā ideja ir kvalitatīva mākslas un dizaina izglītība visa mūža garumā - gan Valmierā un novadā, gan Vidzemes reģionā. Projekta finansējums palīdzēs nodrošināt papildus profesionālās zināšanas un prasmes gan VDMV izglītojamiem, gan pedagogiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta tiešā mērķauditorija ir 40 VDMV izglītojamie un 20 VDMV pedagogi, kuri piedalīsies meistarklasēs.
Ainavists A.Naumovs vadīs meistarklasi VDMV pedagogiem, režisore-animatore D.Liepa un animatore S.Utāne - VDMV profesionālās ievirzes 3.klases izglītojamiem, mākslinieces, grafikas tehniku speciālistes I.Nagliņa un J.Lūce - VDMV profesionālās vidējās izglītības 1. kursa izglītojamiem.

Projekta netiešā mērķauditorija ir visi VDMV izglītojamie, darbinieki un viesi, kuri apmeklēs izstādi.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā 40 VDMV izglītojamie un 20 VDMV pedagogi starptautiski atzītu mākslas profesionāļu vadībā meistarklasēs būs radījuši mākslas darbus, kurus būs iespējams apskatīt izveidotajā izstādē VDMV galerijā K2. Izstādes mērķauditorija ir vismaz 427 VDMV izglītojamie un 66 VDMV darbinieki, kā arī skolas viesi (ja epidemioloģiskā situācija to pieļaus).

Gan meistarklases, gan izstāde sniegts ieskatu, cik dažāda ir māksla, tajā izmantotās tehnikas un iegūtie rezultāti.