Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Smiltenes novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
4835.40 EUR
Finansējums no VKKF:
4462.50 EUR
Līdzfinansējums:
372.90 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 3124,00 EUR

Kopsavilkums

Vidzemes Pierobežas mazpilsēta Ape 2028. gadā atzīmēs 100 gadus. Laiku laikos šajā vietā ir dzīvojuši, strādājuši un veidojuši savas ģimenes un dzimtas neskaitāmi diži cilvēki - skolotāji, sportisti, kultūras cilvēki, mediķi, lauksaimnieki. Katrs no viņiem ir atstājis neizdzēšamas pēdas mazpilsētas ielās un ceļos. Cilvēki ir tie, kas ir veidojuši šīs vietas pagātni, veido tagadni un veidos nākotni. Apē dzimtas dzīvo vairākās paaudzēs. Apes cilvēkiem šī vieta ir īpaša Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā – TĀS IR MŪSU MĀJAS – tām pieder mūsu sirdis. Apes 100gades pasākumu ciklā, kas plānots laika periodā no 2022. gada jūnija līdz 2028. gada 11. februārim, vēlamies apkopot Apes 100 dzimtu stāstus un dzimtu fotogaleriju, veidojot izstādes,  izdodot stāstu un fotogrāfiju grāmatu “Manas saknes manā APĒ”, radot vienotu deju un dziesmu uzvedumu. Cilvēki noveco un šis laiks iezīmē nepieciešamību un vajadzību uzklausīt un stāstīt tālāk par piedzīvoto, saprasto, izjusto. Projekts ir pasākumu cikla sākuma posms, kura ietvaros plānots apzināt un tikties ar 35 dzimtām, uzklausīt, radot viņu dzimtu stāstus gan rakstveidā, gan digitālā formā, uzņemt dzimtu fotogrāfijas, un veidot stāstu un foto izstādi. Saglabāt pagātnes notikumus, lai pilnvērtīgi varam dzīvot šodienā un ir uzskatāmas liecības nākotnei.  Izstāde, stāsti, fotogrāfijas kā laika liecinieki par šo vietu un cilvēkiem, kā dāvana Apes pilsētai, Smiltenes novadam, Vidzemei.

Mērķi

Saglabāt Vidzemes mazpilsētas Apes kultūrvēsturisko mantojumu -  īpašo un unikālo dzīvo stāstu vēsturi, apzinot trīsdesmit piecas Apes dzimtas, radīt  šo dzimtu stāstus un fotogalerijas.  

Uzdevumi

  1. Apzinot un uzklausot  Apes trīsdesmit piecas dzimtas, radīt šo dzimtu stāstus gan rakstveidā , gan audioformātā. Veikt audio materiāla arhivēšanu  vēstures liecību saglabāšanai.
  2. Radīt kvalitatīvas dzimtu fotogrāfijas, kurās atspoguļojas arī Apes ainavas un dzimtām īpašas, nozīmīgas vietas. Veikt fotomateriāla apstrādi un arhivēšanu  vēstures liecību saglabāšanai;
  3. Radīt Apes dzimtu  stāstu un fotogrāfiju planšetes  izvietošanai gan telpu,  gan brīvdabas izstādēs.
  4. Foto un stāstu izstādes “Manas saknes manā APĒ” iekārtošana un atklāšana, muzikāli sveicieni no Apes kopienas ģimenēm.
2. Prioritāte

Šobrīd kā nekad agrāk mums ir svarīgi apzināties savu izcelsmi, savas saknes, savu piederību vietai, tautai, valstij – savu neatkārtojamo, īpašo kultūras mantojumu. Dzimtas ir tās kas veicina mūsu unikālās kultūrvides saglabāšanu, tradīciju pārnesi un vēstures liecību izzināšanu. Nezinot savas saknes mēs nevaram droši un pārliecināti skatīties nākotnē. Cienot savus senčus mēs radām pamatu mūsu bērnu nākotnei. Mēs gribam izcelt Apes dzimtu vēsturi, vērtības, tradīcijas, un šis projekts ir sākums

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta īstenošanas tiešā labuma guvējas būs dzimtas par kurām tiks radīti stāsti un fotogrāfijas. Esošie un bijušie apenieši, kuru dzimtu saknes ir veidojušās Apē. Visi, kuriem Ape ir vieta, kur satikties, svinēt svētkus, just piederību. Smiltenes novada ļaudīm un viesiem no citiem Latvijas novadiem izstāde dos iespēju ieraudzīt un iepazīt dažādu Apes dzimtu likteņus, sajust dzimtas spēku, mīlestību un piederību savai pilsētai Apei, savai zemei Latvijai.

Paredzamie projekta rezultāti

Īstenots Apes 100gades pasākumu cikla sākuma posms apzinot un uzklausot  trīsdesmit piecas Apes dzimtas, radīti šo dzimtu stāsti gan rakstveidā, gan audioformātā. Veikta audio materiāla arhivēšana vēstures liecību saglabāšanai. Uzņemtas kvalitatīvas dzimtu fotogrāfijas, kurās atspoguļotas arī Apes ainavas un dzimtām īpašas, nozīmīgas vietas. Veikta fotomateriāla apstrāde un arhivēšana. Izveidotas trīsdesmit piecas Apes dzimtu stāstu un fotogrāfiju planšetes, kuras pēc nepieciešamības ir iespējams izvietot gan telpās, gan brīvā dabā.  

Iekārtota un atklāta foto un stāstu izstāde “Manas saknes manā APĒ”. Izstādes atklāšanā piedalās projektā iesaistīto dzimtu pārstāvji un citi interesenti, kopskaitā 170 cilvēki. Līdz projekta noslēgumam izstādi apmeklēs līdz 300 interesenti. Perspektīvā izstādi plānots transformēt un izvietot pilsētvidē Apei nozīmīgos notikumos, lai to varētu apskatīt un iepazīt pēc iespējas lielāks skaits cilvēku.