Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
biedrība CĒSU TEĀTRIS
Projekta kopējās izmaksas:
11850.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5400.00 EUR
Līdzfinansējums:
6450.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Radīt dramaturģisku materiālu un iestudēt izrādi-piedzīvojumu Cēsu pilī par konkrētu personību-mēmā kino aktrisi grāfieni Kissu fon Zīversu (īstajā vārdā Katrīna fon Zīversa),kura bija  Cēsu Pilsmuižas īpašnieka Krievijas galma kambarkunga un īstenā valsts padomnieka grāfa Emanuela fon Zīversa (1848-1919) un viņa sievas Olgas, dzimušas kņazienes Urusovas (1854-1891) meita, ģimenes "baltais zvirbulis". Balstoties vēsturiskās personības dzīves notikumos, vēlamies atklāt tā laika Eiropas kultūras un sabiedriskos procesus, izzinot, kā tie tiek "iepludināti" mūsu kultūras vidē. Radīt sabiedrībai interesi un izziņu savdabīgā veidā arī par kino vēstures pirmsākumiem - mēmā kino veidošanās ceļiem. Zinot, ka Cēsu vēstures un mākslas muzejs ir izcila vieta vēsturisko zināšanu krātuve, šāda izrāde-piedzīvojums  pievienos arī cilvēcisko dzīves notikumu uzslāņojumu atklāsmes par leģendārām un maz zināmām personībām. Izrādes-piedzīvojuma radīšanas procesā tiks veicināta vidzemnieku izpratne par ne-tradicionālāku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

 

Mērķi

Radīt dramaturģisku materiālu un iestudēt izrādi-piedzīvojumu Cēsu pilī par konkrētu personību-mēmā kino aktrisi grāfieni Kissu fon Zīversu, izzinot Zīversu dzimtas vēsturi, kā arī mēmā kino veidošanās ceļus. Veidot sadarbību ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeju.

Uzdevumi

1. Uzrakstīt dramaturģijas materiālu, balstītu vēstures faktos un notikumos;

2. radīt izrādes mūzikas režiju;

3. radīt un integrēt kino vēstures pirmsākuma- mēmā kino – stilā veidotus video sižetus;

4. izveidot izrādes gaismu partitūru un izgaismošanu izrādei paredzētajās pils telpās;

5. radīt vietai, telpām pielāgotas  scenogrāfiskas detaļas ;

6. iestudēt izrādi ar Vidzemes amatieraktieriem no Cēsu teātra;

7. izrādīt regulāri vai pēc pieprasījuma izrādi-piedzīvojumu Cēsu pilī;

8. veidot regulāru sadarbību ar Cēsu vēstures un mākslas muzeju, radīt  publicitāti un piesaistīt auditoriju Cēsu pilij.

2. Prioritāte

Vidzemes reģiona vienotais kultūras mantojums, nemateriālā kultūras mantojuma izpēte un popularizēšana

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija – 30 Cēsu Teātra aktieri;
Sekundārā mērķauditorija –
1. iesaistīto amatieraktieru draugi, ģimenes locekļi, radinieki;
2. Cēsu pilsētas un novada iedzīvotāji;
5. vidzemnieki, teātra mākslas un vēstures interesenti;
6. Latvijas iedzīvotāji - tūristi, piedzīvojumu meklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie rezultāti: 1.radīts viens dramaturģisks darbs,

2. radīta izrāde-piedzīvojums “Baltais zvirbulis- Kissa fon Zīversa”;

3. dota radoša iespēja uzstāties, pašapliecināties vismaz 20 vidzemniekiem- amatieraktieriem;

Kvalitatīvie rezultāti:

1. Uzrakstīts dramaturģijas materiāls, balstīts izpētītos vēstures faktos un notikumos;

2. radīta izrādes mūzikas režiju, atbilstoša pagājušā gadsimta sākumam;

3. radīti un integrēti mēmā kino – stilā veidoti video sižeti;

4. izveidota gaismu partitūra un radīta īpaša izgaismošana Jaunajā Cēsu pilī;

5. radīta vietai, telpām pielāgota  scenogrāfija;

6. iestudēta izrāde ar Vidzemes amatieraktieriem no Cēsu teātra;

7. izrādīta izrāde-piedzīvojums Jaunajā Cēsu pilī;

8. izveidota  sadarbība ar Cēsu vēstures un mākslas muzeju, radīta  publicitāti un piesaistīta auditorija Cēsu pilij.

9. celta vidzemniekos pašapziņa, pierādot, ka dalība amatierteātrī nav tikai kultūrvides veidošanas instruments, bet tam ir arī sociāls un izglītojošs aspekts – izpētes un empātijas veicināšana;

10. radīta iespēja jaunām sadarbības idejām, aktivitātēm, "gara un dvēseles lidojumam”, motivācija, azarts, dzīves prieks un palielināta misijas sajūta kā kultūras un gaismas nesējiem savā vidē;.

11. motivēti Vidzemes iedzīvotāji, kuri apzinās sevi kā personību un reālu resursu vietējās kultūrvides veidošanā.