Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Alūksnes novada pašvaldība, iestāde Alūksnes muzejs
Projekta kopējās izmaksas:
7892.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6300.00 EUR
Līdzfinansējums:
1592.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Alūksnes muižas īpašniekiem un parka veidotājiem, baroniem Otto Hermanim  un Kristofam Burhardam fon Fītinghofiem, šogad aprit apaļas jubilejas – 300 un 255 gadi. O.H. fon Fītinghofs apliecinājis savu cieņu mākslai un teātrim, izveidojot Rīgas pirmo, pastāvīgo teātri un uzņemoties tā vadību. K.B. fon Fītinghofa laikā uzsākta Alūksnes muižas parka pārveide no regulārā franču stila parka uz dabisko ainavu parku.

Novērtējot baronu ieguldījumu mākslas un dārzu pasaulē reģionālā un nacionālā mērogā,  Alūksnes muižas parka pasākumā caur mūsdienu prizmu popularizēsim dabas krāšņumu un godināsim  Alūksnes kultūrvēsturiskā mantojuma pamatlicējus, kuru darba augļus redzam un jūtam vēl šodien. Pasākuma īstenošanā plānots iesaistīt bērnu un jauniešu auditoriju.

Pasākuma atslēgas vārdi ir TEĀTRIS un PARKS, kur vienotā sintēzē saplūdīs teātra māksla, dabas un kultūras mantojums ar rekreācijas iespējām bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm. Pasākuma laikā norisināsies profesionālās un bērnu un jauniešu amatiermākslas teātra izrādes brīvdabā- Alūksnes muižas parkā, kur apmeklētāji būs aicināti uz "KRĀSU PIKNIKU". Papildus relaksējošai atpūtai, būs iespēja asināt prātu un līdzdarboties lielo koka spēļu izspēlē. Novakarē baroni fon Fītinghofi aicinās uz izglītojošu ekskursiju Alūksnes Jaunajā pilī- Alūksnes muzejā un muižas parkā, kā arī rosinās piedalīties erudīcijas spēlē "Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē". Kā pasākuma kulminācija, iestājoties tumsai, ir paredzētas Alūksnes muižas parka pārvērtības, kuru laikā parks iemirdzirdēsies, skanēs un pārsteigs ikvienu pasākuma apmeklētāju. Pielietojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, jaunas vēsmas piedzīvos cilvēka, mākslas un dabas sintēze!

 

 

 

 

Mērķi

Ilgtermiņa mērķis: nodrošināt sabiedrībai kvalitatīvu, augstvērtīgu pasākumu Alūksnes muižas parkā, sekmējot kultūras piedāvājuma daudzveidību Vidzemes reģionā.

Īstermiņa mērķis: veicināt bērniem un jauniešiem interesi un izpratni par kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi, aktīvi līdzdarbojoties pasākuma organizēšanā, attīstot caurviju prasmes un nodrošinot kompetenču pieeju bērnu un jauniešu izglītošanā.

Uzdevumi

Uzdevumi:

1. Organizēt teātra mākslas aktivitātes, lai attīstītu bērniem un jauniešiem caurviju prasmes;

2. Iesaistīt bērnus un  jauniešus erudīcijas spēlēs un aktivitātēs dabā, lai veicinātu socializēšanās prasmes un lietpratību;

3. Rosināt bērnus un jauniešus apmeklēt muzeja ekspozīcijas un izglītojošas ekskursijas, lai veicinātu interesi par kultūrvēsturi un dabu;

4. Izmantot mūsdienu tehnoloģijas, lai rosinātu bērnus, jauniešus un viņu ģimenes izzināt un novērtēt Alūksnes muižas parka kultūrvēsturisko un ainavisko vidi.

 

 

 

 

 

 

 

1. Prioritāte

Vēlamies izglītot bērnus un jauniešus par Vidzemes un īpaši Alūksnes kultūrvēsturisko dabas un kultūras mantojumu, kuru pamatlicēji ir baronu fon Fītinghofu dzimta. Pasākuma laikā bērni un jaunieši tiks iesaistīti dažādu kultūras norišu- teātra izrāžu, muzeja ekspozīciju izzināšanas, ekskursiju, erudīcijas spēles - organizēšanā. Piedaloties aktivitātēs, tiks sekmēta dalībnieku lietpratība un stiprinātas caurviju prasmes: jaunrade, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālā pratība.

Ieguvēji un mērķauditorija

1) Bērni, jaunieši un viņu ģimenes;
2) Alūksnes novada iedzīvotāji un viesi;
3) Teātra, dabas un kultūrvēstures mantojuma profesionāļi un interesenti;
4) Kultūrtūrisma mērķauditorija no Latvijas un ārvalstīm;
5) Vietējie ēdināšanas un izmitināšanas uzņēmumi.

Paredzamie projekta rezultāti

Baroni fon Fītinghofi tā laika sabiedrībā ļoti skaidri iezīmēja pārmaiņas, kuru radītās sajūtas garīgā un fiziskā līmenī rezonē ar mūsdienu sociālekonomiskajām tendencēm arī šobrīd. Tās mudina būt vienotiem un kopā radīt jaunu un radošu vidi dažādos līmeņos. Arī šobrīd, kad pēc pandēmijas piedzīvota gan fiziska, gan emocionāla distancēšanās, nepieciešamas pārmaiņas. Bērni un jaunieši ir mūsu pārmaiņu celmlauži, tāpēc radīsim svētkus viņiem un viņu ģimenēm, aicinot izzināt vēstures līkločus, neizzūdošās vērtības un to nozīmi mūsdienās vietā, kur daba saplūst ar cilvēku.

Realizējot projektu, tiks veicināta bērnu un jauniešu socializēšanās caur līdzdarbošanos, kā arī veicināta izpratne par Alūksnes kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, kuru pamatlicēji ir baroni fon Fītinghofi. 

Otto Hermanim  un Kristofam Burhardam fon Fītinghofiem, kuriem šogad aprit 300 un 255 gadi veltītajā pasākumā, ar dažādu kultūras norišu palīdzību, bērni un jaunieši, kā arī viņu ģimenes,  iepazīs teātra mākslu, vēsturi, arhitektūras stilus, kā arī izzinās parka dendroloģiju un baudīs mūsdienu tehnoloģiju iespējas.

Pasākuma laikā tiks popularizētas Alūksnes muzeja ekspozīcijas un pētnieciskā darba tēmas, kurās stāstīts par vareno dzimtu un tās ietekmi uz Alūksnes un tās apkārtnes attīstību, kā arī atstāto kultūrvēsturisko mantojumu, ar ko lepojamies vēl šodien. Popularizējot Alūksnes muižas parku, būs iespēja izprast tā filosofiju, rast mieru un harmoniju gan šajā svētku dienā, gan arī ikdienā.

Vasaras mēneši Alūksnē ir aktīva tūrisma sezona, tādējādi var prognozēt lielu apmeklētāju skaitu, kas privizoriski varētu būt 2000- 3000.

Pasākums plānots bezmaksas. 

Pasākuma plāns:

DABA RUNĀ UZ CILVĒKU. PĀRMAIŅAS

"KRĀSU PIKNIKS ALŪKSNES MUIŽAS PARKĀ"

1. Jauniešu teātra studijas un Bērnu un jauniešu centru sagatavotās brīvdabas teātra izrādes (plānotas 6 izrādes);

2. Leļļu teātra aktieru izrāde "Rožmaizītes";

3. Lielās koka spēles bērnu un jauniešu aktivitātēm;

4. Erudīcijas spēle par Fītinghofu zelta dzīslu Alūksnē;

4. Izglītojoša ekskursija ar baroniem Alūksnes Jaunajā pilī, Alūksnes muzejā un muižas parkā-  kultūrvēsturiskais mantojums, parka arhitektūra un dendroloģija ( pie ALŪKSNES JAUNĀS PILS)

5. Gaismas taka. Muižas parka pārvērtības tumsas iesegā.