Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "ŠŪNA"
Projekta kopējās izmaksas:
6574.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6074.00 EUR
Līdzfinansējums:
500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Nometnes programma ir balstīta uz izzināšanas un radošuma nodarbēm, veselīga dzīves veida pamatiem, ko veido sabalansēts uzturs, fiziskas aktivitātes un pozitīva savstarpējās komunikācija. Nometnes aktivitātes ietver Vidzemes jūras piekrastes dabas objektu un iedzīvotāju seno tradīciju iepazīšanu, kultūras saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī radošas nodarbes komandā nolūkā izveidot vides objektu.

Nometne "Iepazīst un radi" ir diennakts nometne un tā norisināsies trīs dienas no 12.augusta līdz 14.augustam Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, kultūrvēsturiskā vietā - Svētupes muižas kompleksā.

Nometnes dalībnieki piedalīsies aktivitātē "slēpņošana" jeb "geocaching", kuras laikā dosies aizraujošā pārgājienā, radot jaunu slēpņu maršrutu. Tās laikā dalībnieki, iepazīstot tuvākās apkārtnes dabas objektus, veidos jaunas slēpņu vietas.

Lai tuvāk iepazītu Svētciemam raksturīgo nodarbošanos - nēģu zveju, nometnes dalībnieki veidos koka konstrukcijas instalāciju -  nēģu taci. Tas dos iespēju izzināt tā darbības principus un piedalīties radošā procesā, veidojot Salacgrīvas apkārtnei raksturīgu vides objektu.

Nometnē tiek aicināti piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Nometne ir paredzēta līdz 20 dalībniekiem. 

Nometnes visas aktivitātes ir bez maksas. Līdzmaksājums nepieciešams ēdināšanai. Dalībnieku ēdināšana tiks nodrošināta trīs reizes dienā, ņemot vērā veselīga uztura principus.

Nometni organizē radošu un fiziski aktīvu cilvēku komanda, kam ir pieredze nometņu vadīšanā, radošu projektu vadībā un dažādu pasākumu organizēšanā un kuriem rūp bērnu un jauniešu nepieciešamība socializēties, būt aktīviem, iesaistīties, izzināt un radīt.

 

Mērķi

Projekta mērķis ir novadīt Vidzemes jūras piekrastes dabas objektu iepazīšanas, iedzīvotāju seno tradīciju un kultūras izzinošu un radošu nometni bērniem un jauniešiem vecumā no 12 līdz 16 gadiem, kuras laikā tās dalībnieki dosies izzinošā pārgājienā un radīs jaunu vides objektu - nēģu taci.

Uzdevumi

1. Darba līgumu/uzņēmuma līgumu ar komandas dalībniekiem noslēgšana.

2. Telpu nomas līguma noslēgšana.

3. Aktivitāšu detalizēta plānošana (pārgājiens ar "slēpņošanu", radošais darbs, spēles).

4. Nometnes programmas izstrāde.

5. Līguma noslēgšana ar ārstniecisko personu par medicīnas pakalpojumiem nometnes laikā.

6. Reģistrācija nometnes.gov.lv.

7. Līguma noslēgšana ar ēdināšanas uzņēmumu.

8. VUGD un VI atļaujas saņemšana.

9. Pašvaldības informēšana par pasākuma norisi.

10. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises saņemšana.

11. Guļamvietu nodrošināšana (matraču noma, telpas iekārtošana).

12. Nometnei nepieciešamo materiālu sarūpēšana (kokmateriāli nēģu tacim, spēles, balvas u.c.).

13. Publicitātes pasākumi, reklāmas izvietošana Salacgrīvas vidusskolas informatīvajā stendā un biedrības "Šūna" Facebook lapā, reģionālajā laikrakstā "Auseklis".

14. Pieteikuma formas sagatavošana. Līgumu slēgšana ar vecākiem/aizbildņiem par dalību nometnē.

15. Nometnes vadība, aktivitāšu norise.

16. Dalībnieku atsauksmju saņemšana, nolūkā izvērtēt nometnes kvalitāti un pienesumu.

1. Prioritāte

Nometne ir viens no labākajiem veidiem kā bērnus un jauniešus iesaistīt kultūras procesos, izglītot un ļaut radoši darboties. Nometnes "Iepazīsti un radi" mērķis ir ne tikai bērniem un jauniešiem dot iespēju būt radošiem un aktīviem, bet arī iepazīt vietējo iedzīvotāju kultūru, tradīcijas un piekrastes dabas objektus.

Ieguvēji un mērķauditorija

Nometnes dalībnieki - Salacgrīvas pilsētas un tās apkārtnes bērni un jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Nometnes dalībnieku skaits līdz 20.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Izstrādāts "Slēpņošanas" jauns pārgājiena maršruts, kas būs bez maksas pieejams mobilā aplikācijā "Geocatching".

2. Izveidots vides objekts - nēģu tacis, kas tiks novietots publiski pieejamā vietā pie Svētupe muižas kompleksa.

3. 20 dalībnieki - bērni un jaunieši, kas ir iepazinuši nēģu zvejas tradīcijas, jūras piekrastes dabas objektus, darbojušies komandā radošā nodarbēs.