Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība INICIA
Projekta kopējās izmaksas:
3270.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2580.00 EUR
Līdzfinansējums:
690.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Sociālie tīkli un internets ir kļuvis par daudzu cilvēku ikdienu, īpaši jauniešu vidū. Svarīgi ir internetu izmantot mērķtiecīgi, lai laiks, ko jaunietis pavada interneta vidē, ir saturīgs. Tie sniedz gan izglītojošu funkciju, gan dod iespēju ieskatīties kultūras pasaulē, pārrunāt notiekošo un izteikt savu viedokli, kā arī ir brīnišķīga iespēja uzrunāt vienaudžus, aicinot uz pasākumiem un citām aktivitātēm. Ir daudzi kultūras pasākumi ar labu saturu, taja skaitā Vidzemes plānošanas reģionā, bet apmeklējums nav pietiekams. Projekta ietvaros jauniešiem (13-20 gadi) piedāvājam 4 veida nodarbības, kas pilnveidotu jauniešu spējas, vēlmi un talantus atspoguļot dažādus pasākumus sabiedrībai.

 1. Audio vizuālā satura veidošana un bezmaksas aplikāciju izmantošanas iespējas
 2. Sociālie tīkli, plakāta veidošana, preses relīzes
 3. Fotogrāfēšanas pamati
 4. Video veidošanas pamati

Pēc nodarbību apgūšanas dosimies uzfestivālu LAMPA, lai izmeģinātu dzīvē un praksē to, kas ir apgūts nodarbībās.

Apgūstot šīs prasmes, tās attīsta jauniešos radošo domāšanu, spēju ieraudzīt detaļas, veicina jaunradi. Jaunietim ir vēlme darboties, lai saturs, ko viņš nodod, būtu kvalitatīvs gan saturiski, gan vizuāli/audiāli. Aicināsim jauniešus iesaistīties dažādu notiekošo kultūras pasākumu popularizēšanā un atspoguļošanā, tajā skaitā VKP 2022 atbalstītajiem projektiem, izmantojot iegūstās zināšanas un gūstot jaunu pieredzi, kā arī pašiem radīt jaunu saturu.  

Mērķi

Projekta mērķis ir motivēt jauniešus iesaistīties kultūras pasākumos un tos reklamēt, kā arī par tiem atspoguļot savu viedokli. Lai to varētu sasniegt, jauniešiem tiek nodrošinātas nepieciešamās zināšanas un dota iespēju praktizēt, gūstot iemaņas audio-vizuāla satura veidošanā, sociālo tīklu iespēju apzināšanā, foto un video materiālu gatavošanā.

Uzdevumi

 1. Informatīvu plakāta izveidošana.
 2. Jauniešu apzināšana
  1. Aicinājuma uz nodarbībām izvietošana
   1. Sociālajos tīklos – Facebook/INICIA Youth, daloties ar šo informāciju dažādos sociālo tīklu kanālos (citos kontos, Instagram uc)
   2. Mēnešrakstā Siguldas avīze
  2. Doties uz Siguldas novada pašvaldību institūcijām apzināt jauniešus, kuriem tas varētu būt aktuāli. 
  3. Aicināt pazīstamos jauniešus piedalīties pašiem un nodot informāciju saviem vienaudžiem. (Uzrunāt vismaz 25 jauniešus, kas dzīvo Siguldas novada dažādās vietās).
  4. Uzrunāt vecākus, kas piedāvātu nodarbības saviem bērniem. 
 3. Jauniešu reģistrācija – izveidot dalībnieku sarakstu
 4. Telpas noformēšana
 5. Pusdienas un uzkodu pauzes tiks nodrošinātas, vienojoties ar dalībniekiem. Ir iespēja centralizēti paēdināt jauniešus, sadarbojoties ar netālu esošu ēdinātāju.
 6. Nodarbības 
  1. Satura veidošana
  2. Sociālie tīkli
  3. Foto
  4. Video
 7. Brauciens uz festivālu LAMPA
 8. Projekta izvērtējums
 9. Atskaišu sagatavošana un nodošana
1. Prioritāte

Jauniešiem pandēmijas ietekmē ir mazinājusies vēlme socializēties un iesaistīties. Vēlamies doties pie jauniešiem tur, kur viņi ir, lai viņi atrastu veidu, kā izteikt sevi, savus novērojumus, sajūtas un veicināt interesi par kultūras vērtībām. Daudz skaisti kultūras pasākumi notiek mums tepat blakus, bet daļa jauniešu pat neaizdomājas, ka viņiem tas varētu patikt. Ja pasākumu popularizē paši vienaudži, tad ir lielāka iespēja uzrunāt citus jauniešus.

Ieguvēji un mērķauditorija

Jaunieši vecumā no 13-20 gadiem no Vidzemes reģiona.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Jaunieši ir apguvuši pamatiemaņas, lai varētu popularizēt kultūras pasākumu, pateikt galveno domu, kas gaidāms, pasākuma norises vietu un laiku, mērķauditoriju un citus noteikumus.
 • Ir izveidots katram vismaz viens jauns ieraksts sociālajos tīklos, izmantojot jauniegūtās zināšanas.
 • Jaunietim ir mazinājušās bailes izteikties publiski par pasākumiem.
 • Jaunieši ir motivēti iesaistīties kultūras pasākumos. 
 • Pēc nodarbībām jaunieši ir aicināti kopīgam izbraucienam uz sarunu festivālu LAMPA kopā ar projekta vadītāju. 
 • Katrs nodarbību dalībnieks būs aicināts izveidot interviju ar kādu no festivāla LAMPA dalībniekiem.