Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "SAVĀ VAĻĀ"
Projekta kopējās izmaksas:
23580.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6000.00 EUR
Līdzfinansējums:
17580.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4200,00 EUR

Kopsavilkums

2020. gadā lauku teritorijā starp Drustiem un Jaunpiebalgu tika iekārtota mākslinieka Andra Eglīša iniciētā brīvdabas izstāde "Savvaļa". Izstādes teritorijā darbi ir izkārtoti vairākās takās jeb trasēs – vieglāk apskatāmā maršrutā, kas ved mierīgā pastaigā gar āboliņu pļavu, un izaicinošākā ceļojumā cauri meža brikšņiem, mellenājiem un ezermalai, kura apskatei nepieciešams apbruņoties ar gumijas zābakiem. Apmeklētājiem tā bez maksas  pieejama jebkurā diennakts laikā. 

Šāda tipa izstādes iekārtojums radīts ar mērķi piedāvāt apmeklētājam iespēju gūt pilnvērtīgu mākslas pieredzi neierastos apstākļos, kuros neskartās dabas fons papildina izstādīto darbu atmosfēru. 

Šogad notiks “Savvaļas” trešā sezona. Tās pamatā iecerēta izstādes papildināšana ar jauniem darbiem un jau izstādīto darbu attīstīšana, kā arī “Pelēkā kuba” izbūve. Tas ir Eglīša un arhitekta Austra Mailīša kopdarbs – unikāla izstāžu telpas būve, kas piemērota specifiski glezniecības izstādēm – tajā tiks izmantots viendabīgs dabiskais apgaismojums, pateicoties gaismas caurlaidīgiem griestiem. Pēc paviljona atvēršanas jūnijā, vasaras laikā šeit plānots organizēt divas glezniecības izstādes.

Līdz šim divu gadu garumā tajā eksponēti vairāk nekā 50 Latvijas un ārvalstu mākslinieku darbi, notikuši koncerti, performances; šajā laikā izstādi apmeklējuši vismaz 17'000 cilvēku. “Savvaļa” dokumentēta interneta žurnāla “Satori” izdotajās “Savvaļas burtnīcās” un Uģa Oltes filmā “Kas tu esi Savvaļā?”, plaši atspoguļota medijos.

“Savvaļas” līdzšinējā pieredze apliecina idejas aktualitāti un nepieciešamību – tas ir augstvērtīgs laikmetīgās mākslas process dabas ielenkumā un paguvis iemantot atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs.

Mērķi

"Savvaļas" rīkotāju mērķis ir piedāvāt apmeklētājiem mākslinieciski augstvērtīgu izstādi un notikumu sēriju, kas pieejama plašai auditorijai – gan mākslas ekspertiem, gan visa vecuma vietējiem iedzīvotājiem – Vidzemes reģionā, nodrošināt iespēju māksliniekiem izvērst jaunradi, pievēršoties apkārtnes raksturīgajām īpatnībām un tās sasaistot ar jaunām idejām, kā arī piesaistīt vairākus tūkstošus apmeklētāju brīvdabas formātā – izkliedētā, plašā dabas teritorijā.

Uzdevumi

Lai īstenotu projektu, nepieciešams paveikt vairākus konkrētus uzdevumus: 

  • Labiekārtot un attīstīt teritoriju, lai tajā varētu izstādīt jaunus mākslinieku darbus; 
  • Realizēt “Pelēkā kuba” izstāžu paviljona būvniecību un tajā iekārtot vairākas izstādes;
  • Nodrošināt māksliniekiem iespēju radīt jaunus darbus un tos kvalitatīvi izstādīt;
  • Izstrādāt izstādes notikumu laika plānu un tiem pieskaņotu publicitātes kampaņu;
  • Izstādes procesā iesaistīt apkārtnes reģiona iedzīvotājus – aicinot tos piedalīties gan tehniskajā iekārtošanas procesā, gan notikumu programmā.
  • Informēt apkārtnes, Latvijas un tuvāko kaimiņvalstu iedzīvotājus par izstādes norisi (caur publicitāti reģionā (izvietojot plakātus tūrisma centros, kultūras vietās u.c.), kultūras medijos (TV, radio un ziņu portālos) un sociālajos tīkos ("Facebook", "Instagram", izstādes mājaslapā u.c.));
  • Plānot, rīkot un realizēt vairākus pasākumus izstādes teritorijā – dzejas lasījumus, koncertus, meistardarbnīcas u.c., sadarbojoties gan ar laikmetīgās, gan tradicionālas kultūras pārstāvjiem (dažādu paaudžu dzejnieku lasījumu, dažādu žanru mūziķi – no folkloras līdz mūsdienu akadēmiskajai mūzikai u.c.);
  • Dokumentēt izstādes un notikumu norisi, veicinot izstādes apmeklējumu un piesaistot uzmanību. 
2. Prioritāte

“Savvaļas” būtība tiešā veidā saskan ar konkursa uzstādījumu. Projekta kodols ir izstāde, kas veidota tiešā sasaitē ar dabu, apmeklētājiem piedāvājot augstvērtīgu un baudāmu kultūras un vides pieredzi, māksliniekiem nodrošinot platformu jaundarbu veidošanai un iespēju strādāt ar lokālo kultūrvidi.

Izstādes rīkotāji uzskata, ka ir nozīmīgi mainīt priekšstatus par mākslas izstādes formātu, padarīt to brīvi pieejamu reģiona iedzīvotājiem un parādīt mākslas daudzveidību.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija apvieno reģiona iedzīvotājus, kultūras jomas profesionāļus, mākslas un kultūras interesentus. Izstāde ir pieejams notikums arī bērniem un jauniešiem, pēc pagājušā gada pieredzes varam secināt, ka tā ir interesanta arī senioriem. Ikviens, kam ir vēlēšanās pastaigāties dabā un iegūt pievienoto vērtību, apskatot izstādi, izzinot mākslu, baudot dabas priekšrocības un apmeklējot pasākumus. Otrajā sezonā “Savvaļas” izstādi apmeklēja vismaz 10 000 cilvēku.

Paredzamie projekta rezultāti

Trešās “Savvaļas” sezonas ietvaros apmeklētājiem tiks piedāvātas glezniecības izstādes “Pelēkajā kubā”, iespēja apskatīt arī gan jaunus, gan iepriekšējo sezonu laikā tapušos mākslas darbus, kas pēc atjaunošanas un uzturēšanas atkal būs brīvi skatāmi vairākās “trasēs” “Savvaļas” teritorijā. Tāpat būs iespēja apmeklēt vairākus pasākumus – koncertus, dzejas lasījumus un performances.

Šogad jaunus darbus “Savvaļā” veidos mākslinieki Miķelis Fišers, Miķelis Mūrnieks, Andris Eglītis, Sabīne Vernere, Aleksejs Beļeckis un citi. Tāpat izstādē joprojām būs skatāmi Kates Krolles un Reiņa Bērziņa, Raita Hroloviča, Edgara Vērpes, Ievas Iltneres, Sandras Krastiņas, Ģirta Muižnieka, Kristi Kongi, Teemu Korpelas, Agneses Krivades, Austra Mailīša un citu mākslinieku instalācijas un objekti. 

Trešās sezonas pasākumu programmā šobrīd paredzēti: Latvijas Radio kora koncerts, koncertzāles “Latvijas” mākslinieciskā vadītāja Mika Magones kūrētais Maika Gordona skaņdarba “Astoņi” koncerts čellu oktetam, mūzikas grupas “Lielsens Nielsliens” koncerts, Jāņa Rokpeļņa, Marta Pujāta, Kirila Ēča un citu dzejnieku lasījumi.