Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde E. Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči"
Projekta kopējās izmaksas:
2405.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2200.00 EUR
Līdzfinansējums:
205.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2200,00 EUR

Kopsavilkums

"Kalāči" ir latviešu modernās dzejas aizsācēja E. Veidenbauma dzīves vieta, tāpēc septembrī, Dzejas dienu laikā tā ir piemērota vieta gan tradicionāliem, gan jauniem un mazliet citādiem dzejas lasīšanas, runāšanas un popularizēšanas pasākumiem dažādām, savstarpēji atšķirīgām auditorijām. Tas palīdzētu paplašināt dzejas lasītāju un rakstītāju loku, ieinteresētu, rosinātu lasīt un atklāt dzeju, runāt par to un iepazīt Latvijā zināmus dzejniekus. Lai popularizētu Dzejas dienas arī Liepas pusē, plānoti trīs pasākumi, kuros  uzaicināti piedalīties dzejas jomas profesionāļi, kā arī pārstāvis no improvizācijas teātra. 

Skolu jauniešiem paredzēta nodarbība ar improvizācijas teātra aktieri Vari Klausītāju, kurš palīdzēs E. Veidenbauma dzeju izprast un atklāt ar improvizācijas un drāmas metodēm. Ģimenes ar bērniem gaida radošs vakars muzejā ar nakts dzejas lasījumiem, vakara ekskursiju pie dzejnieka "Kalāčos" un radošo dzejas darbnīcu dzejnieces Maijas Laukmanes vadībā. Savukārt Dzejas un sarunu kafejnīcā varēs izvēlēties ne tikai ēdienus, bet arī sarunu tēmas, ko  apspriest ar dzejniekiem Ievu Melgalvi, Māri Salēju (Marianu Rižiju) un Miku Frišfeldu. Viņi gatavos savas mīļākās receptes uz dzīvās uguns "Kalāču" lapenē un saldajā ēdienā piedāvās  savus sacerējumus. 

"Kalāči" izies arī ārpus muzeja, Liepas ciematā ienesot Dzejas dienu noskaņas.  Septembra garumā ikvienam iedzīvotājam un viesim būs iespēja pastaigas laikā, noskenējot QR kodus, noklausīties dažādus dzejoļus, arī iepazīt  Liepu no cita skatupunkta - dzejā apdziedātā un dzejnieku acīm skatītā. Tādējādi veicinot arī Liepas kultūrvēstures iepazīšanu, un iesaistot arī to auditoriju, kas parasti pasākumus neapmeklē un par dzeju neinteresējas. 

Mērķi

Dažādos veidos popularizēt Dzejas dienu tradīcijas un dzeju kā vienu no visdemokrātiskākajiem, radošiem un sevi izzinošiem pašizpausmes līdzekļiem, kas atspoguļo ne tikai cilvēka iekšējos pārdzīvojumus, bet arī sabiedrībā notiekošās aktualitātes. 

Paplašināt dzejas lasītāju un rakstītāju auditoriju, radīt interesi par dzeju skolu jauniešos un bērnos, mēģināt mainīt priekšstatus par dzejas nozīmi. 

Iepazīties klātienē ar Latvijā zināmiem dzejas autoriem. 

Aicināt apmeklēt un iepazīt Liepu un E. Veidenbauma muzeju "Kalāči".

Uzdevumi

1. Saskaņot un precizēt pasākumu programmas, izvēlētās aktivitātes, sarunu tēmas, radošās darbnīcas saturu ar projektā iesaistītajiem speciālistiem. 

2. Sagatavot nepieciešamos materiālus pasākumiem, to publicitātei gan pirms, gan pēc pasākuma.

3. Noorganizēt Jauniešu Dzejas dienas Cēsu novada skolu jauniešiem. Uzaicināt skolēnus no Cēsu novada skolām uz radošo nodarbību, kurā kopā ar improvizācijas teātra aktieri Vari Klausītāju būs iespēja izmēģināt un saprast, kā E. Veidenbauma dzeju var izmantot improvizācijās un kā caur improvizāciju labāk var atklāt un saprast dzeju. 

4. Noorganizēt pasākumu - Nakts dzejas lasījumi - ģimenēm ar bērniem. Pasākuma laikā dzejas lasīšana un radoša darbošanās kopā ar Maiju Laukmani. Izveidot programmu bērniem vakara ekskursijai "Kalāčos", kuras laikā doties Kalača meklējumos, meklēt norādes, kur viņš dzīvo un kā izskatās, radīt dzejoli un  apciemot dzejnieku. 

5. Noorganizēt pasākumu - Dzejas un sarunu kafejnīca. Izveidot dzejas, ēdienu un sarunu ēdienkartes, ko piedāvāt dažādām gaumēm un interesēm. Sagatavot visu nepieciešamo ēdienu gatavošanai uz uguns. Kopā ar dzejniekiem izveidot pasākuma programmu un to realizēt. 

6. Izvēlēties un atlasīt dzejoļus, kurus nofilmēt video. Izveidot video ierakstiem  QR kodus, kurus izvietot Liepas ciemata teritorijā, izveidojot Dzejas pastaigu Liepas ielās.  

3. Prioritāte

Jau agrāk "Kalāči" ir bijusi nozīmīga gan jauno autoru, gan jau pieredzējušu rakstnieku pulcēšanās vieta. Rudenī, kad notiek Dzejas dienas visā Latvijā, šeit ir atbilstoša atmosfēra, lai runātu dzeju, lai tiktos ar dzejniekiem un arī radoši darbotos. Izvēloties pasākumu dalībniekus, tiks turpināta iepriekš aizsāktā sadarbība ar Rakstnieku savienību, ar Latvijā zināmiem dzejas jomas profesionāļiem, kuri labprāt ir piedalījušies "Kalāču" dzejas pasākumos iepriekš.

Ieguvēji un mērķauditorija

Cēsu novada skolu jaunieši
Ģimenes ar bērniem
Literatūras interesenti no visas Latvijas
Liepas pagasta iedzīvotāji un tūristi, kas ieradušies Liepā

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks noorganizēti 3 pasākumi dažādām mērķgrupām, kuros piedalīsies ap 30 skolu jauniešu, ap 30 vecāku un bērnu, 60 dažādu muzeja apmeklētāju, dzejas un literatūras interesentu. 

Izveidots maršruts, kurā pastaigu var apvienot ar dzejas klausīšanos un darīt to sev izdevīgā laikā. Dzeju varētu noklausīties 150 - 200 cilvēku - gan Liepas iedzīvotāju, gan tūristu. 

Tuvāk iepazīti daži profesionāli dzejnieki un viņu daiļrade, radītas pozitīvas emocijas, veicināts radošums un dažādotas atpūtas iespējas. 

Veicināta interese par E. Veidenbauma muzeju un Liepu, iepazīti Liepas dzejnieku darbi.

Popularizētas Dzejas dienas un veicināta dzejas izpratne.