Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "tabureTE"
Projekta kopējās izmaksas:
4665.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4665.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Radoši saturīga darbnīcu cikla “Brīvrade” būtība ir radīt māksla. Māksla un radošie procesi spēj mainīt indivīda un sabiedrības dzīvi, tā veicina un uzlabo cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Ar saturīgu un kavlitatīvu  darbnīcu palīdzību, radot iekļaujošu vidi, ikviens tiks pietuvināts mākslai, neskatoties uz līdzšinējām attiecībām ar to. Katra darbnīca veltīta savai mākslas tehnikai vai radošajam procesam - mūsdienīgam, alternatīvam un/vai netradicionālam -, un tās vadīs nozares profesionāļi, nodrošinot kvalitatīvus materiālus un individuālu pieeju. 
Šīs darbnīcas ir būtisks instruments, kas ļauj, saturīgi pavadot laiku, uzlādēties emocionāli un garīgi. Turklāt darbnīcu dalībnieks apgūs prasmes profesionāļu vadībā, kuras arī turpmāk varēs izmantot savā ikdienā. Darbnīcu vadītāji dalībniekus iepazīstinās arī ar pārstāvētās mākslas tehnikas teorētisko pusi. 

Darbnīcas:

 • Dabas izpratne un pētniecība telpā (Gundega Makita Evelone)
 • Ātruma sajūtu pētniecība (Eva Vēvere)
 • Zīmē viegli (Daina Domašūte) 
 • Nude sketching (Drink and Draw Latvia)
 • Abstraktie akvareļi (Alise Ķīnasta)
 • Stencils (Dainis Rudens)
 • Nagliņu tehnika (Kristīne Paegle)

Darbnīcas norisināsies “tabureTEs” radošajā telpā un āra teritorijā, kas atrodas Gulbenes Sarkanajā pilī. Telpa notikumu un iniciatīvu īstenošanai atvērta, sākot no maija, un būtiski papildinās esošo kultūras un mākslas piedāvājumu Gulbenes novadā. Līdz šim novadā nav bijusi šāda platforma radošo ideju un alternatīva kultūras un mākslas piedāvājuma īstenošanai, kas ir būtisks solis vietējā attīstībā.

Mērķi

Projekta mērķis ir organizēt radošas, mūsdienīgas un netradicionālas mākslas darbnīcas Gulbenes novada iedzīvotājiem alternatīvā atmosfērā un profesionālu mākslinieku vadībā, kurās galvenais darba rīks ir paša dalībnieka rokas.

Mākslas darbnīcas – kā instruments Gulbenes novada iedzīvotāju:
1)neformālai izglītošanai dažādās mākslās formās un tehnikās un prasmju daudzveidošanai;
2) saturīgai laika pavadīšanai, emocionālai un garīgai atslodzei un uzlādei.

Turklāt darbnīcu dalībnieki apgūs prasmes profesionāļu vadībā, kuras arī turpmāk varēs izmantot savā ikdienā.

Uzdevumi

 1. Katras darbnīcas izsludināšana 1,5-2 nedēļas pirms tās norises dienas.  
 2. Dalībnieku pieteikšanās organizēšana. 
 3. Līgumu slēgšana ar nodarbību vadītājiem. 
 4. Darbnīcu vides nodrošināšana, darbnīcu vadītāju sagaidīšana, iekārtošanās pasākuma norisei un dalībnieku uzņemšana. 
 5. Veiksmīgas un kvalitātīvas darbnīcu norises pārraudzīšana.
 6. Atskats par katru darbnīcu - ievietots sociālajos tīklos ne vēlāk kā nedēļu pēc darbnīcas norises.
 7. Projekta vadība, administrēšana, dokumentu pārvaldība un grāmatvedība visā projekta norises laikā.
3. Prioritāte

Mākslas darbnīcas vadīs un dalībniekus apmācīs profesionāļi, iepazīstinot dalībniekus arī ar sevis pārstāvētās mākslas tehnikas teorētisko pusi. Pēc darbnīcām dalībniekiem būs iespēja uz laiku savus darbus arī izstādīt radošajā telpā, tādējādi radot iespēju tās apmeklētājiem tos aplūkot. Darbnīcu rezultātā būs veicināta dalībnieku izpratne par dažādām mākslas tehnikām un formātiem, gūtas ne vien zināšanas, bet arī prasmes.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir Gulbenes novada iedzīvotāji. Katrai darbnīcai atkarībā no piedāvātā satura mērķauditorija atšķiras, t.i, atsevišķas darbnīcas paredzētas ierobežotai auditorijai, piemēram, bērniem. Piedāvājums veidots dažādām auditorijām - gan bērniem un jauniešiem, gan dažāda vecuma un interešu pieaugušajiem.

Paredzamie projekta rezultāti

KVANTITATĪVIE RĀDĪTĀJI:

 1. Norisinājušās 7 radošas darbnīcas dažādām mērķauditorijām;
 2. Piedalījušies 84 dalībnieki, katrs no tiem radījis vismaz 1 paliekošu rezultātu - mākslas darbu. 

KVALITATĪVIE RĀDĪTĀJI

 1. Gulbenes novada dažāda vecuma iedzīvotāji izzinājuši un apguvuši netradicionālas un alternatīvas mākslas tehnikas profesionāļu vadībā.
 2. Darbnīcu dalībnieki apguvuši prasmes un tehnikas, kuras var izmantot turpmāk savā ikdienā. 
 3.  Dalībnieki saturīgi pavadījuši laiku, veltījušies emocionālai un garīgai atslodzei un uzlādei.

 4. Popularizēta biedrības radošā telpa un notikumi, stiprināta uzticēšanas NVO sektoram.