Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
24548.95 EUR
Finansējums no VKKF:
6335.00 EUR
Līdzfinansējums:
18213.95 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru veidos Limbažos bērnu tautas  deju festivālu "Latvju bērni danci veda".  Radošā komanda festivālam devusi nosaukumu "Lielā diena", iedvesmojoties no  igauņu rakstnieka Antona HanzenaTammsāres noveles “Svarīgā diena”, kas ir stāsts par kāda igauņu ganu zēna Lielo dienu – brīvdienu, sapņiem tās piepildīšanā un gūtajām atklāsmēm dienas izskaņā. Festivāls norisināsies Limbažos – novadā, kas robežojas ar mūsu kaimiņvalsti Igauniju. Šajā sarežģītajā laikā, kad visa pasaule sadodas rokās, lai nosargātu zilas un mierīgas debesis, kā arī nepagurusi strādā, lai pārvarētu likteņa uzliktos pārbaudījumus, katra brīvdiena, katra svētku diena ir Lielā diena - to jāmāk piepildīt un pavadīt jēgpilni. Pasaules sadošanās rokās ļauj mums savas kultūras vērtības nolikt blakus citu tautu vērtībām, lai iepazītu un vēlreiz no jauna atklātu.  Festivālā tiks organizēti ielu koncerti pilsētvidē, 5  pasākuma norises vietās ar vismaz 50 deju kolektīvu piedalīšanos,  sižetisks noslēguma koncerts ar jaunradītām horeogrāfijām, vokālās grupas un vokāli instrumentālās grupas uzstāšanos un aktierspēles intermēdijām. Kā arī dienas gaitā festivāla dalībniekiem, pilsētas iedzīvotājiem un viesiem piedāvājot izglītojošu pilsētvidi iepazīstošu spēli ar folkloras, vēsturiskiem faktiem. Visas dienas garumā diskutēs par šādām tēmām: prieks par kopā būšanu, par svētku svinēšanu, par tradīcijām, par ģimeni un draugiem, par saturīgām izklaidēm, par grāmatu lasīšanu, par blēņām, stiķiem un niķiem, par sapņiem, cerībām un ilgām, par ceļošanu, par slinkošanu, par vērtībām, par pārdomām un nākotnes mērķiem.

 

 

Mērķi

Noorganizēt bērnu tautas deju festivālu "Latvju bērni danci veda" - "Lielā diena"", iesaistot bērnus un jauniešus kultūras notikumos. Veicināt  bērnu un jauniešu iesaisti interešu izglītības pulciņos un amatiermākslas kolektīvos. Radīt izpratni par kultūras notikumiem, veidot uzstāšanās prasmes, stiprināt personības īpašības. Veicināt dziesmu un deju svētku tradīcijas.  Iepazīstināt dalībniekus ar Limbažu pilsētas kultūrvēsturi mūsdienīgā, aizraujošā formātā. Stiprināt vietējās kopienas identitāti.

Uzdevumi

 • Noorganizēt izglītojošu skolu jaunatnes festivālu ar latviešu dejas, dziesmas, folkloras mijiedarbību;
 • Rosināt deju kolektīvus radošai darbībai un repertuāra dažādošanai atbilstoši deju kolektīvu mākslinieciskajam sniegumam;
 • Izstrādāt koncertprogrammu katram ielu koncertam, festivāla noslēguma pasākumam;
 • Veidot pasākuma publicitāti, vizuālo identitāti
 •  Veidojot ielu koncertus un festivāla noslēguma koncertu stiprināt deju kolektīvu publiskās uzstāšanās prasmes. Ielu koncertā katrs deju kolektīvs uzstājas ar 10 minūšu individuāli izstrādātu programmu. Tiek piedāvātas iespējas uzstāties 1-2 festivāla norises vietās Limbažu pilsētvidē. Noslēguma koncertā kolektīvi iesaistās ar 1-3 deju numuriem atbilstoši organizatoru tēmai "Lielā diena". Noslēguma koncerts tiek veidots kā sižetisks deju  uzvedums izmantojot intermēdijas ar aktierspēli, vokālās grupas "Pogas", bērnu un  jauniešu kapelas "Eži" dažādu vecumu grupu muzikālos atskaņojumus.
 • Iepazīstināt festivāla dalībniekus ar Limbažu pilsētas kultūrvides attīstību, iesaistīt  vietējo   kopienu festivāla norisē.
 • Izstrādāt bērniem un jauniešiem interaktīvu spēli, kas balstīta latviešu folklorā, mitoloģijā, vienlaicīgi iepazīstinot ar Limbažu pilsētvidi. Interaktīva spēle, kuras laikā no atrisinātajām mīklām un sakāmvārdiem,  vēsturiskiem faktiem tiks iegūtas norādes nākamā punkta atrašanai. Izveidosim 10-20   punktus, izmantojot gan digitālās platformas, gan papīra formāta iespējas, kurus aicināsim atrast gan festivāla dalībniekus, gan pilsētas viesus, gan Limbažu pilsētas iedzīvotājus.   Rosinot visiem iepazīt Limbažu pilsētvides vēsturiskos objektus, gala rezultātā nonākot  – Limbažu pilsētas pasākuma “Latvju bērni danci veda” simboliskā epicentrā; Punktus varēs  meklēt pa vienam, kolektīvam kopā, ģimenēm ar bērniem. 
 • Iestudēt vismaz vienu latviešu autora deju jaunā, mūsdienīgā horeogrāfijā festivāla noslēguma koncertam;
 • Radīt vismaz vienu dejas jaunradi gan horeogrāfiski, gan izmantojot jaunradītu muzikālo pavadījumu.
 • Ierakstīt jaunradīto mūziku profesionālā studijā
 • Festivāla norisē iesaistīt vismaz 70 deju kolektīvus ar vismaz1400 dalībniekiem.

 

1. Prioritāte

Projekta tiešā mērkauditorija ir Latvijas bērnu un jauniešu deju kolektīvu dalībnieki, kuri iesaistījušies interešu izglītības un amatiermākslas kolektīvos. Projekta mēŗķis ir radīt kvalitatīvu kultūras notikumu ar bērnu un jauniešu iesaisti. Notikums kā svētki, kā kopā būšana, kā iedvesma turpināt darboties izvēlētajā kultūras jomā. Šis festivāls nepieciešams kā "svaiga elpa" pēc ilgstošās pandēmijas un blakus esošās karadarbības, lai stiprinātu nacionālo pašapziņu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Ap 30 Limbažu novada deju kolektīvu grupas un 20-40 no Vidzemes, Latgales, Pierīgas , kopā ap 1400 dalībnieku, vokālā grupa "Pogas" un bērnu kapela "Eži" , kopā ap 70 dalībnieku visiem kopā veidojot sižetisku koncertizrādi, stiprinot uzstāšanās prasmes, saturīgi pavadot brīvo laiku, iemācoties jaunas dejas, veidojot stipru nacionālo pašapziņu. Limbažu pilsētas iedzīvotāji, viesi ap 1500 personu, kuriem tiek piedāvāts augstvērtīgs kultūras pasākums visas dienas garumā

Paredzamie projekta rezultāti

Noorganizēts vienas dienas bērnu tautas deju  festivāls "Latvju bērni danci veda"- Lielā diena"" , kura norisē iesaistītas līdz 70 deju kolektīvu grupas  ar gandrīz 1400 dalībniekiem no Limbažu novada,  Vidzemes, Latgales un Pierīgas, vokālā ansambļa "Pogas" un bērnu kapelas "Eži"  ap 70 dalībniekiem, vismaz 3 profesionāli aktieri- bijušie Limbažnieki. Visas dienas garumā nodejotas līdz 200 dejām, ansambļu izpildījumā, nospēlētas un nodziedātas vismaz 8 dziesmas. Ierakstīta vismaz viena jaunas dziesmas aranžija, uzstādītas vismaz 2 dejas- viena jaunrade( mūzikas autore Dace Robule, horeogrāfe Dace Adviljone), viena jaunā horeogrāfijā (Agra Daņiļeviča apdarē), ierakstītas aktieru intermēdijas dienas koncertiem pilsētas laukumos. Notikuši 3-5 ielu koncerti Limbažu pilsētvidē organizatoru izvēlētajos laukumos, noticis sižetiska koncertizrāde Limbažu estrādē ar vienotu, unikālu Limbažu novada priekšnesumu- kuru veidojusi Dace Adviljone speciāli šim festivālam. Pasākumu visas dienas garumā apmeklējuši vismaz līdz 1500 skatītāju- Limbažnieki, pilsētas viesi. Izstrādāta un lietošanai nodota digitālā platforma ar izglītojošu saturu- spēli, kuras laikā jāatrod caur  atbildēm pilsētvides punkti, izglītojošās spēles jautājumi balstīti uz latviešu, folkloru, mitoloģiju, Limbažu pilsētas vēsturi. Festivāla laikā spēli izspēlējuši vismaz līdz 500 festivāla dalībnieku. Spēle sadarbojoties ar pašvaldības aģentūru "Lauta" pēc festivāla tiek izmantota piedāvājot kultūrtūrismu Limbažos. Info par spēli un lejuplādējamas saites pieejamas Limbažu novada sociālajos kontos, mājas lapā. Izveidotas. Festivāla laikā dalībniekiem būs stiprinājuši uzstāšanās, socializēšanās un sadarbības prasmes, stiprinājuši nacionālo identitāti, ieguvuši jaunu motivāciju darboties amatiermākslas, interešu izglītības pulciņos. Gatavojoties festivālam apguvuši jaunas dejas, dziesmas. Dalībnieki un pilsētas viesi iepazinuši Limbažu pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu. Skatītājiem iespēja baudīt augstvērtīgu kultūras pasākumu, priecāties par dejotāju tērpu daudzveidību, krāsainību, tādējādi iepazīstot katra  vēsturiskā novada bagātību, tradīcijas.