Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu novada pašvaldības iestāde Kultūras izglītības centrs "Melngaiļa sēta"
Projekta kopējās izmaksas:
5397.50 EUR
Finansējums no VKKF:
4197.50 EUR
Līdzfinansējums:
1200.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta “Igatiešu senās dziesmas skan Melngaiļa sētā” mērķis  aicināt sabiedrību iepazīt Vidrižu pagasta kultūras mantojumu, piešķirot tam jaunu skanējumu. Aktualizēt, popularizēt un saglabāt šo nemateriālo kultūras mantojumu, ko savos folkloras krājumos ir apkopojies Igatē dzimušais komponists, diriģents un folklorists Emilis Melngailis.

Projekta laikā, sadarbībā ar vietējo folkloras kopu “Delve”, tiks iedziedātās un ierakstītas 5 dziesmas, ko Igatē ir pierakstījis Emilis Melngailis. Tās tiks ierakstītas mūzikas ierakstu studijā, lai  tiktu saglabātas digitālā formātā un būtu pieejamas plašam sabiedrības lokam.

Kultūras izglītības centra “Melngaiļa sēta” teritorijā tiks izvietotas QR kodu uzlīmes ar kuru starpniecību, būs iespējams noklausīties dziesmu, kā arī uzzināt tās nosaukumu, teicēju un pierakstītāju.

Ieviešot jaunas tehnoloģijas un jaunus veidus kā iepazīstināt sabiedrību ar mūsu vēsturi, paredzēts daudz lielāka cilvēku ieinteresētība par mūsu novada kultūrvēsturi, mūsu senču mantojumu, par mūsu ievērojamāko novadnieku Emili Melngaili un viņa folklorista gaitām.

Kā rezultāti sagaidāmi: pagasta kultūras vēstures mantojuma saglabāšana un popularizēšana; sagaidāms -Limbažu novada un Kultūras izglītības centra “Melngaiļa sēta” atpazīstamības pieaugums, papildinot jau esošo izziņas materiālu par kultūras vēsturi Limbažu novadā un Emilu Melngaili un viņa folklorista gaitām dzimtajā Igatē.

Projekts plānots uzsākt 2022. gada 1. jūnijā un turpināsies līdz 2022. gada 15. decembrim.

Projektā piedalās Kultūras izglītības centra "Melngaiļa sēta" vadītāja - kā projekta vadītāja, Biedrības "Iespēja visiem" valdes locekle Inta Kalniņa, Folkloras kopa "Delve", ierakstu studija un brīvprātīgie.

Mērķi

Aicināt sabiedrību iepazīt Igates nemateriālo kultūras mantojumu, ko pierakstījis un saglabājis Igatē dzimušais komponists, diriģents un folklorists Emilis Melngailis. Iedziedot un ierakstot Igatē pierakstītās dziesmas, tās padarīt pieejamas plašam sabiedrības lokam, dodot iespēju vietējiem iedzīvotājiem sadzirdēt, kā dziedājuši mūsu senči, kā arī viesiem no citiem pagastiem un novadiem, iepazīt mūsu mūzikas mantojumu, ko savās folklorista gaitās pierakstījis Emilis Melngailis.

Uzdevumi

 • Sadarbībā ar vietējo folkloras kopu “Delve”  iedziedāt 5  dziesmas, ko Igatē pierakstījis E. Melngailis
 • Sadarbībā ar folkloras kopu un mūzikas ierakstu studiju Igates apriņķī pierakstītās dziesmas ierakstīt. Šīs dziesmas pēc tam saņemot zib atmiņā.
 • Audio faili tiks ģenerēti QR  kodu formātā lai izgatavotu QR uzlīmes ko izvietot pie Kultūras izglītības centra "Melngaiļa sētas" - lapenē. QR kodu formāts ir ātrs un ērts moderno tehnoloģiju risinājums, kas pieejams ikvienam viedtālruņa lietotājam, lai varētu šīs dziesmas padarīt pieejamas ārtelpās visiem apmeklētājiem, visos laikos, ne tikai iestādes darba laikā.
 • Uzstādīt QR kodu Kultūras izglītības centra “Melngaiļa sēta” pieguļošajā teritorijā lapenē (kur plānots izveidot “E. Melngaiļa Sajūtu dārzu”. Kā arī Emiļa Melngaiļa ekspozīcijas zālē Kultūras izglītības centrā "Melngaiļa sēta"
 • Nodrošināt  plašāku pieejamību Emiļa Melngaiļa un Igates kultūrvēsturiskajam mantojumam organizējot pasākumus, kā radošās darbnīcas, kuru laikā tiks atskaņotas projekta laikā ierakstītās dziesmas, koncertus - Jāņu ielīgošanas pasākums, Velobrauciens "Dziedot pa Melngaiļa takām", kur tiks dziedātas dziesmas, Igates skolas un bērnunama bijušo audzēkņu un darbinieku salidojums, kurā godinot mūsu pagasta vēsturi varēs arī dzirdēt projekta laikā iedziedātās dziesmas.
 • Veicināt lielāku iedzīvotāju ieinteresētību par Vidrižu pagasta un Emiļa Melngaiļa vēsturi un vērtībām, nodrošinot publicitāti projekta visos etapos.
 • nodrošināt pasākumu norisi pēc QR uzstādīšanas koncertu- dziesmu izdziedāšanai kopā ar Folkloras kopu “Delve” - projekta "Igatiešu senās dziesmas skan Melngaiļa sētā" atklāšanas koncertu.
2. Prioritāte

Emilis Melngailis savā mūžā pierakstījis vairāk kā 5000 melodiju, dziesmu ko viņam dziedājuši/iesūtījuši cilvēki. Viņš aiz sevis atstājis lielu nemateriālās kultūras mantojumu. Taču daudzas no šīm dziesmām, pēc to pierakstīšanas nav dziedātas vai atskaņotas. Ar šī projekta starpniecību mēs, viņa pierakstītās dziesmas dzimtajā pagastā - Igatē, saglabāsim jaunā formātā, pārnesot to digitālā formā, kā arī popularizēsim gan vēsturisko Igates mantojumu gan EmiļMelngaiļa devumu tradicionālajā kultūrā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vietējie pagasta iedzīvotāji, kas varēs iepazīties ar savu senču, savas dzimtās vietas tradicionālas kultūras mantojumu
Kultūras izglītības centra "Melngaiļa sēta" apmeklētāji,
Projekta tiešā mērķauditorija ir Vidrižu pagasta un visi Limbažu novada iedzīvotāji, skolēni, kā arī tūristi no visas Latvijas, kas apmeklēs Kultūras izglītības centru “Melngaiļa sēta”

Paredzamie projekta rezultāti

Kvalitatīvie rezultāti

 • Projekts vietējai sabiedrībai, jauniešiem, kultūras izglītības centra apmeklētājiem devis pozitīvas emocijas un sava izcilā novadnieka - Emiļa Melngaiļa apzināšanos, savas dzimtās vietas Vidrižu pagasta, Igate apzināšanos, kas veido lepnumu par savu pagasta un novada kultūras mantojumu.
 • Novada iedzīvotāji un iestādes apmeklētāji ir ieguvuši vērtīgu avotu, kur uzzināt, sadzirdēt savas pagasta vērtības, iespējams izmantot iedziedātās dziesmas
 • Ierakstītās dziesmas nodrošina pagasta un novada kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un nodošanu plašākai sabiedrībai, kā arī papildina Kultūras izglītības centra “E.Melngaiļa sēta” krājumus.
 • Ir dota iespēja sabiedrībai izmantot jaunas tehnoloģijas tradicionālā kultūras vēstures mantojuma vēstures izpētei
 • Iedziedātās un ierakstītās igatiešu dziesmas, ko pierakstījis E. Melngailis, vietējiem iedzīvotājiem paaugstina pašapziņu un lepnumu par savu novada vēsturi to cilvēkiem.
 • Kultūras izglītības centrā “E.Melngaiļa sēta” tiek papildināta pieejamā informācija par Igates vēsturi, Melngaiļa devumu mūsu novadam, pagastam.

Kvantitatīvie rezultāti

 • Tiek iedziedātas un ierakstītas 5 Igates bijušajā pagastā pierakstītās dziesmas, ko savās folklorista gaitās pierakstījis E. Melngailis.
 • Piešķirts QR kods -  5 dziesmām
 • Sagatavotas 5gb.preses relīzes
 • Noticis 1 koncerts - pirmatskaņojums dziesmām, ko dzied folkloras kopa "Delve", notiek 19. jūnijā, kad "Melngaiļa sētā" notiek "Jāņu ielīgošana" un tiek godātas līgo svētku svinēšanas tradīcijas
 • Noticis koncerts ar ierakstīto dziesmu atskaņošanu Kultūras izglītības centra plānotajā pasākumā "Igates bijušās skolas un bērnunama audzēkņu un darbinieku salidojums", kur tiek dziedātas iedziedātās dziesmas
 • Notikušas 3 radošās darbnīcas "Latvisko piespraužu gatavošana" un "Saules vainagu gatavošana" un "Puzuru gatavošanas darbnīca", kur tiek arī atskaņos ierakstītās dziesmas
 • Projekta "Igatiešu senās dziesmas skan "Melngaiļa sētā"" atklāšanas pasākums, kurā plašāka sabiedrība  iepazīstināta ar projektā paveikto - pasākums apvienots ar "Melngaiļa sētas" organizētās akcijas "Izglezno savu pagastu" mākslas darbu izstādi.
 • Noticis velobrauciens "Dziedot pa Melngaiļa takām", kura laikā izdziedātas projekta laikā ierakstītās dziesmas.