Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Madonas Mākslas skolas atbalsta biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
3282.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2982.00 EUR
Līdzfinansējums:
300.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

          Matemātikas skolotājs ar vijoli - Harijs Šulcs

  • Katra novada lielākā vērtība ir cilvēki, kuru dzīves stāsti iedvesmo cauri vairākiem gadu desmitiem un pat simtiem. Viens no Madonas novada kultūras vēstnešiem nenoliedzami ir skolotājs, mākslinieks, diriģents un kultūras personība - Harijs Šulcs, viņam šogad apritētu 100 gadi.
  • Dzejniece, Cesvaines vidusskolas absolvente Anda Līce dalās atmiņās: “Manas attiecības ar algebru, ģeometriju un trigonometriju būtiski uzlaboja apbrīnojamais skolotājs Harijs Šulcs. Nezināt viņa priekšmetu bija vienkārši kauns. Viņš gleznoja, spēlēja vijoli, diriģēja skolas kori, vadīja dramatisko pulciņu. Viņa parādīšanās vien (slaids, garš augums, tumši, viļņaini mati, zilas, smaidā piemiegtas acis) lika galvām pagriezties uz viņa pusi. Viņš bija cilvēks – magnēts. Jādomā, ar viņa gādību skolā tolaik viesojās Valsts akadēmiskais koris, notika gleznotāju plenēri un jauno darbu izstādes. Eļļas krāsu smarža man bija kaut kas pilnīgi jauns un satraucošs. Šodien varu teikt – šis skolotājs man pavēra durvis uz mākslas pasauli.”
  • Laiks aizver daudzus vārtus, bet padara iespējamas gara tikšanās citā dimensijā, ja vien esam atvērti dalīties, sadzirdēt un uzklausīt pieredzes stāstus. Harija Šulca dzīves gājums, nelokāmā griba, vēlme radīt un piepildīt savus talantus iedvesmojusi daudzus viņa skolniekus. Projekta laikā tiks izveidota izstāde Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja mansardā un izdots darbu katalogs "Matemātikas skolotājs ar vijoli - Harijs Šulcs". Projekts sekmēs profesionālās mākslas un kultūras mantojuma pieejamību Vidzemē. Izdevums turpinās iepazīstināt ar Madonas novada kultūras personībām, iedvesmos jauno paaudzi un iespējams pavērs jaunas durvis kultūras pasaulē.

Mērķi

Projekta aktivitāšu mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar reģiona kultūras personībām - profesionālās mākslas ideju celmlaužiem, kuri veidojuši vietējās kopienas izpratni par kultūras tradīcijām un  vērtībām. 

Mākslinieks ir zīmīga sava laikmeta liecība, Harija Šulca mūžs, Latvijas laika līnijā, iezīmē pagājušā gadsimta radošos centienus. Izstāde un izdevums veicinās sabiedrības iesaisti un izpratni par Madonas novada mākslas procesu attīstību, saglabās paveikto un iedvesmos jauniem mērķiem un idejām. Veicinās radošo personību tikšanos pagātnes un nākotnes kontekstā.

Uzdevumi

Izveidot izstādi "Harijam Šulcam -100" Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā. Izstādē apkopot mākslinieka darbus no ģimenes un privātkolekcijām.

Izdot poligrāfisku izdevumu - katalogu. Apkopt mākslinieka daiļradi  un dzīves stāstu vienotā izdevumā "Matemātikas skolotājs ar vijoli - Harijs Šulcs". Akcentēt laikmeta atspulgus, iepazīstināt ar vēsturisko fonu, kas veidojis cilvēku dzīves, lielākā laika posmā, kalpojis par pamatu mūsdienu sabiedrības garīgajam kultūras mantojumam.

Katalogs būs biedrības otrais izdevums - pirmais veidots par mākslinieka J. Simsona daiļradi (VKKF atbalsts 2015.gads).

Harijs Šulcs dzimis 1922.gadā Liepājā, pabeidzis Liepājas ģimnāziju, paralēli mācījies vijoles spēli. Vēlāk studējis Kazdangas lauksaimniecības skolā. Karš mainījis jaunekļa plānus, izšķirts no vecākiem, viņš uzsācis jaunu dzīvi Cesvainē. Šeit strādājis par matemātikas skolotāju Cesvaines vidusskolā, vadījis vietējo kori, nodarbojies ar glezniecību un grafiku. Neskaitāmos darbos attēloti paša audzētie ziedi, sabiedriskās ēkas, vietējās atpazīstamības zīmes, bet vislielākā gleznieciskā mīlestība - Cesvaines pils iemūžināta neskaitāmos atveidos.

Dzīves ceļš un garīgās intereses savedušas kopā ar māksliniekiem I. Vecozolu, Ā. Skridi, N. Petraškeviču, J. Simsonu, diriģentiem J. Dūmiņu, D. Gaili, V. Berģi u.c. Bijis skolotājs un iedvesmas personība leģendārajam hokeja trenerim J. Kvēpam, izcilajam režisoram Ē. Lācim, mūsdienu publicistei A. Līcei un daudziem citiem.

Apmeklēti neskaitāmi plenēri, gūta pieredze un zināšanas apmeklējot meistarklases, mākslas studiju Rīgā, 1970.gadā Šulca vadībā iegūts Cesvaines Tautas kora nosaukums, pieredzēti vairāki Dziesmu svētki Rīgā, iemūžināts LTV dokumentālajā filmā "Dziesma". Komponētā Cesvaines vidusskolas himna ievadījusi vairākus simtus cesvainiešu pasaules ceļos. 

Dzīvei ir vairākas dimensijas tā ir nepārtraukta, bezgalīga un mūžīga! Laiks aizslauka mazsvarīgo, paliek vien mūžīgais! Tāpēc svarīgi apzināties saknes, saglabāt un apkopot laika un laikabiedru  liecības. Projekta rezultātā Latvijas kultūras telpa kļūs par vēl vienu apzinātu un saglabātu personību bagātāka, tas sniegs tālejošu devumu un iedvesmos nākošās paaudzes, veicinās sabiedrības dialogu par profesionālās mākslas attīstību reģionā.

3. Prioritāte

Izstāde "Harijam Šulcam -100" norisināsies Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, tajā tiks apkopoti mākslinieka darbi no ģimenes un privātkolekcijām. Izstāde iepazīstinās ar mākslinieka daudzpusīgo personību, iezīmēs laikmeta atspulgus caur gleznām, atklās mākslinieka aizrautību mūzikā, dārzniecībā, teātra režijā, scenogrāfijā, pieredzi pedagoga darbā. Caur Harija Šulca mūža gājumu, pieskaroties neskaitāmiem skolnieku un laikabiedru likteņiem. Darbi tiks apkopoti poligrāfiskā izdevumā.

Ieguvēji un mērķauditorija

1. Madonas novada mākslas un mūzikas skolu audzēkņi ( Madona, Cesvaine, Lubāna, Ērgļi), vecāki, pedagogi;
2. Vispārizglītojošo skolu audzēkņi, pedagogi, vietējā sabiedrība;
3. Novada iedzīvotāji, tūristi, pilsētas svētku apmeklētāji;
4. Vidzemes reģiona iedzīvotāji;
5. Latvijas iedzīvotāji, latvieši ārzemēs (Šulca vecāki emigrējuši, miruši un apglabāti ASV, tur šobrīd dzīvo Harija māsas ģimenes pēcteči, tāpēc arī Amerikas latviešu kopienai būs interese par šo izdevumu un aktivitāti).

Paredzamie projekta rezultāti

Noorganizēta izstāde Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja mansardā (2022.gada vasaras mēnešos) - 1 gab. (noslēgta vienošanās).

Madonas novada Cesvaines apvienības intereses gadījumā izstāde nodota apskatei Austrumvidzemes kultūras un mākslas centram "Cesvaines pils" - 2022.gada rudens (šobrīd nav noslēgta vienošanās).

Apkopotas gleznas, grafikas, skices, artefakti, manuskripti, pieraksti - 100 gab.

Apkopotas atmiņas, iepriekš rakstītās publikācijas, materiāli - 20 gab.

Izdots darbu katalogs - 500 eksemplāri

Izstādi apmeklēs - 500 apmeklētāji, iespējams izstādes termiņu pagarināt, iekārtojot kādā no novada izstāžu zālēm (piemēram Cesvaines pilī).

Katalogs tiks ilgtermiņā dāvināts Madonas novada profesionālās ievirzes izglītības mākslā absolventiem. 

Darbi nofotografēti, sagatavoti drukai, apkopoti digitālā formātā.

Izveidots augstvērtīgs un kvalitatīvs izdevums, nodrošinot daudzveidīgu kultūras procesu pieejamību vietējai sabiedrībai. Izveidots autordarbs - katalogs, ar kura palīdzību veicināta jaunrade ( jaunās paaudzes iesaiste poligrāfiskā darba izdošanā). Izceltas Vidzemes novada kultūras personības, nostiprinātas vērtības.

Izstāde un katalogs veidots ciešā sadarbībā ar Jāņa Simsona Madonas mākslas skolu, skolas audzēkņi iepazīstināti ar novada māksliniekiem, radīta kvalitatīva jauniešu  iesaiste mākslas procesos. 

Mākslinieks daudz gleznojis Latvijas ainavu, Vidzemi līdz ar to izdevums stiprinās kultūrainavas popularizēšanu gan tās vizuālajos, gan garīgās izaugsmes aspektos.

Biedrībai nav komerciāli mērķi.