Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "tabureTE"
Projekta kopējās izmaksas:
6915.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6075.00 EUR
Līdzfinansējums:
840.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

“Mākslu simpozijs: te un tagad” ir satikšanās notikums, kura centrā – profesionāļu vai jomas speciālistu refleksija par šodienas dažādām kultūras un radošo industriju tēmām un nozarēm, kuras caurstrāvo un vieno mākslas daba: radīt un izpausties. Ņemot vērā pēdējo gadu kultūras nozaru satricinājumus un sabiedrības paradumu maiņu, ir būtiski paskatīties uz to, kur mēs esam šobrīd – gan māksla un kultūra, gan sabiedrība. “Te un tagad” izvēlēta kā simpozija virstēma, kas vienos visas septiņas nodarbības un noslēguma aktivitāti.

Būtiska norises vieta – biedrības “tabureTE” radošā telpa un āra teritorija, kas atrodas Gulbenes Sarkanajā pilī. Telpa notikumu īstenošanai atvērta, sākot no maija, un būtiski papildinās esošo kultūras un mākslas piedāvājumu novadā, kur līdz šim nav bijusi šāda platforma radošo ideju un alternatīva kultūras un mākslas piedāvājuma īstenošanai, kas ir būtisks solis vietējā attīstībā.

Dienas daļā norisinās darbnīcas, kas veltītās šādām tēmām/nozarēm:

 • Literatūra: literatūras un mākslas žurnāla "Žoklis" pārstāvji, dzejnieki Raimonds Ķirķis un Marija Luīze Meļķe 
 • Māksla: LMA profesors Kristians Brekte
 • Mūzika: kamermūzikas festivāls "Sansusī" vadītājs Armands Siliņš
 • Laikmetīgā deja: horeogrāfe Olga Žitluhina un LKA studenti
 • Improvizācija (teātris): “TeaTree Impro” vadītāja Mairita Rosicka
 • Teātris: damaturgs Jānis Balodis 
 • Kino: kinoteātra “Kino Bize” un RIGA IFF pārstāve Paula Bērziņa

Vakardaļā norisinās klusā diskotēka – nebijis notikums Gulbenes novadā –, kas ļauj iepazīt alternatīvu pasākuma formātu, nosvinēt atkal satikšanos kopībā un tvert mūzikas piedāvājumu zināmu DJ vadībā: Kārlis Ķilkuts, Evija Vēbere un m.a.t.a.d.a.t.a (Toms Auniņš).

Mērķi

Mērķis: radīt izzinošu mākslu simpoziju, kura ietvaros Gulbenes novada iedzīvotājiem ir iespēja klātienē satikt dažādu nozaru pārstāvjus un iepazīt esošo situāciju, jaunumus, alternatīvās pieejas kultūrā un mākslā, ko ietekmējuši mainīgie apstākļi (Covid un krīzes situācija, karš Ukrainā) un citas tendences pēdējos gados. Kā alternatīvs notikuma piemērs un svinīgs simpozija noslēgums - klusā diskotēka Sarkanās pils pagalmā. 

Uzdevumi

 1. Saskaņot ar nodarbību vadītājiem darbnīcu saturu, sasniedzamo mērķi un norises nianses. 
 2. Izsludināt pasākumu publiski, nodrošinot radošu un kvalitatīvu vizuālo un saturisko komunikāciju.
 3. Veikt mērķtiecīgus un radošus pasākumus auditorijas piesaitei, izmantojot projekta mērķim un mērķauditorijai atbilstošas mārketinga un publicitātes ktivitātes. 
 4. Sagatvot darbnīcām nepieciešamos materiālus un tehnisko aprīkojumu. 
 5. Iznomāt klusajai diskotēkai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu. 
 6. Nodrošināt veiksmīgu pasākuma saturisko un tehnisko norisi. 
 7. Pēc pasākuma izvietot publiskajā telpā pilnvērtīgu pasākuma atspoguļojumu. 
 8. Veikt rūpīgu projekta izvērtējumu, dokumentāciju un atskaišu sagatavošanu.
3. Prioritāte

Simpozija ietvaros notiekošajās aktivitātēs apstiprinājumu dalībai snieguši nozares profeionāļi, kas pārzina savu darbības sfēru. Katrs darbnīcas vadītājs ir ar pieredzi un zināšanām, lai runātu par attiecīgo nozari un iepazīstinātu ar tās aktualitātēm auditoriju.
Pasākuma rezultātā būs veicināta izpratne par profesionālo mākslu darbnīcu formātā, tiekoties ar dažādiem profesionāļiem, tostarp māksliniekiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

Pasākuma apmeklētāji, t.i. darbnīcu dalībnieki un/vai klusās diskotēkas klausītāji, - Gulbenes novada iedzīvotāji vai viesi.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti:

 • Īstenots 1 pasākums, kas ietver 7 nodarbības;
 • Norisinājusies pirmā klusā diskotēka Gulbenes novadā;
 • Kopējais dalībnieku skaits nodarbībās: vismaz 80. Darbnīcu dalībnieku skaits fiksēts reģistrācijas lapās. Darbnīcu norise norise un dalībnieki fiksēti fotogrāfijās;
 • Kopējais dalībnieku skaits klusajā diskotēkā: 100-200. Diskotēkas dalībnieku skaits fiksēts pēc izsniegto bezvadu austiņu skaita. Pasākuma norise un dalībnieki fiksēti fotogrāfijās; 
 • Vismaz 100 fotogrāfijas, kas atspoguļo mākslu simpozija norisi.

Kvalitatīvie rezultāti:

 • Dienas aktvitāšu dalībnieki izglītoti par izvēlētajām nodarību tēmām, līdz ar to vismaz 80 dalībnieki paplašinājuši zināšanas un izpratni par dažādiem profesionālās mākslas un kultūras darbības virzieniem un izpausmēm un ar tām saistītām aktualitātēm un tendencēm, kas ir būtisks solis beidrības mērķa sasniegšanā; 
 • Vakara aktivitātes dalībnieki iepazinuši alternatīvu mūzikas pasākuma formātu – kluso diskotēku;
 • Veicināta biedrības "tabureTE" radošās telpas atpazīstamība un uzticēšanās tās piedāvātajam saturam, līdz ar to nevalstiskajam sekotram kopumā;
 • Veicināta iedzīvotāju savstarpējā socializēšanās un vietējo norišu atbalstīšana ar savu līdzdalību, kas ir kļuvis par būtisku faktoru pēc ierobežojumu perioda, kas mainījis auditorijas paradumus un ievērojami mazinājis tās aktivitāti.