Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Astrīda Kamša
Projekta kopējās izmaksas:
2718.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2718.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Grāmatas "Saulespuķe" atkārtota izdošana un grāmatas "Saules puķe ziedēs atkal" izdošana latviešu un ukraiņu valodā. 

Grāmatas "Saulespuķe" izdošana 300 eksemplāros latviešu un ukraiņu valodā. Grāmatas "Saulespuķe ziedēs atkal" izdošana 500 eksemplāros latviešu un ukraiņu valodā.

Paredzētas bērnu grāmatas ir domātas skolēniem, mazāko klašu berniem, bērnudārzu audzinātajiem un skolotājiem, lai palīdzētu bērnu attīstībai. Kad tika izdota grāmata "Saulespuķe", tā guva atbalstu skolotāju un bērnudārzu audzinātāju vidu kā palīglīdzeklis darbā ar bērniem. 

Tāpēc tiek plānots izdot grāmatas latviešu un ukraiņu valodā, lai palīdzētu ukraiņu bērniem integrēties latviešu bērnu vidē. 

Mērķi

Bērnu dzejas grāmatas "Saulespuķe" un un bērnu krāsojamās pasaku grāmatas "Saulespuķes ziedēs atkal" izveide un izdošana. Mērķis latviešu un ukraiņu valodā, ir palīdzēt ukrainas bērniem gūt priekšatu par latviešu valodu un palīdzētu tās sākotnējai apguvei.

Tas palīdzētu audzinātājām un vecākiem, mācīt bērnus, veicināt radošo darbu krāsojot zīmējumus, mācīties lasīt abās valodās, izmantot dzejoļus daiļlasīšanas konkursos. 

Ukraiņu bērniem dziļākas valodas apgūšana, dotu iespēju integrēties latviešu sabiedrībā un pēc atgriešanās dzimtenē saglabāt saitnes ar Latviju.

Uzdevumi

Veicināt dziļāku izpratni par Latviju ukraiņu bērnos, dot iespēju iemācīties latviešu bērniem ukraiņu valodui un ukrai.nu bērniem latviešu valodu.

Šīm bērnu krāsojamām grāmatām, bērniem un viņu ģimenēm jāpalīdz pārciest pārdzīvotās šausmas Ukrainā un ātrāk sarast un sadraudzēties ar latviešu bērniem.

1. Prioritāte

Viegli apgūstama tēma, bērni ir nemateriālo un materiālo kultūras vērtību nesēji caur kuriem tiks nodotas un saglabātas nākošajai paaudzēm.

Ieguvēji un mērķauditorija

Bērni, jaunieši, vecāki, skolotji, audzinātāji, klausītāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks izdotas 300 grāmatas "Saulespuķe" latviešu valodā. 

Tiks izdotas 300 grāmatas "Saulespuķe" ukraiņu valodā.

Tiks izdotas 500 grāmatas "Saulespuķes atkal ziedēs" latviešu valodā.

Tiks izdotas 500 grāmatas "Saulespuķes atkal ziedēs" ukraiņuvalodā.

Grāmatas tiks 1/3 dāvināta Cēsu novada izglītības nodaļai.

Grāmatu 1/3 daļa tiks realizēta veikalos.

Grāmatu 1/3 daļa tiks atstāta personīgajiem realizācijas nolūkiem (dāvinājumiem).