Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Vijas Vētra FONDS
Projekta kopējās izmaksas:
7388.13 EUR
Finansējums no VKKF:
5708.13 EUR
Līdzfinansējums:
1680.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Tiks īstenotas divas savstarpēji saistītas aktivitātes: fotoizstāde un Vijas Vētras benefice  – autorvakars ( turpmāk – pasākums).
Projekta ietvaros  „Vijas Vētras Dzīves kaleidoskops” fotoizstādē tiks parādīts  mākslinieces dzīves  notikumi laika lokos caur dažādiem kontinentiem, valstīm, pilsētām -  fokusējot uzmanību uz spilgtākajiem notikumiem  Vijas Vētras  dzīvē: koncertiem/izrādēm,  satiktajiem cilvēkiem, dzīves  gudrību un pieredzi,  iepazīstinot arī citiem meistariem un  dažādām kultūrām. 

Centrālā projekta aktivitāte - mākslinieces  benefices autorvakars, kura laikā tiks izstāstīta Vijas Vētras dzīves gudrība video, audio materiāla savienojumā ar viņas deju priekšnesumiem un stāstiem par dzīvi  mākslā, notikumiem un satiktajiem ļaudīm savā ceļā, Vijas Vētras mūža ieguldījuma dejā  un starp kultūru vērtību izpratnē. 

Māksliniece dejos, stāstīs un audio vizuālajā materiālā tiks demonstrēts kā ir noturēta  Latvija  sirdī pasaules ceļos, Kā ir nests Latvijas vārds tālu pasaulē caur dejas mākslu,  tādejādi būtiski veicinot izpratni par profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras  nozīmību un pieejamību.

Mērķi

Mērķis ir veicināt Vidzemes novada iedzīvotāju, kultūras interesentu izpratni par profesionālo mākslu,  mākslas ietekmi uz dzīves kvalitāti līdzsvarotā, daudzveidīgā un kvalitatīvā kultūras pasākumā – iespējā tikties ar spilgtu, daudzšķautņainu personību un pasaulē atzītu mākslinieci.

Uzdevumi

  1. Izveidot fotoizstādi kā vizuālu atspoguļojumu Vijas Vētras radošai dzīvei visa mūža garumā.
  2. Organizēt un īstenot benefici – autorvakaru: tikšanos ar mākslinieci.
  3. Nodrošināt Vijas Vētras nokļūšanu uz Latviju un atpakaļ uz mītnes zemi (ASV).
  4. Informēt sabiedrību par plānoto pasākumu un norises vietu un laiku.
  5. Nodrošināt Vijas Vētras uzturēšanos un pārvietošanos Latvijā projekta aktivitāšu laikā.
  6. Informēt sabiedrību par projekta norisēm un mērķa sasniegšanu un mākslinieces turpmākajiem plāniem.

 

 

3. Prioritāte

Rīgas Latviešu biedrības nams ir viena no atpazīstamākajām kultūrvides vietām visas Latvijas iedzīvotājiem. Tur tiks izstādīti Vijas Vētras mūžu fiksējušie fotomākslinieku darbi. Notiks autorvakars, kas atspoguļos unikālās Vijas Vētras personības daudzšķautnību, gadsmitu garā mūža ieguldījumu dejas mākslā. Izstāde un pasākums paredzēti ikvienam LBN apmeklētājam, Latvijas, Vidzemes novadu pašvaldību iedzīvotājam.

Ieguvēji un mērķauditorija

- līdz 500 fotoizstādes un pasākuma apmeklētāji, klausītāji, skatītāji no visas Latvijas, Vidzemes novada un Rīgas iedzīvotāji ( reklāmas, mediju telpas, sociālo vietņu sasniegtā mērķauditorija),
- ne mazāk kā 200 Latvijas un Vidzemes kultūras organizāciju, mākslas skolu un interešu izglītības iestāžu audzēkņi un viņu vecāki, kuri tiks uzrunāti pastarpināti caur organizāciju, iestāžu vadību,
- ne mazāk kā 100 Vidzemes pašvaldību, nevalstisko organizāciju un privātais sektora pārstāvji

Paredzamie projekta rezultāti

Īstenoti  divi unikāli pasākumi :

- interaktīvs, daudzveidīgs un kvalitatīvs kultūras vērtību atspogļojums fotoizstādē,

- interaktīvs, daudzveidīgs un kvalitatīvs kultūras vērtību atspogļojums autorvakarā,  

kurus apmeklējuši ne mazāk par 500/700 mērķauditorijas pārstāvju -  Latvijas, Vidzemes novada, Rīgas iedzīvotāji.