Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
P/A "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"
Projekta kopējās izmaksas:
2402.88 EUR
Finansējums no VKKF:
2002.88 EUR
Līdzfinansējums:
400.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību ar profesionāļiem teātra nozarē, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu reģionos, kas dažādotu šī brīža ierasto pasākumu piedāvājumu. Šī projekta galaprodukta mērķauditorija ir bērni un jaunieši, ģimenes. Projekta galaprodukts – profesionālas teātra izrādes bērniem un jauniešiem, ģimenēm lauku reģionā esošajā Vaives Tautas namā.

Projektā kā sadarbības partneri ir uzrunāti un vēlmi sadarboties apliecinājuši Istabas teātris ar izrādi „Karnevāls un kartupeļu salāti”, Valmieras drāmas teātris ar izrādi „Slinkums” un Neatkarīgais Goda teātris ar izrādi „Bez filtra”.

Mērķi

Šī projekta primārais mērķis ir veicināt profesionālu un mākslinieciski vērtīgu teātra izrāžu pieejamību bērniem un jauniešiem Vidzemes reģiona lauku teritorijā. Sekundārais mērķis ir veicināt sadarbību ar profesionāļiem teātra nozarē, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu reģionos, lai iespējami rosinātu profesionālu teātra izrāžu dažādām vecuma auditorijām “izbraukumus” reģionos aktuālākus.

Uzdevumi

  • Veidot sadarbību ar profesionālajiem teātriem, kuru repertuārā ir bērniem un jauniešiem piemērotas izrādes;
  • Izstrādāt projekta komunikācijas plānu, realizēt to;
  • Plānot un organizēt teātra izrāžu rādīšanu Vaives tautas namā;
  • Veicināt interesi par teātra mākslas nozari.
3. Prioritāte

Vidzemes reģiona lauku teritorijās pasākumi, kuru mērķauditorija ir tieši bērni un jaunieši, īpaši izrādes, ir ļoti maz.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir Vaives un apkārtējos pagastos dzīvojošie bērni un jaunieši. Tiek plānots, ka visas trīs izrādes kopumā apmeklēs aptuveni 300 bērni un jaunieši kopā ar saviem vecākiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta “Profesionālas teātra izrādes bērniem un jauniešiem Vaives Tautas namā”” īstenošanas rezultātā tiks nodrošināts profesionālas mākslas piedāvājums lauku teritorijā  – trīs profesionālas teātra izrādes bērniem un jauniešiem Vaives Tautas namā. Zālēm uz katru izrādi plānoti vismaz 100  apmeklētāju,  no Vaives un apkārtējiem pagastiem,. Vidzemes reģionā šai auditorijai kvalitatīvs kultūras pasākumu piedāvājums  ir salīdzinoši neliels, kvalitatīvi kultūras notikumi pieejami tikai pilsētās, novadu centros, uz kurieni ne visām lauku ģimenēm ar bērniem ir iespējams aizbraukt. Šis projekts būs ļoti lietderīgs un vērtīgs tieši Vidzemē dzīvojošajiem lauku bērniem un jauniešiem, līdzfinansējums ļautu mērķauditorijai apmeklēt mākslinieciski kvalitatīvas izrādes par viņiem pieejamu biļešu cenu.

 Šāda projekta īstenošana Vaives tautas namam kā kultūrvietai palīdzēs veidot sadarbību ar profesionāliem un atzītiem teātriem, palīdzot nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu saturu vietējai mērķauditorijai.