Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "Zvaigznāja komanda"
Projekta kopējās izmaksas:
3560.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1480.00 EUR
Līdzfinansējums:
2080.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Zvaigznāja kubs ir vienas dienas jeb 5 stundu ilgs pasākums, meistarklašu un diskusiju kopums ar mērķi radošās aktivitātēs iesaistīt dažādu sociālo grupu jauniešus vecumā no 10 - 18 gadiem.

Pasākuma galvenais mērķis ir kultūras izglītības un sadarbības veicināšana jauniešu starpā, piedāvājot kvalitatīvu dienas izklaidi.

 

 

 

 

Mērķi

Pasākuma galvenais mērķis ir kultūras izglītības un sadarbības veicināšana jauniešu starpā, piedāvājot kvalitatīvu dienas izklaidi.

Ilgtermiņā Zvaigznāja kuba mērķis ir aktivizēt reģionālo centru sadarbību jauniešu mērķauditorijai paredzēta kultūras satura izstrādē, šādi padarot reģionu pievilcīgu ģimenēm ar bērniem un motivējot jauniešus iesaistīties kultūras dzīvē. 

Uzdevumi

  1. Noorganizēt divus pasākumus: Limbažos un Valmierā;
  2. Radīt atgriezenisko saiti par aizvadīto pasākumu medijos, vietējā sabiedrībā;
  3. Padarīt pieejamu Zvaigznāja kubs meistarklasēs radīto saturu, ko var izmantot interešu izglītībā.  
1. Prioritāte

Ilgtermiņā Zvaigznāja kuba mērķis ir aktivizēt reģionālo centru sadarbību jauniešu mērķauditorijai paredzēta kultūras satura izstrādē, šādi padarot reģionu pievilcīgu ģimenēm ar bērniem un motivējot jauniešus iesaistīties kultūras dzīvē.

Ieguvēji un mērķauditorija

Ņemot vērā to, ka profesionālās kultūras un mākslas pieejamība Latvijā ir ierobežota, vairākām sabiedrības grupām, tajā skaitā reģionu jauniešiem, pieejamais „kultūras pakalpojumu grozs” ir pavisam niecīgs. Tas mazina kultūras un mākslas vērtību sabiedrības acīs. Projekta realizēšana veicinās kvalitatīvi aktivizēs jauniešu auditoriju kultūras interešu izglītībai. Īstermiņā palīdzot apzināties savu radošumu, ilgtermiņā - palīdzot izaugt jaunai kultūras produktu patērētāju paaudzei.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īstenošanā būs noorganizētas divas diskusijas, saistībā ar kultūras izglītību, notikušas divas meistarklases, divi brīvie mikrofoni. Projekta norise būs dokumentēta, radot materiālu interešu izglītības aktivizācijai.

Projekta realizēšana kvalitatīvi aktivizēs jauniešus un veicinās interesi par kultūru, dos iespēju arī apzināt jauniešu vajadzības reģionā. Pasākuma viesi un izglītības metodes raisīs viņos interesi par interešu izglītību un izpratni, ka arī modei un stilam ir nepieciešams izglītības pamats.

2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads (https://europa.eu/youth/year-of-youth_lv) ar mērķi jauniešiem sniegt  plašas iespējas mācīties un iesaistīties dažādos pasākumos, iedvesmot skatīties ar pozitīvu skatu nākotnē, un Zvaigznāja kuba aktivitātes atbilst šim mērķim.

Tāpat pasākums veicinās jauniešu emocionālo labklājību.Ņemot vērā pandēmijas radīto spiedienu, Zvaigznāja kubs būs investīcija mērķgrupas emocionālajā labklājībā. Kā norādīts Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrs veiktajā pētījumā par Covid-19 pandēmijas ierobežojumu  ietekme uz Latvijas pusaudžiem un jauniešiem (https://www.pusaudzis.lv/_files/ugd/c25577_acdcb02e4ee440e3b9acc2a0030ada3e.pdf ) - 63% Latvijas jauniešu atzīst: viņu mentālā veselība ir pasliktinājusies pandēmijas laikā.