Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Nodibinājums ‘’Fonds Initium’’
Projekta kopējās izmaksas:
11000.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6300.00 EUR
Līdzfinansējums:
4700.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4410,00 EUR

Kopsavilkums

2020. gadā fonds INITIUM ar profesionālu mākslinieku komandu aizsāka darbu ar Pededzes kopienu, vadot laikmetīgā teātra meistarklases un pētot vietējo sabiedrību un Pededzes kultūras vērtības. Tika izveidota kopienas teātra (Applied Theatre) iestudējuma režija, horeogrāfija u.tml., taču Covid-19 pandēmijas dēļ radošais process tika apstādināts. Šobrīd nepieciešams rast finansējumu, lai aizsāktais darbs tiktu pabeigts, sniedzot vietējai sabiedrībai un Alūksnes novadam laikmetīgu teātra notikumu, kurā piedalās dažādu vecuma, sociālo un etnisko grupu cilvēki no Pededzes un apkaimes, tiek akcentēti lokāli svarīgi jautājumi un arī ārpus lielākām pilsētām radošā sadarbībā ar vietējo kopienu veicināta profesionālas mākslas pieejamība.

Par projekta metodiku izvēlētā kopienas māksla ir rīks, kas palīdz atklāt sabiedrības aktualitātes, sniedz amatierkolektīviem un citiem procesā ieinteresētiem cilvēkiem iespēju strādāt ar profesionāliem māksliniekiem, šī metodika saliedē dažādas sabiedrības grupas, vienojot tās vienam mērķim un rada inovatīvus kultūras notikumus.

Izrādes pamatā izmantots Nemateriālā kultūras mantojumā iekļautās unikālās Pededzes pagasta pareizticīgo iedzīvotāju tradicionālais kāzu rituāla motīvs, dzīves pagrieziena punktā atklājot ne tikai indivīdu, bet rosina domāt plašāk par dzīves ciklu kā sabiedrībā, tā dabas pasaulē. Izrāde ir bez vārdiem, balstīta Jāņa Putniņa horeogrāfijā un mūzikā, ko komponists Jēkabs Nīmanis radījis iedvesmojoties no vietējās tradicionālās mūzikas.

Mērķi

Īstermiņa mērķis - radošā procesā sadarbojoties profesionāliem māksliniekiem un Pededzes kopienai, radīt mākslinieciski augstvērtīgu laikmetīgu teātra izrādi.

Ilgtermiņa mērķi - popularizēt kopienas teātra metodiku, decentralizēt kultūras piedāvājumu Vidzemē un veicināt iespējas reģionos iesaistīties profesionālā radošā procesā, aktualizēt Pededzes kopienas aktualitātes un novada izaicinājumus.

Uzdevumi

1. Atjaunot iestudējuma režiju, horeogrāfiju, muzikālās kompozīcijas;

2. Īstenot mēģinājumu procesu ar Pededzes kopienu un mākslas profesionāļiem;

3. 2022. gada novembrī īstenot pirmizrādi.

3. Prioritāte

Kopienas teātra (Applied Theatre) metodika paredz profesionālas mākslinieku komandas sadarbību ar kādu sabiedrības grupu, kam šajā gadījumā izvēlēta ģeogrāfiska kopiena - Pededzes iedzīvotāji. Par iestudējuma saturu tiek iegūta informācija no dalībniekiem, taču radošo procesu vada profesionāls režisors, dramaturgs, horeogrāfs, komponists u.c., sniedzot iespēju kopienai ne vien novērot, bet būt iesaistītiem profesionālas mākslas radīšanas procesā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Visu vecumu un etniskās piederības Pededzes, Alūksnes un kaimiņu novadu iedzīvotāji un viesi, laikmetīgā teātra interesenti, tradicionālās kultūras entuziasti, Baltijas kopienas teātra skolas dalībnieki, amatierteātri un Vidzemes reģiona kultūras darbinieki, teātra mākslas kritiķi un eksperti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāts ir laikmetīgs kopienas teātra iestudējums, kas tiks pirmizrādīts Pededzē.

Projekta ieguvumu kvantitatīvie rādītāji:

Radošajā procesā tiks iesaistīti apmēram 40 Pededzes un apkārtnes iedzīvotāji, apgūstot kopienas teātra metodiku un gūstot pieredzi radošā darbā ar profesionālu mākslinieku komandu;

Apmēram 200 cilvēku apmeklēs izrādi, gūstot priekšstatu par kopienas mākslu, Pededzes kultūrvērtībām un vietējām aktualitātēm;

Projekta publicitāte sasniegs apmēram 4000 cilvēku plašu auditoriju, popularizējot izrādes saturu, kopienas mākslu, kā arī laikmetīgu profesionālo Vidzemes kultūras piedāvājumu;

Fonds INITIUM un projekta radošā komanda būs paplašinājusi savu pieredzi, radot potenciālu radošām sadarbībām nākotnē ar dažādām Latvijas reģionu kopienām.