Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Sabiedrība un attīstība"
Projekta kopējās izmaksas:
5821.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4085.00 EUR
Līdzfinansējums:
1736.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Mākslas un amatniecības forums Mēru muižā.

Forums, kurā izprast nozares problēmas, lai varētu meklēt risinājumus.

Foruma  norise 20. augustā 2022 gadā.

Plānotās aktivitātes:

10:00 Foruma atklāšana. Nozares ekspertu uzruna, runājot par pasākumā aktuālajiem jautājumiem;

12:00 Darba stacijās veiksmes stāsti - sarunas;

14:00 Mākslas un amatniecības izstādes “Latvijas ūdeņi laika plūdumā” atklāšana;

15:00 -  Darba stacijas, kurās katrā piedalās kāds/i no nozares ekspertiem - jautājumu risināšana.

17:30 Noslēgums

Foruma mērķis: Izprast, izpētīt un iepazīt mākslas un amatniecības attīstības un simbiozes iespējas Latvijas laukos, lai radītu risinājumus nozares attīstībai.

Aisberga redzamā daļa – jautājumi uz kuriem meklēsim atbildes:

Kā veicināt amatniecības attīstību Latvijā?

Kā veicināt mākslas attīstību laukos?

Kā veicināt sadarbību starp māksliniekiem un amatniekiem?

Kā jūtas amatnieki - aktuālās problēmas?

Kā jūtas mākslinieki laukos - aktuālās problēmas?

Mākslas pieejamība laukos?

 

Aisberga neredzamā daļa:

Jautājumi, kas parādīsies foruma laikā uz kuriem ir jāmeklē risinājumi.

Šis forums ir pirmais posms - izpēte, pēc foruma tiks apkopotas idejas un ierosinājumi. Tiks meklēti risinājumi atklātajām problēmām un vajadzībām, kas balstīsies jau izpētē, kas tiks veikta foruma laikā. Rezultātā tiks meklēts finansējums un sadarbības partneri jau taustāmiem risinājumiem. Kad tiks realizēti jau taustāmi risinājumi, rīkosim jaunu forumu turpmākai attīstībai. 

Dalībnieki – nozares eksperti, mākslinieki un amatnieki

Organizatori – Smiltenes novada dome, Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde, TLMS “Smiltene”, biedrība “Sabiedrība un attīstība”

 

Mērķi

Domājot par projektiem, kas ir nepieciešami, lai veicinātu amatniecības attīstību Latvijā, lai veicinātu amatnieku un mākslinieku sadarbību, lai radītu pievilcīgāku dzīves vidi laukos māksliniekiem, radās jautājums - kas ir tas ko šiem cilvēkiem patiešām vajag. Lai gūtu atbildi uz šo jautājumu un precīzāk strādātu nozares attīstībai, ir nepieciešama izpēte aicinot uz sarunu ekspertus, un profesionāļus. Piesaistot ekspertus, kas strādā nozares attīstībai nodrošināt foruma jēgpilnību. 

Uzdevumi

Sapulcināt nozares ekspertus izteikt viedokli par aktualizētajiem jautājumiem.

Dot iespēju dalīties pozitīvajā pieredzē profesionāļus.

Veidot darba grupas, kas meklē atbildes uz aktualizētajiem jautājumiem. 

Apkopot un analizēt iegūto informāciju.

Izstrādāt rīcības plānu nozares attīstībai. 

3. Prioritāte

Biedrība "Sabiedrība un attīstība" jau vairākus gadus strādā, lai veicinātu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību padarot to pieejamāku arī riska grupām - jauniešiem, daudzbērnu ģimenēm, senioriem. Padarot pieejamāku dzīves vidi laukos māksliniekiem un amatniekiem tiek veicināta lauku attīstība. Tas veicina dzīves vides kvalitātes uzlabošanu visām iedzīvotāju grupām.

Ieguvēji un mērķauditorija

Kultūras organizācijas Vidzemes reģionā
13 pie nozares attīstības strādājošie gūs foruma laikā iegūtus datus par nepieciešamībām un stratēģijas virzību.
53 nozarē strādājošie gūs iespēju uzklausīt un runāt ar nozares ekspertiem piedaloties attīstības stratēģijas izveidē.

Paredzamie projekta rezultāti

Kopā tiks saaicināti 12 eksperti 12 veiksmes stāsti un 40 nozares profesionāļi, kas runās par 6 izvirzītajiem jautājumiem. Tiks atrastas atbildes uz 6 jautājumiem, kas ir būtiski nozares attīstībai. Atbildes būs balstītas pieredzē, zināšanās, izpratnē, sarunā un būs izmantojamas nozares attīstības virzīšanai.