Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
LAUKKU
Projekta kopējās izmaksas:
7100.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5200.00 EUR
Līdzfinansējums:
1900.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

No 2022.gada  20. līdz 23.oktobrim Limbažos sadarbībā ar «Limbažu bērnu un jauniešu centru», norisināsies biedrības  «LAUKKU» mākslinieku rosināts projekts «Jauna deja jaunā vietā”. Projekta ietvaros Latvijas un Somijas mākslas teorētiķu un horeogrāfu vadībā notiks laikmetīgajai dejai veltītas lekcijas un darbnīcas māksliniekiem, jaunatnes darbiniekiem, radošo un kustības mākslas pasniedzējiem, kritiķiem, jauniešiem, vietējiem dejas interesentiem. Notiks arī laikmetīgās dejas izrādes. Projekta mērķis ir veicināt kultūrvides attīstību un dažādību Vidzemes reģionā. Projekta ietvaros iepazīstināšana ar laikmetīgo deju notiek tā, lai arī turpmāk nodrošinātu interesi un izpratni par šo žanru, tā attiecībām ar citām mākslas formām un sasaisti ar pasaules skatījumu kopumā.

2013.gada oktobrī „Jauna deja jaunā vietā” notika Latgales vēstniecībā „GORS”, 2014.gadā seminārs-festivāls risinājās Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, 2015.gadā Saldus mākslas skolā, 2016.gadā Liepājā un Cīravā un 2018.gadā Burtniekos. Projekta veiksmīgās norises dēļ tas turpinās. 

Pieredze rāda, ka galvenās projekta vērtības ir padziļinātas izpratnes un intereses veicināšana par deju un tās attiecībām ar citām mākslām (meistarklašu dalībnieki izcēla to, cik vērtīgas bija dažādās gūtās pieredzes – skolnieka, skolotājam, līdzautora, skatītāja, kritiķa lomas). Kopīga izrāžu skatīšanās un diskusija, ievērojami padziļināja izpratni par deju, turklāt dalībniekiem ir iespēja salīdzināt ļoti dažādus skatījumus, ko pauž atšķirīgu valstu pārstāvji.

Mērķi

  • Veicināt laikmetīgās dejas mākslas izpratni, prestižu un pieejamību
  • Veicināt kinestētiskās mācīšanās nozīmības apzināšanos, pielietojot laikmetīgo deju kā instrumentu;
  • Veicināt Latvijas laikmetīgās dejas mākslinieku atpazīstamību starptautiski un popularizēt Latvijas kultūru kā laikmetīgajai mākslai un neformālai izglītībai draudzīgu vidi.

Uzdevumi

  • Organizēt 2 radošās darbnīcas par kinestētisko mācību metodi reģionu jaunatnes darbiniekiem,  interešu izglītības pārstāvjiem, radošo un kustības mākslas pasniedzējiem;
  • Nodrošināt starptautiskas viesmākslinieces Jaanas Kokko 2 radošās darbnīcas reģionu jaunatnes darbiniekiem, interešu izglītības pārstāvjiem, radošo un kustības mākslas pasniedzējiem un reģiona iedzīvotājiem;
  • Veidot 4 laikmetīgās dejas meistarklases specifiski jauniešu auditorijai Limbažos, sniedzot gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par deju un kustību, nodrošinot saikni to integrēšanai ikdienā;
  • Nodrošināt 2 laikmetīgās dejas meistarklases Limbažu pilsētas un novada iedzīvotājiem, ikvienam interesentam bez iepriekšējās pieredzes;
  • Nodrošināt 4 profesionālas laikmetīgās dejas viesizrādes Limbažu pilsētā;
  • Organizēt moderētas diskusijas ar izrāžu māksliniekiem, atverot telpu sarunām un jautājumiem.
1. Prioritāte

Šogad fesitvāls "Jauna deja jaunā vietā" fokusēts jauniešiem un cilvēkiem, kas ikdienā strādā un sadarbojas ar jauniem cilvēkiem. Festivāls aicinās jaunus cilvēkus iesaistīties kultūras un sociālās dzīves notikumos. Kā arī runās par to cik būtiska ir katra ķermeņa garīgā un fiziskā labsajūta un to cik svarīgā nozīme ir kinestētiskajai pieredzei mācību procesā. “LAUKKU” šī prioritāte ir būtiska, jo pandēmijas radītā ietekme izveidojusi pasivitātes vilni, kuru ir būtiski pārraut.

Ieguvēji un mērķauditorija

Limbažu novada jaunatnes darbinieki, interešu izglītības skolotāji un pārstāvji. Limbažu pilsētas un novada tautas deju kolektīvu, dejas un kustības studiju apmeklētāji . Limbažu pilsētas un novada jaunieši Limbažu pilsētas un novada iedzīvotāji. Projekts “Jauna deja jaunā vietā” Limbažos top ciešā sadarbībā ar Limbažu bērnu un jauniešu centru, kas palīdzēs projektam sasniegt novada jauniešu auditoriju.

Paredzamie projekta rezultāti

-4 darbnīcas Limbažu novada jaunatnes darbiniekiem,  profesionālās ievirzes un interešu izglītības pārstāvjiem un skolotājiem, radošo un kustības mākslas pasniedzējiem. Darbnīcu fokuss būs kinestētiskās mācīšanās prakses pielietošana darbā ar jauniešiem. Kā caur radošu darbību spēcināt domu par vienotas un iekļaujošas sabiedrības veidošanu.(20 dalībnieki)

-4 dejas meistarklasēs, kas specifiski veidotas jaunieši auditorijai, sniedzot gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par deju un kustību, nodrošinot saikni ar gūto pieredzi un tās integrēšanu ikdienā. (vienā nodarbībā 25, kopā 100 dalībnieki)

-4 profesionālas laikmetīgās dejas viesizrādes Limbažu pilsētā, kuras papildinās moderētas diskusijas ar izrāžu māksliniekiem, tādējādi atverot telpu sarunām un jautājumiem.  (vienā izrāžu vakarā 70, kopā 140 dalībnieki)

-tiks nodrošinātas 2 dejas nodarbības ikvienam interesentam. (vienā nodarbībā 20, kopā 40 dalībnieki) 

Projekts veidots tā , lai vienlaikus dalībniekus iepazīstinātu ar laikmetīgo mākslu un ķermeņa labsajūtas nozīmību ikviena indivīda ikdienas dzīvē. Mēs aicinam pavadītos divus gadus digitālo risinājumu vidē, nomainīt pret atgriešanos pie skatiena, komunikācijas un pieskāriena.