Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Imanta Ziedoņa fonds "Viegli"
Projekta kopējās izmaksas:
7110.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4550.00 EUR
Līdzfinansējums:
2560.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” uzsāk stāstu platformas radiozurnals.lv satura veidošanu. Stāstu platformā būs lasāmas intervijas, esejas, stāsti, skatāmas fotogalerijas un video-materiāli no dažādām vietām Latvijā, kā arī būs iespēja interaktīvā kartē atrast dažādus apskates objektus, īpašas dabas vērtību atrašanās vietas u.c.

Projekta  “RADIOŽURNĀLS Kultūrvēsturiskās ekspedīcijas: Vidzemes novads” laikā tiks radīts saturs par Vidzemes novada cilvēkiem, kultūras un dabas vērtībām,  izceļot vietējo iedzīvotāju identitāti un spēku, izceļot Vidzemes novadam unikālās kultūras un dabas vērtībās, nozīmīgus tagadnes un vēstures stāstus. Radītais saturs tiks publicēts ikvienam brīvi pieejamā stāstu platformā radiozurnals.lv, kura jau ir uzsākusi sadarbību ar vairāiem novadiem Latvijā, tādējādi nodrošinot ne tikai platformas saturu, bet arī pēc iespējas plašāku lasītāju loku visā Latvijā. 

Projekta laikā tiks veiktas 3 kultūrvēsturiskās izpētes ekspedīcijas Vidzemes novadā. Tās laikā tiks pētītas Vidzemes novada kultūras un dabas vērtības, cilvēki, tiks veiktas sarunas ar aktīviem, zinošiem vietējiem iedzīvotājiem par viņuprāt vērtīgākajiem un interesantākajiem stāstiem, tiks pētīti vēsturiski fakti, intervēti iedvesmojoši cilvēki, apmeklētas unikālas novada vērtību raksturojošas vietas.

Projekta rezultātā tiks radīti 6 literāri stāsti,  3 noskaņu video, 3 ekspedīciju atskata fotogalerijas. Visi materiāli tiks publicēti jaunradītajā stāstu platformā www.radiozurnals.lv un fonda “Viegli” sociālajos tīklos.

Mērķi

Vidzemes reģions ir bagāts gan ar dabas, kultūras vērtībām, gan cilvēkiem, kuri tās veidojuši, turpina veidot un saglabāt. Stāsti par šīm vērtībām un cilvēkiem ir nozīmīgs iedvesmas un veselīga pašlepnuma avots Vidzemes reģiona iedzīvotājiem un lasītājiem Latvijā. Šādu stāstu radīšana un publicēšana ļaus Vidzemes vērtības un cilvēku stāstus ne tikai piefiksēt un apkopot, bet arī mūsdienīgā veidā nogādāt pie ikviena interesanta. Projekts ir ieguvis finansējumu no 3 novadiem (Valmiera,Gulbene,Sigulda), šī projekta laikā būtu iespēja apkopot stāstus arī no citiem Vidzemes nov.

Uzdevumi

Projekta īstenošanai nepieciešams:
1) Visa projekta laikā nodrošināt projekta vadību
2) Veikt Vidzemes reģiona priekšizpēti (saziņa ar reģiona atmiņu institūcijām (muzeji, bibliotēkas), kultūras centriem, aktīviem iedzīvotājiem u.c.), atlasīt potenciālos rakstu un audiovizuālo materiālu tematus, izveidot ekspedīciju maršrutus. 
3) Atbilstoši rakstu saturam, deleģēt autorus raksta izveidošanai – autoru kolektīva izveidošana. 
4) Doties ekspedīcijās, veikt klātienes pētījumus, iegūt un apkopot nepieciešamo informāciju. Fiksēt ekspedīcijas foto un video materiālu veidā
5) Vadīt rakstu un materiālu izveidi, veikt papildu izpēti nepieciešamības gadījumā. 
6) Veikt radīto materiāli redakcionālo un gramatisko korektūru. 
7) Publicēt radīto saturu platformā radiozurnals.lv un sociālajos tīklos. Veikt aktīvu komunikāciju par projektu un tajā radītajiem materiāliem. 
8) Noslēgt, izvērtēt projektu, uzsākt finansējuma piesaisti projekta turpinājumam nākošajā gadā. 

2. Prioritāte

Projekts pētīs, popularizēs un aktualizēs reģiona kultūras un dabas mantojuma vērtības, kā arī cilvēkus, kuri par šo vērtību popularizēšanu, radīšanu, saglabāšanu un nodošanu tālākajām paaudzēm rūpējas. Projekta rezultāti būs pieejami ikvienam Latviski lasošam interesentam.

Ieguvēji un mērķauditorija

Vietējā kopiena, reģiona iedzīvotāji un aktīvisti, par kuriem tiks veidoti stāsti. Veidotie stāsti stiprinās viņu un reģiona iedzīvotāju piederības sajūtu reģionam, veicinās veselīgas pašapziņas veidošanos.
Radiozurnals.lv lasītāji visā Latvijā, reģionu vērtībās ieinteresētas personas.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks radīti 6 literāri stāsti,  3 noskaņu video, 3 ekspedīciju atskata fotogalerijas. Šo saturu izmantos vismaz 3000 Latvijas iedzīvotāji jaunradītajā vietnē www.radiozurnals.lv.

Tiks organizētas 3 kultūrvēsturiskās izpētes ekspedīcijas Vidzemē par kurām tiks komunicēts fonda sociālajos tīklos.

Tā rezultātā tiks dokumentēta Vidzemes vērtības “šodien” un “vakardien” mūsdienīgā veidā, izceļot Vidzemes cilvēku un kultūras mantojumu. Tādējādi sekmējot Vidzemes reģiona iedzīvotāju lokālpatriotismu un prezentējot Vidzemi kā īpašu vietu pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, vienlaikus palielinot tūristu skaitu reģionā.