Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA ZEIT HOTEL
Projekta kopējās izmaksas:
6200.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4200.00 EUR
Līdzfinansējums:
2000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Līgatne ir viena no skaistākajām pilsētām Latvijā, kas piesaista apmeklētājus ne tikai ar unikālu koka arhitektūru, bet arī ar elpu aizraujošiem dabas skatiem. Šī ir lieliska vide māksliniekiem, lai iedvesmotos un realizētu jaunas mākslinieciskās ieceres. Starptautiskais gleznotāju plenērs Līgatnē sniegs iespēju māksliniekiem apmainīties ar pieredzi un zināšanām, organizējot meistarklases, kurās būs iespēja piedalīties, līdzdarboties un radīt mākslu arī interesentiem no malas. Plenērs paplašinās Vidzemes reģiona sabiedrības pieejamību profesionālai un augstvērtīgai mākslai, kvalitatīvām meistarklasēm, procesiem un izstādēm, tostarp, Zeit radošā kvartāla vides pieejamība sniedz iespēju iesaistīties un līdzdarboties plenēra procesos arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Plenēra noslēgumā Zeit Mākslas telpā tiks iekārtota radīto mākslas darbu izstāde. Izstādi būs iespējams apskatīt līdz septembra beigām.

Mērķi

Projekta ilgtermiņa mērķis ir iedibināt jaunu ikgadēju plenēra tradīciju Līgatnē. Dot iespēju māksliniekiem satikties, pašrealizēties, veicināt atpazīstamību un piepildīt jaunas mākslinieciskās ieceres. Iepazīstināt un iesaistīt Vidzemes reģiona un Latvijas iedzīvotājus jaunu mākslas procesu radīšanā un izzināšanā.

Uzdevumi

Nesteidzīgā vidē sniegt kvalitatīvu norisi gan plenērā iesaistītajiem māksliniekiem, gan meistarklašu, radošo procesu un izstādes apmeklētājiem.  Nodrošināt epidemioloģiski drošus apstākļus projekta realizētājiem, organizētājiem un apmeklētājiem. Paplašināt publiski pieejamu kultūras piedāvājumu reģionā. Komunikācija ar sabiedrību.

3. Prioritāte

Zeit radošais kvartāls Līgatnē ir kļuvis par iecienītu vietu kvalitatīvas kultūras un mākslas cienītājiem. Iedibinot jaunu ikgadēju plenēra tradīciju, Vidzemes iedzīvotājiem būs iespēja tikties un līdzdarboties mākslas tapšanas procesos kopā ar profesionāliem Latvijas un ārvalstu māksliniekiem. Plenērs noslēgsies ar izstādes iekārtošanu Zeit mākslas telpā, ko būs iespējams apskatīt visiem interesentiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija - Vidzemes un Latvijas iedzīvotāji, kas mērķtiecīgi apmeklēs plenēru, interesenti, kas apmeklējot Līgatni, kā tūrisma vietu, neplānoti varēs apmeklēt, piedalīties, baudīt mākslu un kultūru. Līgatnes iedzīvotājiem būs iespēja sekot līdzi un iesaistīties plenēra ikdienas norisēs. Jaunie un pieredzējušie mākslinieki gūs iespēju dalīties ar profesionālām pieredzēm un pilnveidot mākslinieciskās ieceres. Piedalīties mākslas procesā būs iespēja arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Plenērā piedalīsies 12 mākslinieki, kuri gūs jaunu pieredzi, pilnveidos savas profesionālās prasmes un iegūs jaunus kontaktus. Tiks radīti jauni mākslas darbi, kas plenēra noslēgumā tiks publiski izstādīti Zeit mākslas telpā. Prognozētais  apmeklētāju skaits plenēra norises laikā ap 1000 viesiem. Prognozētais izstādes apmeklētāju skaits 10 000.

Plenēru plānots veidot kā ikgadēju notikumu Līgatnes kūltūras dzīvē, kas veicinās un attīstīs Līgatnes un Vidzemes kultūras tūrismu.