Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība 1.Akords
Projekta kopējās izmaksas:
9710.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3710.00 EUR
Līdzfinansējums:
6000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 2597,00 EUR

Kopsavilkums

Projekts "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" iecerēts jau 15 gadus atpakaļ. Strādājot par video operatoru Latgales Televīzijas sabiedrībā un Vidzemes televīzijā laikā no 1991. - 2003. gadam Imanta Pulksteņa personīgajā video arhīvā safilmēti un glabājas 3. Atmodas - pārmaiņu laika audiovizuālas liecības. Video ir 8 dažādos formātos - VHS; SVHS; Video 8; HI 8; Digital 8; Mini DV; DV Cam; Betacam un DVD, ar hronometrāžu ap 1820h. Arhīvs ir rūpīgi glabāts, aprakstīts piezīmēs.  Arhīvs ģeogrāfiski aptver Madonu, Madonas raj. pagastus, pilsētas, Rīgu un blakus rajonus. Tas sevī atspoguļo reģionālās reformas notikumu gaitu, celtniecību, privatizāciju kā arī izglītības, kultūras, lauksaimniecības un citu nozaru procesus LV. Labā kvalitātē ir festivāla „Sinepes un Medus” raidījumi 1992.-2005., kā arī „Ģitāristu sesija” 1998.-2019.

Projektam ir paredzētas 5 kārtas no kurām pirmās divas jau veiksmīgi realizētas. Pirmajā kārtā tika digitalizēti video no VHS laikā no 1991. gada līdz 1995. gadam apmēram 300 stundas, kā arī „Sinepes un Medus” no Beeta Cam 31 kasete, apmēram 23 stundas. Otrā kārta ļāva digitalizēt un sabiedriskot SVHS ierakstus 200 stundu garumā laika posmā no 1995. līdz 2000. gadam. 

3. kārta šogad paredz Mini DV kasešu digitalizēšanu 113 stundu garumā, Ģitāristu sesijas meistarklašu digitalizēšanu 108 st. apjomā laika posmā no 1998. gada līdz 2000. gadam, kā arī festivāla Sinepes un Medus koncertu digitalizēšanu 150 stundu apjomā no VHS un Super VHS formāta kasetēm. Digitalizētie  ieraksti tiks ievietoti You Tube kanālā - Imanta Pulksteņa Arhīvs. Katrs fails tiek precīzi un konsekventi aprakstīts - gads, mēnesis, datums, seko vieta, pasākums un cilvēku vārdi. Tas ļauj ērti atrast un strukturē arhīvu pēc galvenajiem parametriem.

 

Mērķi

Projekta "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" mērķis ir saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm vēsturiskās video liecības par 90-to gadu sabiedriskajām aktivitātēm, par darbībām un procesiem Trešās atmodas laikā. Mērķis ir  panākt, iespējami kvalitatīvi digitalizēt analogos ierakstus, jo "laika zobs" var šos materiālus neatgriezeniski sabojāt un tos sabiedriskot You Tube kanālā. Nodrošināt materiālu apskati lai īsā laika posmā atrastu interesējošo video ierakstu vadoties pēc datuma, vietas vai personām kas faila aprakstā ir atšifrēti.

Uzdevumi

Projekta rezultāts paredz ne tikai Madonas novada iedzīvotājiem nodrošināt bezmaksas, ātru un  kvalitatīvu video materiāla apskati, izmantojot interneta dotās iespējas, šie materiāli būtu pieejami ikvienam pasaules iedzīvotājam. Projekta uzdevums ir dot iespēju gan vecajai paaudzei, gan jaunajai iepazīt un atcerēties Madonas novada un Latvijas vēstures lappuses, pārmaiņu laiku, valsts atdzimšanas laiku - jaunību, skolas gadus, arhitektūras pārmaiņas, izglītības un medicīnas pārkārtošanos, kultūras dzīvi, saimniecisko darbību, reģionālās reformas gaitu, starptautisko sakaru veidošanu un pilsētu sakārtošanas aktivitātes.

Arhivēšana prasa lielu laika ieguldījumu. Ir jādigitalizē VHS, S VHS un Mini DV kasetes ar kopējo hronometrāžu 371 stunda. Pēc digitalizēšanas faili ir precīzi un bagātīgi jāapraksta, jāprecizē vēsturiskie fakti, kuri atainoti video ierakstā.  Kad tas ir izdarīts, ir jāspoguļo ieraksts vēl vienā HDD un tad seko augšuplāde You Tube kanālā  - Imanta Pulksteņa arhīvs. Jāpiebilst, ka skatītāju skaits aug, patreiz ir apmēram 700 abonenti un palielinot augšuplādētās stundas, abonentu skaits pieaugs.

2. Prioritāte

Projekts "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" atbilst konkursa prioritātei, kas ietver Vidzemes un Latvijas kultūras mantojuma un sabiedrisko aktivitāšu vērtību saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu. Projekts vēsta par vēstures liecību, zināšanu pārnesi, amata prasmju uzkrāšanu un izmantošanu nākamajām paaudzēm. Projekts veicinās Vidzemes un Madonas novada iedzīvotāju vēstures apzināšanu un ilgtermiņā dos vēsturisku atskatu kultūras un citu aktivitāšu attīstībai Latvijā kopumā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta Pārmaiņu laika digitalizācija mēķauditorija pamatā ir Madonas novada un apkārtējo novadu iedzīvotāji no bērna līdz sirmgalvim. Digitalizētais arhīvs interesētu ikvienu Latvijas pilsoni, kā arī ārzemju latviešus un vietējās pašvaldības, iestādes, kurām būs radītas iespējas savu vēsturisko attīstību apskatīt arhīvā. Arhīvu varēs izmantot Madonas novada pašvaldība veidojot vēsturiskas retrospekcijas un novada izaugsmes prezentācijas.

Paredzamie projekta rezultāti

Realizējot projekta "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" trešo posmu, ikvienam būs iespējas skatīties un izmantot video arhīvu You Tube kanālā, kur tiks ievietotas video retrospekcijas laika posmā no 1998. līdz 2005. gadam. Arhīvs būs pieejams Madonas novada iedzīvotājiem un ikvienam interesentam pasaulē. Mācoties novada vēsturi, arhīvu izmantos skolēni un skolotāji, kā arī iestādes, kuras savu vēsturisko attīstību varēs redzēt arhīvā. Saskaņojot autortiesības ar arhīva īpašnieku, arhīvu varēs izmantot Madonas novada pašavaldība, veidojot vēsturiskas retrospekcijas un novada izaugsmes prezentācijas. To jau ir izmantojusi Latvijas televīzija un iespējams izmantos arī turpmāk veidojot raidījumus.Tiks publiskots nozīmīgs Latvijas, Vidzemes un Madonas rajona vēstures posms. You Tube kanālā Imanta Pulksteņa arhīvs pirmo divu posmu rezultātus jau var apskatīt. Regulāri tiek saņemtas sirsnīgas un labas atsauksmes, kuras nāk un turpinās nākt no 9 pasaules valstīm, vairāk kā 700 abonentiem un personām, kuras parādās savā jaunībā vai brieduma gados pieminētajos arhīva materiālos.  Arhīva popularitāti var redzēt skatījumu skaitā un bieži vien video sižets  pārsniedz 3000 skatījumus, kopša kanāls darbojas. Vērojot arhīva apmeklējumu You Tube, viena mēneša laikā arhīvs bija skatīts vairāk kā 121 tūkstotis stundu garumā. Skatījumi turpina augt.