Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
IK IELĪCAS
Projekta kopējās izmaksas:
4768.54 EUR
Finansējums no VKKF:
3973.54 EUR
Līdzfinansējums:
795.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Atvērt etnogrāfiskās sētas „Ielīcas” durvis izzinošam, pozitīvam, interesantam pasākumam un vienlaikus dot iespēju viesiem redzēt unikālu zemnieku sētu, kura atspoguļo 300-400 gadu ilgu latviešu tautas celtniecības attīstības periodu.

Atvest Goda teātra izrādi “Bļitka” uz Vidzemi, kas ir asprātīgs priekšnesums Liepājas aktieru Egona Dombrovska un Kaspara Goda izpildījumā, kurā patīkami un viegli pavadīt laiku, uzjautrinoties par mūžīgās tēmas “sievietes no Venēras, vīrieši no Marsa” latviešu versiju.

Atvest TDA “Dancis” dejotājus ar kolektīva klasiskajām vērtībām un jaunradi. Vietā, kur tika filmēta spēlfilma “Pūt vējiņi!”, ļaut noskatīties un tādejādi godināt aktierus caur spēlfilmas “Pūt vējiņi. Arheloģija” noskatīšanos rijā.

Laikā, kad cilvēki alkst pēc pozitīvām emocijām, vēlamies sarīkot svētkus, lai šajā dienā jebkurš interesents varētu pavadīt vienu skaistu dienu vienā no Latvijas skaistākajām vietām. Caur teātra izrādi, dejas mākslu, novada amatnieku bagātībām, saimnieces stāstu par māju pagātni, kino mākslas izrādīšanu, godinātu kultūrvēsturisko etnogrāfisko sētu “Ielīcas”.

Lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem dotu šo smieklu, jautrības, joku un sildoša teātra prieka sajūtu.

Svētkos „Ielīcās” tiek gaidīti tuvi un tāli apkaimes viesi.

Mērķi

Organizējot svētkus etnogrāfiskajā sētā „Ielīcas” 20.08.2022., palīdzēsim uzturēt un saglabāt Latvijas kultūru turpmākām paaudzēm, veicinot dažādību kultūras pasākumu norisēs Vidzemē.

Goda teātra brīvdabas izrāde „Bļitka”.

TDA „Dancis” deju priekšnesums „Ielīcu” sētas pagalmā.

Plānotais viesu skaits 200.

Uzdevumi

Vienošanās ar Liepājas Goda teātra aktieriem par izrādes norisi etnogrāfiskajā sētā „Ielīcas”.

Izrādes vietas un nepieciešamā aprīkojuma sagatavošana.

Vienošanās ar TDA „Dancis” par viesošanos „Ielīcās”.

Saskaņot mūzikas repertuāru, apskaņošanu izrādes un deju priekšnesumu laikā.

Filmas “Pūt vējiņi. Arheloģija” saskņošana izrādīšanai. Apskaņošana. Tehniskā aprīkojuma uzstādīšana.

Sadarbība ar Valkas novada pašvaldību pasākuma atbalstīšanā.

Reklāmas materiālu sagatavošana, publicitātes nodrošināšana.

Amatnieku uzrunāšana dalībai pasākumā, dodot iespēju popularizēt pašdarināto produkciju.

Epidemioloģisko pasākumu nodrošināšana – info zīmes, distances, u.c. saskaņā ar konkrēto situāciju.

Pārvietojamo labierīcību nodrošināšana.

Viesu sagaidīšana un pasākuma realizēšana.

3. Prioritāte

Organizējot svētkus etnogrāfiskajā sētā „Ielīcas” 20.08.2022., palīdzēsim uzturēt un saglabāt Latvijas kultūru turpmākām paaudzēm, veicinot dažādību kultūras pasākumu norisēs Vidzemē.
Goda teātra izrāde "Bļitka" ar Liepājas teātra aktieru piedalīšanos.
Rīgas TDA „Dancis” deju priekšnesums „Ielīcu” sētas pagalmā.

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir pasākuma "Svētki Ielīcās" 20.08.2022. apmeklētāji no visas Latvijas. Prognozējamais viesu skaits 200.
Vidzemes sētas "Ielīcas" viesiem būs iespēja tikties ar Liepājas teātra aktieriem un TDA "Dancis" dejotājiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Mūsu projekta rezultātā 200 "Svētki Ielīcās" viesi būs:

- noskatījušies profesionāla Liepājas Goda teātra izrādi "Bļitka",

- redzējuši profesionāla TDA "Dancis" priekšnesumus,

- ar dalību pasākumā, devuši iespēju valsts nozīmes kultūras piemineklim, Latviskā mantojuma zīmes īpašniecei - etnogrāfiskajai sētai "Ielīcas" būt dzīvai un dzīvot cilvēku sirdīs un atmiņās,

tādejādi būsim palīdzējuši uzturēt un saglabāt Latvijas kultūru turpmākām paaudzēm.