Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
"Fonds Initium"
Projekta kopējās izmaksas:
6050.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3050.00 EUR
Līdzfinansējums:
3000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts /Tiks atbalstīts, ja kāds no projektiem netiek īstenots

Kopsavilkums

No 6. līdz 9. jūlijam Stāmerienas pilī norisināsies Baltijas kopienas teātra skolas (turpmāk - BATS) meistarklašu pirmais posms starptautisku kopienas teātru praktiķu Kristina Werner, Nazha Harb un Latvijas teātra režisora, kopienas teātra eksperta Edgara Niklasona vadībā.

Viens no kopienas teātra pamatuzdevumiem ir saliedēt dažādas kopienas un vienoties kopīgu mērķu sasniegšanā, kopīgu problēmjautājumu risināšanā, pielietojot teātra mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus - veidojot meistarklases, dokumentālus un procesā jaunradītus iestudējumus u.c. Šīs metodes ir vienlīdz labi pielietojamas kā skolu teātros un teātra mākslas stundās, tā sociālajā darbā ar dažādām sabiedrības grupām, amatierteātrī un profesionālajā mākslā. Kopienas teātris apvieno profesionāļus no dažādām nozarēm un kopienu cilvēkus vienotā pieredzē un koprades piedzīvojumā, sniedzot kā jaunas zināšanas, tā radot profesionālus iestudējumus un dodot balsi sabiedrības grupām un cilvēkiem, kuri ikdienā nav sadzirdēti.

Paredzams, ka meistarklašu noslēgumā dalībnieki, apgūstot kopienas teātra metodiku, spēs veiksmīgāk strādāt ar kopienām, veidojot un stiprinot tās, aktualizējot dažādus problēmjautājumus. Meistarklašu dalībnieki tiks iepazīstināti ar ilgtspējīgiem instrumentiem kopienu mobilizācijai, izmantojot kopienas teātra metodiku. BATS apmācību noslēgumā tās dalībniekiem tiks dota iespēja piedalīties kopienas teātra iestudējuma veidošanā.

BATS apmācības notiks  trijos posmos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, stiprinot Baltijas valstu sadarbības tīklu un dodot iespēju meistarklašu dalībniekiem dalīties ar savu pieredzi un zināšanām, veidojot spēcīgu un saliedētu kopienu.

Mērķi

Projekta mērķis ir īstenot profesionālu tālākizglītības kopienas teātra skolas apmācību programmas pirmo posmu un veidot starptautisku pieredzes apmaiņu Vidzemes un Latvijas teātra mākslas pedagogiem, kopienu līderiem, kultūras darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, amatierteātru režisoriem un teātra mākslas profesionāļiem.

Meistarklašu mērķis ir kopienas teātra praktiķu vadībā aktualizēt kopienas teātra politiskos, teorētiskos un ētiskos slāņus, atklājot veidus, kā teātris un performance var tikt kopradīti sadarbojoties  dažādām cilvēku grupām.

 

Uzdevumi

1. Veidot starptautisku kopienas teātra mākslinieku un kopienas teātra ekspertu, entuziastu tīklojumu, kas motivētu vietējo Latvijas un Vidzemes kopienu līderus un Vidzemes novada iedzīvotājus iesaistīties koprades un jaunrades procesos, kas vērsti uz kopienu un sabiedrības saliedēšanu un stiprināšanu, ar laikmetīgās mākslas izteiksmes līdzekļu un laikmetīga kopienas teātra metodikām. Piesaistīt un izglītot jaunos dalībniekus;

2. Nodrošināt kvalitatīvu organizatorisko darbu meistarklašu norises sagatavošanā un nodrošināšanā Stāmerienas pilī;

3. Sadarbībā ar piesaistītajiem ārvalstu ekspertiem plānot un realizēt kopienas teātra meistarklases, nodrošināt veiksmīgu norises procesu;

4. Veikt meistarklašu video un foto dokumentāciju publicitātes nolūkiem un arhīvam;

5. Meistarklašu atskata veidošana, publicēšana fonda sociālajos tīklos, BATS mājas lapā;

6. Veikt rūpīgu projekta izvērtējumu, dokumentācija un atskaišu sagatavošanu. 

2. Prioritāte

Starptautiski un Latvijas kopienas teātra praktiķi tiekas ar Vidzemes teātra pedagogiem un interesentiem, daloties ar zināšanām par kopienas teātra metodi, ar kuru iesaistīt dažādas sabiedrības grupas, aktualizējot sabiedrībā nozīmīgus jautājumus. Dalībnieki strādās un mācīsies no treneriem, kas ir praktizējoši ar kopienām saistīti mākslinieki. Pēc apmācībām katram dalībniekam būs iespēja piedalīties kāda no BATS rīkoto kopienas teātra iestudējumu veidošanas procesiem pieredzējuša mentora vadībā

Ieguvēji un mērķauditorija

Primāri labumu gūs meistarklašu dalībnieki, apgūstot kopienas teātra metodiku darbā ar kopienām, bet ir paredzēts, ka meistarklašu rezultātā tās dalībnieki strādās pie idejām un mērķiem, kā attīstīt kopienas, formulējot vīziju nākotnes projektiem.Apmācību noslēgumā meistarklašu dalībniekiem tiks dota iespēja piedalīties kopienas iestudējumu veidošanas procesos. Sekundāri - Vidzemes kopienu iedzīvotāji, kuri pēc meistarklašu norises tiks iesaistīti kopienas mākslas projektu realizācijā.

Paredzamie projekta rezultāti

Paredzams, ka meistarklašu noslēgumā dalībnieki spēs veiksmīgāk strādāt ar kopienām, apgūstot kopienas teātra metodes, veicinot saliedētu, aktīvu un līdzdarboties gribošu kopienu attīstība, dažviet veidošanu no pamatiem, dodot balsi cilvēku grupām, kas ikdienā netiek sadzirdēs, veicinot motivāciju un ticību iespējamām pārmaiņām, pozitīvu sevis apzināšanos, savas balss vērtības apzināšanos.

BATS apmācību noslēgumā tās dalībniekiem tiks dota iespēja piedalīties kopienas teātra iestudējumu veidošanas procesā. Caur kopienas mākslas projektiem, sadarbībā ar dažādu kopienu iedzīvotājiem, veicināta kopienu pašorganizēšanās un dažādu sociālu, ekonomisku un politisku problēmjautājumu aktualizēšana.

Darbs ar kopienām un to iesaiste laikmetīgās mākslas projektu veidošanā ļauj reģionu iedzīvotājiem izjust piederības sajūtu vietai un sociālai vai ģeogrāfiskai kopienai, kā arī kritiski paskatīties uz problēmjautājumiem, kuri skar konkrēto sabiedrību caur mākslas projektu starpniecību gan svinot kopienas unikalitāti (kultūru, tradīcijas, valodu, vēsturi, cilvēkus), gan runājot par politiskiem un/vai ekonomiskiem, sociāliem jautājumiem. Ar kopienas metodikas palīdzību kopienām tiek sniegta pārliecība par viņu vērtību, nozīmību un spēju ietekmēt, mainīt situāciju, kas skar indivīdu un sabiedrības kopumu. Kopienas mākslas un kopienas teātra mērķis ir dot balsi cilvēkiem vai sabiedrības grupām, kurām tā ir atņemta, vai arī, kuriem ikdienā nav iespējas izteikties.