Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Kultūras menedžmenta centrs "Lauska", biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
8855.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5945.00 EUR
Līdzfinansējums:
2910.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 4162,00 EUR

Kopsavilkums

Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupas “Saucējas” (turpmāk – grupa “Saucējas”) projekta ietvaros vēlas popularizēt latviešu āra dziedāšanas tradīcijas, kā arī īstenot šo mērķi visu trīs Baltijas valstu kontekstā, sarīkojot Sāvienas pilskalnā tradicionālās āra dziedāšanas meistarklasi (konkrētiem interesentiem) un āra dziedāšanas tradīcijai veltītu koncertu (plašākai sabiedrībai). Šis projekts būs no 2017. līdz 2020. gadam Saucēju īstenotā projekta “Tradicionālā dziedāšana dabas akustiskajā telpā” turpinājums, kas realizēsies koncertdarbības un pieredzes nodošanas formā (kā meistarklases), izceļot latviešu tradicionālajā dziedāšanā vienu no spilgtākajām, bet grūtāk īstenojamām prasmēm – dziedāt saskaņā ar dabas akustisko telpu. Paralēli šiem mērķiem projekta rezultātā tiks veicināta Ļaudonas pagasta Sāvienas pilskalna popularizēšana gan vietējo iedzīvotāju, gan citu interesentu vidū, izceļot tā ainaviskumu (tostarp pilskalna kā izcilas akustiskās telpas kvalitātes) un kultūrvēsturisko nozīmi.

Dalība meistarklasē un koncertā – bezmaksas.

 

Mērķi

Tradicionālās dziedāšanas, konkrētāk – dziedāšanas dabas akustiskajā telpā (šajā projektā – konkrēti Sāvienas pilskalnā) kā vērtības izcelšana un nostiprināšana Latvijas kultūrtelpā, kā arī tās popularizēšana plašākā sabiedrībā, bagātinot to arī ar Lietuvas un Igaunijas pieredzi.

 

Uzdevumi

  1. Izglītot sabiedrību par āra dziedāšanas būtību un saturu, sarīkojot Sāvienas pilskalnā koncertu – pastaigu dabā, kā arī dziedāšanas semināru-meistarklasi; 
  2. Popularizēt tradicionālo āra dziedāšanu Latvijas tradicionālās mūzikas praktizētāju un folkloras interesentu vidē, rosināt apgūt attiecīgo repertuāru;
  3. Iepazīties ar Lietuvas un Igaunijas pieredzi tradicionālās āra dziedāšanas izpētē un praktizēšanā;
  4. Veicināt Sāvienas pilskalna kā kultūrvēsturiskas, ainaviskas un akustiski skanīgas vietas atpazīstamību.
2. Prioritāte

Projekts pilnībā atbilst 2.prioritātei, jo tiks izcelts gan Vidzemes kultūras, gan dabas mantojums. Tiks praktizēta tradicionālā dziedāšana gan apmācot meistarklasēs, gan priekšnesumā publikai.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekts orientēts uz neierobežotu (vecums, dzimums, tautība utt.) interesentu loku. Projekta īstenotāju ieskatā cilvēks ikvienā vecumā labprāt pavada laiku dabā un atbilstošā gada laikā – vasarā - ir gatavs piedzīvot tradicionālās āra dziedāšanas burvību gan kā klausītājs, gan kā praktizētājs. Īpaša uzmanība vērsta uz Ļaudonas pagasta un Madonas novada iedzīvotājiem, pievēršot viņu uzmanību arī Sāvienas pilskalna kultūrvēsturiskajai un ainaviskajai vērtībai.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sarīkota meistarklase Sāvienas pilskalnā 2022. gada 4. augustā, kurā piedalīsies vismaz 30 interesenti, kā arī 5. augustā noorganizēts koncerts ar vairāku grupu piedalīšanos (grupa “Saucējas”, Krustpils kultūras nama sēļu tradicionālās mūzikas grupa, Lietuvas un Igaunijas mūziķi, vietējā folkloras grupa). Plānoti vismaz 200 skatītāji – gan vietējie iedzīvotāji, gan interesenti no visas Latvijas.

Projekta norišu rezultātā mērķauditorija būs ieguvusi ieskatu latviešu, lietuviešu un igauņu tradicionālās āra dziedāšanas būtībā, kā arī iepazinusi Sāvienas pilskalnu kā izcilu kultūrvēsturisku, ainavisku un skanisku vietu.