Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Saulkrastu novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
1606.92 EUR
Finansējums no VKKF:
1606.92 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /Piešķirtais finansējums - 1606,00 EUR

Kopsavilkums

Lauku reģionos kino ir viens no pieejamākiem, demokrātiskiem kultūras veidiem, to būtiski iecerēt kā īpašu notikumu. Kino seansi reģionos ir ne vien nepieciešami, bet var būt arī īpašāki. Brīvdabas kino ir veids, kādā ne vien noskatīties kādu sev interesējošu filmu, bet arī satikt draugus, paziņas un gluži vienkārši atrasties citu cilvēku sabiedrībā skaistā vietā pie ezera. Piedāvājam spert soli prom no ikdienas un izbaudīt to! Sadarbojoties ar kino filmju izplatītājiem, tiks demonstrētas jaunākās filmas bez maksas.

Mērķi

Kultūras dzīves bagātināšana, padarot novada tēlu pievilcīgāku kultūras tūristiem un novada iedzīvotājiem. Nozīmīgs Saulkrastu novada iedzīvotājiem, jo tas var palīdzēt pilnveidot novada kultūras dzīvi un veidot to daudzveidīgāku, plašāku kultūras pakalpojumu klāstu veicinot kultūras un tūrisma nozares attīstību.

Uzdevumi

 • Piedāvāt jaunāko filmu un 3D filmu skatīšanās iespējas bez maksas.
 • Organizēt uzkodu piedāvājumu brīvdabas kinotelpā.
 • Sakārtot ērtības brīvdabas kino apmeklējuma laikā.
 • Uzstādīt ekrāna attālumu atbilstoši sēdvietu novietojumam.
 • Reklamēt jaunāko filmu piedāvājumu.
 • Garantēt skaņas un attēla kvalitāti.
 • Veikt iedzīvotāju aptauju.
3. Prioritāte

Šī projekta īstenošanas mērķis ir kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesa, kā arī Latvijas profesionālā kino pieejamības veicināšana Latvijā, organizējot profesionālā līmenī brīvdabas kino seansus ar kino filmu veidotāju lekcijām. Saulkrastu novada stratēģiskais kultūras nozares plāns iekļauj daudzveidīgu kultūras pasākumu un jaunu kultūras vides pieejamību, iespēju robežās piesaistot līdzfinansējumu.

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir ikviens Saulkrastu novada iedzīvotājs, tūrists un viesis, neradot ierobežojumus vecumam un tautiskajai piederībai, plaši pieejams jebkuram interesentam, arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Īstenots nozīmīgs un aktuāls, plašai sabiedrības daļai  pieejams kultūras pasākums: filmu demonstrēšana - jaunāko un aktuālo filmu demonstrēšana.
 • Tiks demonstrētas visdažādāko žanru un dažādu ražotāju filmas augstākajā pieejamajā attēla un skaņas kvalitātē.
 • Brīvdabas kino tiks iekārtots atbilstoši klientu vēlmēm.
 • Uzkodu un dzērienu piedāvājums.
 • Autostāvvieta kino apmeklētājiem.
 • Bagātināta Saulkrastu novada kultūras dzīve un piesaistīta apmeklētāju interese.