Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Danču krātuve
Projekta kopējās izmaksas:
3830.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2000.00 EUR
Līdzfinansējums:
1830.00 EUR

Kopsavilkums

Kopš 2021. gada Biedrība Danču krātuve izveidojusi lielāko danču burtnīcu kolekciju Latvijas vēsturē, kurā iekļautas 10 ePDF burtnīcas, no kurām 3 arī ir izprintētas tipogrāfijā un izdalītas par brīvu folkloras un tautas mūzikas ansambļiem visā Latvijā. Burtnīcas apskatāmas: https://dancukratuve.lv/metodika

Latviešu danči ir viena no formām, kurā izpaužas latviešu tradicionālās kultūras pārmantotība. Tie gūst arvien  lielāku popularitāti, jo piedāvā iespēju dejot ikvienam – gan ar, gan bez dejošanas priekšzināšanām. Tomēr jāapzinās, ka danču kultūra ir jākopj, jāattīsta un jāpopularizē pastāvīgi.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot ePDF burtnīcu, kas veltīta ziemeļvidzemei jeb Valmieras - Valkas pusei. Pamatinformāciju paredzēts ņemt no 20. un 21. zinātniskajām ekspedīcijām Valmieras un Valkas rajonos 1966. un 1967. gadā kurā ir atspoguļotas vēl neizpētītas un neatjaunotas horeogrāfiskās norises. 

Projekta ietvaros paredzēts atlasīt nepieciešamo repertuāru -20 dejas un izveidot PDF burtnīcu. 

Mērķi

Ziemeļvidzemes danči, jeb danči, kas pierakstīti Valmieras un Valkas pusē līdz šim nav aktīvi pētīti un popularizēti mūsdienu danču kopienās. Tomēr zinātniskajās ekspedīcijās, kas tika veikta pagājušajā gadsimtā tie ir bagātigi aprakstīti. Pat vēl vairāk, tieši Valmieras un Valkas zinātniskās ekspedīcijas ir vienīgās kurām Latvijas kino arhīvā ir saglabājušies video materiāli* par ekspedīciju laikā redzētajām dejām. Šī ir unikāla iespēja šos materiālus izpētīt, un atjaunot ziemeļvidzemes dančus.

Projekta rezultātā tiktu iegūta viena Ziemeļvidzemes danču PDF e-burtnīca ar 20 deju aprakstiem, notīm, zīmējumiem, kas tiktu ievietota dancukratuve.lv sadaļā metodika ar iespēju ikvienam par brīvu to lejupielādēt un izmantot savām vajadzībām.

Vēlāk šo burtnīcu paredzēts izprintēt tipogrāfijā un izdalīt visiem folkloras un tautas mūzikas ansambļiem visā Latvijā un diasporās par brīvu. 2023. gadā šāda veida pirmās 3 burtnīcas jau ir iespiestas un tiek dāvinātas visiem, kas vēlas. 

 

*Video ir pieejams apskatei arhīvā uz vietas, bet šeit ir apraksts: https://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/search/movie/176130?q=deja&filter=studio:Latvie%C5%A1u%20folkloras%20kr%C4%81tuve

Uzdevumi

Darbības programma:

  • Apkopot informāciju par dejām
  • Veikt deju mēģinājumus (muzikants, dejotāji)
  • Veikt dejas norises pierakstu
  • Veikt nošu un teksta pierakstu
  • Izveidot nepieciešamos zīmējumus
  • Veikt nepieciešamos dizaina darbus
  • Veikt horeogrāfiskā teksta redakciju
  • Veikt visa teksta redakciju
  • Izveidot PDF burtnīcu, publicēt to dancukratuve.lv
  • Veikt atskaites
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

• Folkloras kopu vadītāji, skolotāji (Kurzemē, Latvijā, ārvalstīs) – apzinoties, ka šāda veida materiāli, kas atspoguļo ne tikai Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, bet tieši reģionālo, ir ļoti liels retums.
• Bērni, folkloras kopu dalībnieki, danču dejotāji – tieši tie, kas apgūs gan dejas soļus, gan danču spēli, spēs tradicionālās vērtības nest arī vēlāk nākošajām paaudzēm.
• Portāla dancukratve.lv apmeklētāji. Portālu vidēji dienā apmeklē 150-170 cilvēki.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā iegūs kvalitatīvi izstrādātu PDF burtnīcu par Ziemeļvidzemes dejām. 

Burtnīca būs pieejama par brīvu danckuratuve.lv. Digitālās kopijas var izplatīt neierobežotā skaitā par brīvu. 

Vēlāk, burtnīca tiks izdota papīra formātā un izdalīta visiem folkloras un tautas mūzikas ansambļiem visā Latvijā un diasporās par brīvu, kā tas jau ir noticis 2023. gadā izdodod pirmās 3 burtnīcas no kopējās kolekcijas.