Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Danču krātuve
Projekta kopējās izmaksas:
2132.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1700.00 EUR
Līdzfinansējums:
432.00 EUR

Kopsavilkums

Biedrība Danču krātuve 2021. gadā uzsāka veidot lielāko latviešu danču burtnīcu kolekciju Latvijas vēsturē. Patreiz ir izveidota kolekcija ar 10 ePDF burtnīcām un sākot ar 2023. gadu šīs burtnīcas tiek iespiestas tipogrāfijā un dāvinātas par brīvu folkloras un tautas mūzikas ansambļiem ar mērķi plašākai tautas mākslas lietošanai ikdienā. Šogad ikvienam gribētājam ir iespēja iegūt savā krājumā burtnīcas Malienas dančus, Zemgales dančus un Bērnu dančus I.

Redzot lielo pieprasījumu pēc metodiskajiem materiāliem mēs vēlamies dāvināt un visus iepazīstināt arī ar Vidzemes horeogrāfiskajām norisēm. Vidzemes danču burtnīca tika izveidota 2022 gadā ar Vidzemes kultūras programmas atbalsta palīdzību. Burtnīcu skatīt: https://www.dancukratuve.lv/metodika.

Šīs burtnīcas ir īpaši veidotas tā lai tās būtu praktiskai lietošanai ikdienā, mēģinājumos, tādēļ tajās ir iekļauti deju apraksti, nošu pieraksti, zīmējumi.

Projekta ietvarā paredzēts izveidot tehnisko maketu (pielāgot burtnīcu printēšanas vajadzībām un veikt nelielas dizaina izmaiņas) un veikt tipogrāfijas iespiedu darbus.

Paredzēts iespiest 2000  Vidzemes danču burtnīcu un tās dāvināt par brīvu folkloras un tautas mūzikas ansambļiem (kā arī skatuviskās dejas ansambļiem, kas izrāda interesi)

Mērķi

Metodisko materiālu trūkums folkloras kopām un tautas mūzikas ansambļiem visā Latvijā un it sevišķi diasporās vienmēr ir aktuāls temats. It sevišķi danču aprakstu un melodiju trūkums ir ļoti aktuāls, jo šāda veida izdevumi tiek veidoti ļoti reti.

Vidzemes danču burtnīcā ir aprakstītas Vidzemes pusē pierakstītās un dejotās horeogrāfiksās norises. Daļa ir atjaunotas no arhīviem, daļa ir populāras mūsdienās. Lai veicinātu šo norišu popularitāti visā Latvijā un diasporās tad burtnīcas tiks dāvinātas par brīvu visiem folkloras un tautas mūzikas ansambļu gribētājiem.

Kā arī šis būs viens no retajiem, ja ne pirmais, iespiedu izdevumiem, kas tiks veltīti tieši Vidzemes puses horeogrāfiskajām norisēm. Burtnīcā atspoguļotas 20 horeogrāfiskās norises.

Uzdevumi

1. Tehniksā maketa izveide tipogrāfijai. Jāizveidot tehnikais makets InDesign programmā, jāpielāgo dizaina elementi piemēram – lapu numerācija jāpadara lielāka.

2. Burtnīca iespiešana tipogrāfijā.

3. Projekta atskaišu veidošana. Sagatavot un iesniegt projekta atskaiti.

4. Projekta publicitāte. Sociālie tīkli, preses relīze.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija 2000 cilvēku, kurus var iedalīt:
1. Folkloras kopu vadītāji un dalībnieki
2. Tautas mūzikas ansambļu vadītāji un dalībnieki
3. Ieinteresētie skatuviskās dejas ansambļu vadītāji
4. Neatkarīgi danču entuziāsti, kas piekopj tradīciju, bet nepārstāv nevienu kolektīvu

Paredzamie projekta rezultāti

Pēdējās svarīgākās danču burtnīcas tika izdotas 1999-2001. gadā - E.Spīča Mārtiņa deju grāmatas 1., 2., 3., burtnīca. Šīs burtnīcas joprojām tiek izmantotas dažādu kopu mēģinājumos. 

Raugoties uz Danču krātuves izdoto grāmatu un burtnīcu kolekciju, šīs burtnīcas ir paredzētas praktiskai lietošanai dažādos mēģinājumos, gan dejojošiem, gan spēlējošiem, gan vienkārši dziedošiem ansambļiem.

Ņemot vērā, ka šī top par lielāko danču burtnīcu kolekciju Latvijas vēsturē, tās ieguldījums latviešu tradicionālājā kultūrā būs zināms un novērojams pēc vairākiem gadiem.