Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Saulkrastu novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
4437.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2197.00 EUR
Līdzfinansējums:
2240.00 EUR

Kopsavilkums

Iespēja skatīties latviešu kino ir būtiska skatītājiem reģionos, kur nereti regulāri iepazīties ar jaunāko latviešu kino ir ierobežotāka nekā Rīgā. Kino seansus reģionos var veidot kā īpašu pasākumu. Lai baudītu filmu citādāk, piedāvāsim to skatīties brīvā dabā. Brīvdabas kino ir veids, kādā ne vien noskatīties sev interesējošu filmu, bet arī satikt draugus, paziņas, uzaicināt ciemiņus un vienkārši atrasties citu cilvēku sabiedrībā, saturīgi pavadīt brīvo laiku skaistā vietā pie ezera. Sadarbojoties ar kino filmu izplatītāju "Kinopunkts", piedāvāsim profesionālu pakalpojumu brīvdabas kino demonstrēšanā vasaras vakaros bez maksas. Nodrošināsim kvalitatīvas filmas un interesantas tikšanās ar filmēšanas komandas pārstāvjiem.

 

Mērķi

Brīvdabas kino vasaras vakari lieliskā atmosfērā Saulkrastu novadā Pabažu ciema tēlu padarīs pievilcīgāku viesiem, tūristiem un novada iedzīvotājiem. Veiksmīgas darbības rezultātā tiks radīta kultūrizglītojošas un daudzpusīgas  mākslas pieejamība, kas rosinās novadā jaunu tradīciju. Mūsu mērķis ir rīkot apmeklētājiem saturīgus filmu vakarus vasaras nogalē brīvā dabā, kas iegūtu savu regulāro auditoriju, piesaistītu tūristus un popularizētu novadu un mazo ciematu. Rīkot sarunas un diskusijas starp filmās iesaistītiem komandas pārstāvjiem un skatītājiem ar mērķi iesaistīt sarunās apmeklētājus par izrādītām filmām, to nozīmīgumu sabiedrībā. Plānots, ka skatītāji turpinās izrādīt interesi un novērtēs pasākumu pievienoto vērtību - tikšanās un diskusijas ar filmēšanas komandas pārstāvjiem. Būtiski ir piesaistīt jaunu auditoriju, kas būtu ieinteresēti iepazīt un novērtēt augstvērtīgu kinomākslu. Sabiedrības izglītošanas aspekts, kad sabiedrībā pavisam jaunā gaismā ir parādījusies izklaidējoši izglītojoša kultūras vieta – jārāda, ka vietējais kultūras ražojums ir interesants, pieejams un noderīgs. Vēlme panākt atgriezenisko saikni ar auditoriju, lasot atsauksmes, ka piedzīvotais ir izrādījies aizraujošs, izglītojošs, interesants un vērtējams kā kvalitatīvs laika patēriņš, ir vislabākais, ko attiecīgā
projekta realizēšanas process var sniegt, vienlaikus panākot, ka sabiedrība uzzina, kurp var nākt skatīties filmas. Ir nepieciešami šādi projekti visas kultūras jomas kontekstā – projekti, kas caur izklaides prizmu izglīto sabiedrību, jo tā kļūst tikai prasīgāka pret kultūras produktu kā tādu. Mūsu pievienotā vērtība atspoguļojas iespējā sniegt alternatīvu laika pavadīšanas veidu ikdienā pierastajam. Pastāv uzskats, ka laukos un ciematos ļaudis to tikai vien dara kā no rītiem agri ceļas un vakarā slauc govis. Tā nebūt nav. Katrā no tuvējām pilsētām neatrodas kinoteātris, vai arī, dažādu apstākļu dēļ, iedzīvotājiem nav iespēja braukt un skatīties jaunākās vai populārākās latviešu filmas. Iespēja satikt kādu režisoru vai kino kritiķi arī lielpilsētās nav ikdienas iespējamība. Varbūt kādam no ciema iedzīvotājiem pie kura būs viesojies šis kino ar filmēšanā iesaistītiem cilvēkiem, piemēram, filmas režisoru, būs spilgtākais gada notikums, ko atcerēties.

Uzdevumi

Veicināt sabiedrības interesi par kino jomu un latviešu kino pārstāvju sasniegumiem tajā, kas sevī ietver profesionāļu kino. Projekta īstenošanas laikā plānots turpināt jau iesākto sadarbību ar biedrību “Kinopunkts”.

Organizēt un vadīt kino programmu.

Sagatavot informatīvus materiālus par gaidāmajiem brīvdabas kino vakariem.

Organizēt kino demonstrēšanas aprīkojumu AV Stumpfl 16:9 priekšas vai aizmugures projekcijas ekrānu 540 x 375 ar drapēriju brīvdabas kino četru filmu seansiem, to uzstādīt, apkalpot un piedalīties brīvdabas kino četru filmu seansos, nodrošināt  filmu demonstrēšanas licenžu un failu saņemšanu no tās likumīgajiem pārstāvjiem.

Organizēt tikšanos ar filmu tapšanas radošo komandu pārstāvjiem.

Organizēt ar filmām saistītās ievadsarunas.

Rādīt kino filmas ar daudzpusīgu vēstījumu un augstu māksliniecisku kvalitāti.

Iesaistīt sarunās apmeklētājus un veicināt diskusijas ar filmu veidotājiem par kino filmās redzētām tēmām.

Programma:

Pabažu ezera kino vasaras vakari” augustā

Pabažu ezerkrasta estrādē būs iespēja viesoties četros brīvdabas kino vakaros, kuros baudīt Latvijas kino meistardarbus, kā arī izzināt filmu tapšanas aizkulises, tiekoties ar filmu pārstāvjiem. Brīvdabas kino vakaros dalība ir bez maksas.

  • Atspirdzinošs piedzīvojums jauniem cilvēkiem

        4.augustā plkst. 21.30 spēlfilmā “Blakus”

  • Mūsdienīgs attiecību, draudzības un mīlas stāsts

        11.augustā plkst. 21.30 romantiskā komēdijā “Saki Jā!”

  • Par nesenu vēsturi, kuru vēl var atcerēties liela daļa cilvēku – kā agras bērnības uzplaiksnījumus vai vecāku pieredzi

        18.augustā plkst. 21.30 piedzīvojumu komēdijā “Ātrie igauņu puiši”

  • “Prāta vētras” ceļojums fantāzijas pasaulē 

         25.augustā plkst. 21.30 koncertfilmā “Gads bez kalendāra”

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir ikviens Saulkrastu novada iedzīvotājs, tūrists un
viesis, neradot ierobežojumus vecumam un tautiskajai piederībai, plaši
pieejams jebkuram interesentam, arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Tiks īstenots nozīmīgs un aktuāls, plašai sabiedrības daļai pieejams kultūras pasākums: filmu demonstrēšana - jaunāko un aktuālo filmu demonstrēšana. Demonstrētas visdažādāko žanru un dažādu ražotāju filmas augstākajā pieejamā attēla un skaņas kvalitātē. Brīvdabas kino tiks iekārtots atbilstoši klientu vēlmēm. Pievienotā vērtība atrodama tajā, ka tiek aptverts plašs un dažāds sabiedrības slānis, tādējādi panākot daudzpusīgu apmeklējumu. Būtisks ir pirms filmas sarunas ar filmēšanas grupas pārstāvjiem aspekts, jo tas garantē arī apmeklētāju izglītošanu, kas savukārt nākotnē var veicināt apmeklējumus, līdz ar ko tiek izglītota sabiedrība izklaidējošā veidā. Ilgtermiņā būs vērojams projekta ieguldījums zinošas un kultūrpieredzes bagātākas sabiedrības attīstībā, ko apliecinās turpmāks brīvdabas kinoseansu pieprasījums. "Pabažu ezera kino vasaras vakari" ir iecerāti kā ilgtermiņa pasākums, katru gadu kāpinot gan skatītāju auditoriju, gan piesaistot jaunus demonstrētājus. Ilgtermiņa mērķi:
Aktualizēt jautājumu par kino pieejamību ciematā, ļaujot skatītājiem vairāk izprast piedāvātās iespējas. Sekmēt kino pārstāvju tikšanos ar skatītāju attīstību, mākslinieku savstarpējo sadarbību un auditorijas integrāciju kino mākslā. Aktualizēt kultūras pakalpojumu pieejamību. Bagātināt Saulkrastu novada kultūras dzīvi un piesaistīt apmeklētāju interesi. Īstermiņa mērķi:
Sagatavot izglītojoša un izklaidējoša rakstura vasaras kino seansu ciklu, sagatavojot un izveidojot alternatīvu brīvdienu pavadīšanas veidu brīvā dabā. Organizēt filmu pārstāvju tikšanās ar sarunām, kas balstītas uz kino mākslas bāzes, sekmējot kultūras pakalpojumus caur kino prizmu.