Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
IK.Dzinno500
Projekta kopējās izmaksas:
2463.60 EUR
Finansējums no VKKF:
1958.60 EUR
Līdzfinansējums:
505.00 EUR

Kopsavilkums

Krapes muižas apkaimē pēdējo gadu laikā ir izveidojusies aktīva iedzīvotāju kopiena, kas ir ieinteresēta un aktīvi darbojas teritorijas attīstīšanai un dzīves līmeņa uzlabošanai. Biedrība “Nāc kopā!” – Krapes parka kopšanas un labiekārtošanas talkas; mājas vīna darītava “Lauskis”; zemnieku saimniecība “Ūdenszirnavas” – zivju audzēšana, sveču liešana, tūrisms; biedrība “Skaņumāja” – mūzikas instrumentu ekspozīcija, izgatavošana un izglītības pasākumi; “Parkas” – izmitināšanas pakalpojumi un aveņu audzēšana. Jau savā neilgajā pastāvēšanas laikā kopiena izpelnījās atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems 2022”, meklējot un īstenojot risinājumus ciema attīstībai un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Kopiena ir izveidojusi stratēģiju kopīgu pakalpojumu un vietas atpazīstamības veidošanai. Plānotie Krapes muižas apkaimes svētki tiek veidoti kā ikgadējs, pasākums, kas gan atbalstīs un turpinās veiktās iestrādes, gan bagātinās pagasta un novada kultūras dzīvi.

Krapes muižas kopiena, attīstot kultūras vietu ar augstu potenciālu,savā neilgajā pastāvēšanas laikā ir spējusi noorganizēt virkni atraktīvu un labi apmeklētu kultūras pasākumu novada un pagasta iedzīvotājiem:

Tiek veicināts ikgadējs saturīgs un kvalitatīvs kultūras festivāls pagasta un novada atpazīstamībai, popularizēta mazo kultūras vietu pievilcība un kopienu pašiniciatīva dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās.

 

Mērķi

Krapes muižas iedzīvotāju Kopienas piedāvātie apskates,izziņas un līdzdarbošanās objekti ļāvuši apkaimei strauji kļūt par iecienītu Latvijas tūrisma galamērķi. Lai piesaistītu novada iedzīvotāju un plašākas auditorijas uzmanību un, lai nostiprinātu Krapes, kā pievilcīgas apskates un kultūrvietas statusu, ir paredzēts rīkot kārtējos Krapes muižas svētkus. Projekta mērķis ir bagātināt pagasta un novada kultūras dzīvi ar skaistiem, kvalitatīviem svētkiem (kas veidojas par gaidītu tradīciju), kā arī dot iespēju pagasta un novada saimniecībām un mājražotājiem iespēju dalīties ar savu saražoto produkciju un pakalpojumiem

Uzdevumi

Projekta rezultātā tiks aktualizēta un pastiprināta Krapes muižas apkaimes vienotā piedāvājuma atpazīstamība, izveidotā vizuālā identitāte (gan pasākuma laikā, gan publicitātes pasākumu ietvaros pirms un pēc tā norises).

Visas dienas garumā sniegta iespēja iepazīties ar apkaimes teritoriju un sniegtajiem pakalpojumiem – Krapes parku (pastaigu takām), dzirnavām, vīna darītavu, aveņu lasīšanu, Skaņumājas seno muzikas instrumentu ekspozīcīju. Tiks izveidota vieta bērnu un jauniešu izklaidēm – atrakcijas, sportiskās un kultūras aktivitātes, dzīvās dabas stūrītis. Visas dienas gaitā notiks Lauku labumu un mājražotāju tirdziņš, tiks nodrošinātas pasākuma dalībnieku un viesu ēdināšanas iespējas.

Festivāla dienas noslēguma daļā paredzēta koncertprogramma.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķis ir bagātināt pagasta un novada kultūras dzīvi ar skaistiem, kvalitatīviem svētkiem (kas veidojas par gaidītu tradīciju), kā arī dot iespēju pagasta un novada saimniecībām un mājražotājiem iespēju dalīties ar savu saražoto produkciju un pakalpojumiem.Apkaimes aktīvie iedzīvotāji, pagasta iedzīvotāji, Ogres,Ogres novada un kaimiņu novadu iedzīvotāji, kā arī viesi no tuvienes un tālienes. Plānojamais apmeklētāju daudzums 1000 – 1500 interesentu .

Paredzamie projekta rezultāti

Krapes muižas svētki dos nozīmīgu (t.sk. ekonomisku) ieguldījumu Krapes pagastam un muižas teritorijai, kā interesanta apmeklējuma mērķa un norišu vietas popularizēšanai, iepazīstināšanai ar atsevišķo objektu, pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu un kopienas izveidoto koējo vizuālo identitāti.

Pasākuma ietvaros piesaistīti apmeklētāji un interesenti, kas izplatīs pozitīvo pieredzi sociālajos tīklos un personīgajos kontaktos, nodrošinot  plašāku vietas atpazīstamību un turpmāku apmeklētāju plūsmu.

Svētki, gandarījums un atzinība attiecīgo objektu veidotājiem un uzturētājiem. Brīvi pieejams, demokrātiska satura, kvalitatīvs kultūras pasākums pagasta iedzīvotājiem un viesiem.

Krapes muižas svētku festivāls pozitīvi maina kultūras dzīvi Krapes pagastā un tuvākajā apkaimē. Liela daļa pagasta iedzīvotāju ar nepacietību gaida šā gada svētkus un interesējas par to norisi un iespējām palīdzēt tā sagatavošanā