Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Mākslinieku biedrība SIDEGUNDE
Projekta kopējās izmaksas:
5962.65 EUR
Finansējums no VKKF:
3462.65 EUR
Līdzfinansējums:
2500.00 EUR

Kopsavilkums

Gandrīz 20 gados plenēros Mālpilī ir radīti darbi, kas ir nozīmīgi ne tikai Mālpils pagastam, un Siguldas novadam, bet būtiski visas Latvijas mākslas dzīves kontekstā, jo to autori – Vilis Ozols, Nikolajs Karagodins, Daina Dagnija, Biruta Baumane, Juris un Andrejs Ģērmaņi, Jānis Anmanis, Georgs Barkāns, Jāzeps Pīgoznis, Jānis Streičs ir atzīti ne tikai Latvijā, bet zināmi arī ārpus tās robežām. Tāpēc ir būtiski apzināt, apkopot, klasificēt un dokumentēt laikā no 2003.-2022. gadam Mālpilī realizēto mākslinieku plenēru un simpoziju foto materiālu, izmantojot to gan konferences tēmu risinājumos, gan grāmatas MĀLPILS PLENĒRI – REFLEKSIJAS UN ATSPULGI veidošanā.

Organizēt konferenci MĀLPILS PLENĒRI – REFLEKSIJAS UN ATSPULGI, kā vienu no aspektiem kultūrizglītībā, nodrošinot informatīvi izglītojošas lekcijas:

Brīvais mikrofons – pieredzes apmaiņa:

 • Mālpils plenēru dalībnieku ieguvumi un atziņas.
 • Mūzikas un mākslas sinerģija – muzikālas impresijas.
 • Plenēri mālpiliešu skatījumā 

Mālpils kultūras centrā iekārtot izstādi, eksponējot daļu no plenēru laikā vai plenēru iespaidā tapušajiem mākslas darbiem, tādējādi apvienojot vienotā veselumā dažādu paaudžu un dažādu mākslas veidu un virzienu pārstāvju devumu.

Bērnu un jauniešu iesaistei izstādes laikā paredzētas radošās darbnīcas (Mālpils Mūzikas un mākslas skola). Paralēli plenēru izstādei, plānota bērnu darbu pop-up izstāde.

Mērķi

Apkopot materiālu par Mālpilī notikušajiem 19 plenēriem, lai  sagatavotu retrospektīvu izstādi un konferenci “Mālpils plenēri – refleksijas un atspulgi”, kurā būtu iespēja iepazīties ar vairāk kā 100 mākslinieku devumu gan Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanā un attīstībā, gan Siguldas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, gan Mālpils pagasta savdabīgās ainavas atainojumā un Skulmju dzimtas mākslas vērtību popularizēšanā.

Uzdevumi

 • Dot iespēju Mālpils sabiedrībai iepazīties ar Latvijā ievērojamu vizuālās mākslas meistaru daiļradi un mākslas tapšanas procesiem.
 • Uzņemties atbildību par sabiedrības gaumes un estētisko vērtību veidošanu.
 • Iepazīstināt interesentus ar novada dabu un kultūru, akcentējot vietējās kultūrvēsturiskās vērtības un Mālpili kā Vidzemes dabas ainavas savdabīgu sastāvdaļu un iedvesmu ainavu glezniecībai.
 • Sakārtot un papildināt digitālo foto arhīvu, sagatavojot to gan konferences vizuālā materiāla izveidošanai, gan grāmatas “Mālpils plenēri – refleksijas un atspulgi” izdevumam (atbalsta Siguldas novada pašvaldība).
 • Izveidot vizuālo risinājumu foto materiālu hronoloģiskam apkopojumam (PP).
 • Organizēt konferenci MĀLPILS PLENĒRI – REFLEKSIJAS UN ATSPULGI, kā vienu no aspektiem kultūrizglītībā, nodrošinot informatīvi izglītojošas lekcijas.
 • Veidot Mālpils kultūras centrā plenēru dalībnieku darbu izstādi, papildinot to ar vēsturiskajiem vizuālajiem materiāliem, tā dodot iespēju iepazīties ar tiem visplašākajam iedzīvotāju lokam.
 • Izstādes laikā dot iespēju bērnu radošajām darbnīcām, tā radot interesi par dažādām mākslas nozarēm un tehnikām un palīdzēt veidot bērnu darbu pop-up izstādi.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Izstādes apmeklētāji, konferences dalībnieki, skatītāji, plenēru dalībnieki, Mālpils novada PII ‘”Māllēpīte” vecāko grupu audzēkņi, Mālpils vidusskolas jaunāko klašu audzēkņi, Allažu pagasta pirmskolas grupu audzēkņi, Mālpils Mūzikas un mākslas skolas un Siguldas novada mākslas skolu audzēkņi, viņu vecāki un pedagogi

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā tiks pilnveidots foto arhīvs par 19 gadu laikā notikušajiem plenēriem un simpozijiem (fotogrāfijās – vairāk kā 100 mākslinieku portreti, vairāk kā 100 darbu fotogrāfijas, vairāk kā 100 sadzīves situāciju fiksācijas). Katra plenēra galaprodukts - izstāde un skatītāju tikšanās ar māksliniekiem. 

Apkopotais materiāls pieejams klātienē izstādē un neklātienē sociālajos tīklos, līdz ar to atvērts visai Latvijai. Tas varētu veidot daļu no nākotnes reālās vai virtuālās muzeja ekspozīcijas un grāmatas MĀLPILS PLENĒRI – REFLEKSIJAS UN ATSPULGI un būt par būtisku pienesumu Mālpils kultūrvēturiskajam mantojumam.