Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Orķestris "Rīga"
Projekta kopējās izmaksas:
12603.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5757.00 EUR
Līdzfinansējums:
6846.00 EUR

Kopsavilkums

2023. gada 1. decembrī, plkst. 19.00 Orķestris “Rīga” ciešā sadarbībā ar Valkas pilsētas kultūras namu, pianistu, Lielās mūzikas balvas 2022 nominantu, Rihardu Plešanovu un koncerta vadītāju Raiti Zapacki, piedāvās klausītājiem unikālu programmu, kas ietvers skaņdarbus nedzirdētā pūtēju orķestra izpildījumā, bagātinātu ar Raita Zapacka stāstījumiem par katra skaņdarba un mūzikas stila īpašajām rakstura iezīmēm. Koncertprogrammas centrālais skaņdarbs ir latviešu mūzikas pērle – Raimonda Paula “Rapsodija” –, kas redakcijā solo klavierēm un pūšaminstrumentu orķestrim izskanēs otro reizi. Komponists, sadarbībā ar aranžētāju Jāni Miltiņu, tikai 2023. gada sākumā deva iespēju un savu svētību “Rapsodijai” skanēt arī citu pianistu izpildījumā, tādejādi, sniedzot iespēju šo skaņdarbu baudīt plašākam klausītāju lokam. Turpinājumā klausītājiem būs iespēja dzirdēt populārākās melodijas no mūzikla “Porgijs un Besa” un Dž.Gēršvina ikonisko “Rapsodiju blūza stilā”. Koncerta otrās daļas skaņdarbi izvēlēti, lai koncerta klausītājiem atnestu gaidāmo svētku sajūtu un prieku, piedāvājot populāru mūziku, augstvērtīgā profesionāla pūtēju orķestra atskaņojumā.

Mērķi

Piedāvāt Valkas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem augsti mākslinieciskā līmenī sagatavotu un interpretētu koncerta programmu, profesionālu izpildītāju, solista un koncerta vadītāja izpildījumā. Valkas pilsētas kultūras nama kā mūsdienīgas un plašam sabiedrības lokam pieejamas kultūrvietas popularizēšana, atbalstot konkrētā kultūras nama darbības mērķus un aktuālos kultūpolitikas uzdevumus.

Uzdevumi

Sadarbojoties ar Valkas pilsētas kultūras nama direktoru Aivaru Ikseli, izvēlēta koncertvietai un mērķauditorijai atbilstoša programma, uzrunāts solists pianists Rihards Plešanovs un koncerta moderators, oriģināltekstu autors Raitis Zapackis kā arī, ir noslēgta vienošanās par Valkas pilsētas kultūras nama Lielās zāles, skaņas un gaismas tehnikas izmantošanu, lai nodrošinātu koncerta augstvērtīgu norisi, ar pieejamajiem līdzekļiem.

Tiks nodrošināts orķestra sastāva, pianista un moderatora mēģinājumu process augsta līmeņa mākslinieciskās programmas izveidei.

Tiks izstrādāts mārketinga plāns un vizuālie materiāli, mērķauditorijas sasniegšanai un uzrunāšanai.

Tiks veikts mediju monitorings un apkopoti projekta rezultāti.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Valkas pilsētas un Vidzemes kultūrvēsturiskā novada iedzīvotāji un viesi, neierasta skanējuma klasiskās mūzikas cienītāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Veiksmīgi noritējis augstvērtīgs koncerts Valkas pilsētas kultūras namā, aktualizējot kultūras nama muzikālo un māksliniecisko piedāvājumu, starp citu Vidzemes vēsturiskā novada pilsētu iedzīvotājiem

Paredzamā auditorija, ņemot vērā zāles ietilpību (372) – 80% no zāles maksimālās ietilpības - 298 apmeklētāji.

Plānotie ieņēmumi no biļešu tirdzniecības – nosakot vienas biļetes cenu 15.00 EUR - 4470.00 EUR, atrēķinot Biļešu Paradīzes apkalpošanas maksu (ņemot vērā līdzīgu pasākumu rēķinus), ienākums paredzēts 3470.00EUR apmērā.