Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība CĒSU MANTOJUMS
Projekta kopējās izmaksas:
5318.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2169.00 EUR
Līdzfinansējums:
3149.00 EUR

Kopsavilkums

Cēsu pilsētas viena no galvenajām vēsturiskajām vērtībām un atšķirībām ir tās senās ēkas. Tās veido pilsētas seju, piesaista tūristu plūsmu, ļauj iedzīvotājiem lepoties ar savu pilsētu un gribēt dzīvot tieši Cēsīs. Šīs ēkas ir galvenokārt privātīpašumi un reti kuram īpašniekam ir specifiskas restaurēšanai nepieciešamās zināšanas, kas ir būtiskas uzturot un atjaunojot bojātās ēkas daļas, ilgtspējīgā kultūrvēsturiskā mantojuma uzturēšanā. Biedrība “Cēsu mantojums” ir pamanījusi nepieciešamību veicināt un nodrošināt izpratni un prasmes šādu ēku ikdienas uzturēšanā, lai ēkas nepiedzīvotu vēsturiskās apbūves degradāciju un pat nojaukšanu.

Apvienojoties vēsturisko ēku īpašniekiem, restaurācijas nozares profesionāļiem un citiem interesentiem, izveidojās iedzīvotāju grupa, kas ir nodibinājusi biedrību “Cēsu mantojums” ar mērķi veicināt Cēsu mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu atjaunošanu/ restaurāciju un veicināt vietējās sabiedrības izpratni par Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām un to saglabāšanu.

Projekts “Grāfa Zīversa villas restaurācijas meistardarbnīca” paredz restaurēt ēkas vērtīgo dekoratīvā apmetuma apdari. Meistardarbnīcu organizēšana in situ rada iespēju apgūt zināšanas un prasmes vēsturiskā vidē ar autentiskiem materiāliem, kas ir neatsverami, ja dalībnieki šīs zināšanas vēlas tālāk pielietot savos īpašumos.

Ēkas ielas fasāde. Plānotās meistardarbnīcas norises vieta (sabiedrībai redzamā ēkas daļa).

Mērķi

Meistardarbnīcā uzmanība tiks pievērsta dzīvojamajai mājai Gaujas ielā 11, Cēsīs. Grāfa Zīversa villa ir izcils 19. gs. vidus arhitektūras paraugs. Ēka ilgstoši atradusies sliktā tehniskā stāvoklī, neapsaimniekota. 2022. g. ēka ieguvusi jaunus īpašniekus, šobrīd norisinās izpētes, projektēšanas un glābšanas darbi. Ēkai ir vērtīga dekoratīvā apmetuma apdare, kurai nepieciešama restaurācija un ēkas īpašnieki ir izrādījuši lielu interesi uzņemt meistardarbnīcas norisi.

Šī ēka ir kopumā saglabājusies pilnā apjomā - gan arhitektoniskais veidols, gan fasāžu kompozīcija, fasāžu apdare, būvkonstrukcijas un plānojuma pamatstruktūra. Nama tornis, pusapaļās logu ailas raksturīgas 19. gs. vidus neogotikas arhitektūrai. Veranda un senāk lietotās veikala telpas, iespējams, ir piebūvētas vēlāk, par to liecina dažādi grīdu augstumi, trepes, ēkas logs, kura skats paveras uz verandu un citas fasādes detaļas. Ēkas vēsture meklējama jau 16. gs., kad Livonijas ordeņa laikā ne tikai Cēsu pilsēta, bet arī tuvākā apkārtne strauji attīstījās. Pēc Cēsu vēstures un mākslas muzeja publiskotās informācijas: “Šo namu 1865. gadā nopirka arheologs grāfs Karls Georgs Zīverss (1814-1879). Tad vēl nebija izveidota iela, tāpēc grāfs īpašumu nosauca par "Villa bei Wenden"”. 1960. gados šo namu sauca par Dziedātāja māju, jo 1930. gados un 1941. - 1944. gadā, tur atradās Ernesta-Aleksandra Dziedātāja gaļas un desu tirgotava. Pārējās nama telpas izīrēja. Savukārt padomju varas laikos šajā namā atradās kara komisariāta medicīnas pārbaudes punkts.

Meistarklases mērķis ir sniegt vēsturisko ēku īpašniekiem, iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem zināšanas un prasmes par dekoratīvās apdares restaurāciju. Kopumā ir plānots apmācīt 20 cilvēkus, kas, papildus praktiskajām zināšanām, būs ieguvuši zināšanas arī par vēsturisku vietu Cēsu pilsētā.

Uzdevumi

Vēsturiskas ēkas apmetuma un krāsojuma restaurācijas meistardarbnīca tiek plānota 2023. gada augustā. Tas būs klātienes pasākums 3 dienu garumā, nedēļas nogalē. Precīzi datumi tiks noteikti tuvojoties pasākumam. 

Projekta darbības programma plānota:

Sagatavošanās aktivitātes:

2023. gada jūlijs projekta “Grāfa Zīversa villas restaurācijas meistardarbnīca” izsludināšana, dalībnieku pieteikšanās, materiālu, instrumentu iegāde, sagatavošana darbam.

Projekta īstenošanas aktivitātes:

2023. gada augustā trīs dienu (piektdiena, sestdiena, svētdiena) restaurācijas meistardarbnīcas ietvaros paredzēts veikt ēkas Gaujas ielā 11, Cēsīs ielas fasādes logaiļu un dzegu dekoratīvās apdares restaurāciju.

1.               Pirmās dienas ievadā publikai atvērta ekskursija vēsturiskajā Grāfa Zīversa villā. Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes rezultātu prezentācija. Dienas turpinājumā ievads drošības tehnikā, ievadlekcija par materiālu un instrumentu izmantošanu. Attīrīšanas darbu uzsākšana.

2.               Otrajā dienā zudumu uzmešana ar kaļķa apmetumu, esošo dekoratīvo daļu slīpēšana, šuvošana.

3.               Trešajā dienā sīkplastikas veidošana un  apdares pamatkrāsas uzklāšana.

Nobeiguma aktivitātes:

2023. gada septembris projekta noslēguma atskaišu sagatavošana.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir Cēsu novada vēsturisko ēku īpašnieki, apsaimniekotāji un iedzīvotāji, lai gan tiek izdalīts konkrēti Cēsu novads, dalība meistardarbnīcā nevienam netiek atteikta.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā klātienē meistardarbnīcā piedalīsies 20 cilvēki, kas aizies mājās ar plašākām praktiskajām zināšanām par vēsturiskajām dekoratīvajām apmetuma apdarēm. Tiks dota iespēja apgūt zināšanas un prasmes vēsturiskā vidē ar autentiskiem materiāliem, kas ir neatsverami, jo dalībnieki šīs zināšanas tālāk pielietos savos īpašumos visa mūža garumā un dalīsies ar tām tālāk.

Visiem interesentiem tiks piedāvāta lieliska iespēja piedalīties Grāfa Zīversa villas ekskursijā un noklausīties Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes rezultātu prezentāciju.

Tiks restaurēta konkrētas ēkas dekoratīvā apdare un tas padarīs pievilcīgāku vidi iedzīvotājiem un Cēsu pilsētas tūristiem.