Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu novada pašvaldības Alojas kultūras nams
Projekta kopējās izmaksas:
3814.82 EUR
Finansējums no VKKF:
1449.82 EUR
Līdzfinansējums:
2365.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts motivēs jaunos autorus radīt latviskas un mūsdienīgas dziesmas bērnu korim un dos iespēju mūzikas skolu koriem papildināt repertuāru, apgūstot un pirmatskaņojot savu vienaudžu komponētus darbus.

Dziesmu jaunrades konkursam "Kas mēs bijām, būsim,esam" iesniegto jaundarbu - 2 līdz 4 balsīgu a cappella latviešu tautasdziesmu apdaru bērnu korim autori divās vecuma grupās būs Latvijas mūzikas skolu, mūzikas vidusskolu audzēkņi, Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti un jaunie komponisti līdz 30 gadu vecumam. Konkursa ideja - jaunie raksta jaunajiem !

Žūrija: komponisti Selga Mence, Ēriks Ešenvalds un kordiriģente Māra Skride, izvērtējot dziesmu partitūras, autoriem sniegs dziesmu analīzi un ieteikumus labojumiem pirms konkursa 2.kārtas. Dziesmu autori sadarbosies ar mūzikas skolu koru diriģentēm, kopīgi veidojot jaundarbu interpretāciju.

Pirms konkursa 2. kārtas žūrija tiksies ar jaunajiem autoriem un viņu pedagogiem kora dziesmu kompozīcijas meistarklasē, kurā analizēs konkursam iesniegtās latviešu tautasdziesmu apdares, sniegs padomus un ieteikumus tālākai izaugsmei, iepazīstinās ar aktuālāko kora mūzikas nozarē pasaulē.

Mūzikas skolu kori koncertā Alojā pirmatskaņos konkursa 2.kārtā izvirzītās latviešu tautasdziesmu apdares. Žūrija noteiks konkursa uzvarētājus, kas saņems pašvaldības balvas.

Konkursā 2021.- 2024. gadā godalgotie darbi tiks publicēti nošu izdevniecības "Mūzika Baltika" nošu krājumā "Jaunie jaunajiem", kas iznāks 2025.gadā.

Mērķi

Vidzemes vēsturiskā zeme ir šūpulis latviešu Dziesmu svētkiem - unikālam Latvijas kultūras fenomenam,kas sakņojas tautas folklorā, mūzikas tradīcijās un jaunradē. Pirmo latviešu Dziedāšanas biedrību rašanās 19.gs. otrajā pusē veicināja tautas dziesmu ienākšanu koru repertārā  - komponistu Baumaņu Kārļa, Jāņa Cimzes, arī alojieša Indriķa Zīles apdarēs.

1864.gadā Dziesmu dienai Dikļos, kurā piedalījās apkārtnes vīru kori un bērnu koris, sekoja Dziesmu dienas Rūjienā, Smiltenē, Valkā, Cesvainē un citviet Vidzemē. 150 gadu seno Dziesmu svētku kopkora mākslinieciskā kvalitāte balstās daudzbalsīgā dziedāšanā bez pavadījuma.

Dziesmu svētku pamata - a capella dziedāšanas tradīcijas turpināšana ir svarīga darbā ar bērnu un jauniešu koriem. Tiem ir nepieciešams mūsdienīgs dziesmu repertuārs, lai  noturētu bērnu interesi un līdzdalību koros. 

Jaunu latviešu tautasdziesmu apdaru apguve būs pamats koru un dziesmu autoru sadarbības veicināšanai un radoša laboratorija jaunu muzikālu ideju attīstībai un izaugsmei. Šodienas  skolu koru dziedātāji būs nākamo latviešu Dziesmu svētku kopkora dziedātāji un arī svētku veidotāju – komponistu un koru diriģentu pamats.

Dziesmu gars cilvēkā mudina tieksmi pēc garīguma un skaistuma. Svarīgi, lai tā rastos iespējami agrāk, jau bērnu vecumā, tādēļ bērnu kori ir ētikas un estētikas pamatu licēji. 

Projekta mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus daudzveidīga un kvalitatīva kultūras procesa nodrošināšanā Vidzemē, saglabājot un popularizējot latviešu a cappella kordziedāšanas tradīciju, veicinot muzikālo jaunradi un sekmējot jaunradīto darbu pieejamību plašai sabiedrībai.

Uzdevumi

1. Organizēt bērnu kora dziesmu - latviešu tautasdziesmu apdaru jaunrades konkursu “Kas mēs bijām,būsim, esam” mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņiem un jaunajiem komponistiem līdz 30 gadu vecumam.

2. Iesaistīt jaundarbu apguvē un pirmatskaņošanā 10 Latvijas mūzikas skolu korus un JVLMA studentu kori,  papildinot koru repertuāru un nodrošinot jaunradīto darbu izplatīšanu un pieejamību sabiedrībai.

3. Sniegt dziesmu autoriem žūrijas komisijas sagatavoto dziesmu analīzi un komentārus
darbam ar partitūru uzlabojumiem pirms konkursa 2.kārtas.

4.Veicināt jauno autoru un koru ciešu sadarbību dziesmu pirmatskaņojumu sagatavošanā.

5.Organizēt meistarklasi kora dziesmu kompozīcijā konkursa dalībniekiem un viņu pedagogiem tālākai profesionālajai izaugsmei.


6. Organizēt koru koncertu Alojā, kurā kori pirmatskaņos konkursa 2.kārtai izvirzītās 11 latviešu tautasdziesmu apdares.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi - dziesmu autori un koru dziedātāji.
Konkursa noslēguma koncerta klausītāji, Vidzemes iedzīvotāji - koru mūzikas interesenti.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā, iesaistot bērnus un jauniešus, tiks veicināta mūzikas jaunrade un sekmēta jaunradīto kultūras vērtību izplatīšana un pieejamība plašai sabiedrībai.

Komkursa dalībnieki saņems komponistu Selgas Mences, Ērika Ešenvalda un kordiriģentes Māras Skrides  jaundarbu analīzi un padomus turpmākam radošajam darbam.

Jaunie autori konkursa noslēguma koncertā Alojā piedzīvos sava jaundarba publisku pirmatskaņojumu 10 skolēnu koru un JVLMA studentu kora sniegumā.

Kora dziesmu kompozīcijas meistarklasē 15 dziesmu autoriem un viņu pedagogiem savas zināšanas un pieredzi kora dziesmu radīšanā sniegs komponisti Selga Mence un Ēriks Ešenvalds. Autora un kora sadarbības nozīmīgumu pamatos kordiriģente Māra Skride.

Kori repertuāra papildināšanai saņems 15 latviešu tautasdziesmu apdares. Koru dziedātāji gūs pieredzi pirmatskaņojot vienaudžu radītās dziesmas un sadarbojoties ar dziesmas autoru..

Konkursā godalgotie jaundarbi tiks iekļauti nošu izdevniecības "Mūzika Baltika" nošu krājuma "Jaunie jaunajiem" 4. daļā, kas iznāks  2025.gadā.