Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Limbažu muzejs
Projekta kopējās izmaksas:
4205.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3650.00 EUR
Līdzfinansējums:
555.00 EUR

Kopsavilkums

    Jau no 2005.gada Limbažu pilskalnā notiek Viduslaiku svētki ar dažādu amatnieku piedalīšanos. Šajos svētkos svarīgs ir īpašais noskaņojums, kas valda pilskalnā - tas ir kā ceļojums laikā, kad, skanot viduslaiku mūzikai, apmeklētāji var iepazīties ar daudzveidīgām amatu prasmēm, interesenti var paši pamēģināt apgūt ko jaunu, citi nesteidzīgi baudīt ēdienus, kas gatavoti pēc senām receptēm, bet kāds vienkārši sēdēt pie kazu aploka un klausīties nostāstus par augiem, kas palīdz dažādu slimību ārstēšanā. Līdz ar to pilskalnā līdzās senajām arhibīskapa pilsdrupām labi jutīsies gan bērni, gan pusaudži, gan pieaugušie. Šogad Limbažu pilsēta svinēs savu 800 gadi, tāpēc īpaši nozīmīgi ir organizēt šos svētku ar novada un Latvijas Hanzas pilsētu amatnieku piedalīšanos, lai veicinātu Vidzemes amatnieku prasmju izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, akcentu liekot uz Limbažu pilsētas pirmsākumiem - Metsepoles novadu. Šogad arhibīskapa pilsdrupu teritorijā apmeklētāji varēs iepazīties ar vilnas apstrādes ceļu, sākot no aitas cirpšanas līdz dzijas sķeterēšanai. Māla darbnīca sniegs ieskatu dobo krāsns podiņu darināšanā uz senās virpas, kā arī trauku lipināšanas tehnikā. Ikviens varēs vērot un līdzdarboties kaula adatu, saktu, naudas maku u.c. priekšmetu pagatavošanā. Kādam svētku apmeklētājam saistoša būs kalēja vai koka darbnīca, savukārt gardēži noteikti pagaršos svaigi ceptu maizi no viduslaiku krāsns, pilskalnā gatavotu sieru, miežu putru vai seno sakņu zupu.

Papildus informāciju par novada amatnieku prasmēm un veikumu interesenti varēs iegūt, apmeklējot izstādi “Rakstraudzis šodienai”, blakus esošajā Limbažu muzejā.

Mērķi

Projekta mērķi

1.Veicināt Vidzemes amatnieku prasmju izzināšanu, saglabāšanu, akcentējot Metsepoles novada amatnieku daudzveidību.

2. Iepazīstināt  interesentus ar novada amatnieku prasmju dažādību laiku ritumā

3. Piedāvāt dažāda vecuma svētku apmeklētājiem daudzveidīgu, kvalitatīvu kultūras pasākumu ar iespējām aktīvi līdzdarboties Limbažu pilsētas 800 gades svētku laikā 2023.gada 5.augustā.

Projekta uzdevumi

1. Popularizēt Vidzemes amata meistaru prasmes Limbažu pilsētas svētku laikā, rosinot interesentus apgūt viņu pieredzi.

2.Iepazīstināt amatniekus ar Limbažu muzeja krājuma priekšmetiem, pēc kuru parauga tiks gatavoti atdarinājumi svētku laikā, tādējādi informējot arī svētku apmeklētājus.

3. Iesaistīt skolēnus svētku sagatavošanā un palīgdarbos svētku norises laikā, veicinot viņu izpratni par  Vidzemes kultūrvēsturiskās  daudzveidības saglabāšanu, akcentu liekot uz seno Metsepoles novadu.

4. Dot iespēju ikvienam Limbažu pilsētas svētku apmeklētājam un viesim  daudzveidīgi pavadīt brīvo laiku viduslaiku gaisotnē.

Uzdevumi

  1. Uzaicināt  radošo darbnīcu vadītājus piedalīties  Limbažu pilsētas 800 gades svētku svinībās, popularizējot sava amata prasmes un iepazīstinot pasākuma apmeklētājus ar Limbažu- senā Metsapoles novada savdabību.
  2. Iepazīstināt amatniekus ar Limbažu muzeja krājuma priekšmetiem, pēc kuriem veidot atdarinājumus.
  3. Iepirkt amatnieku darbnīcām nepieciešamos materiālus.
  4. Iesaistīt jauniešus dažādos palīgdarbos Limbažu pilskalnā notiekošajās aktivitātēs.
  5. Iekārtot Viduslaiku pilsdrupu teritoriju svētku norisei (uzstādīt teltis amatnieku darbnīcām, ierīkot aplokus mājdzīvniekiem, aprīkot amatnieku  darba vietas ar galdiem u.c. inventāru)
  6. Iepazīstināt apmeklētājus ar  daudzveidīgajiem senajiem  amatiem, rosinot apgūt kādu no prasmēm pie sava novada meistariem.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Limbažu pilsētas svētku 2023.gada 5.augustā apmeklētāji, dalībnieki un viesi no sadraudzības pilsētām Latvijā un ārzemēs.

Paredzamie projekta rezultāti

  Šī gada 5. augustā Limbažu pilskalnā notiek viens no pilsētas 800 gades svinību pasākumiem - Hanzas svētki ar amatnieku darbnīcām viduslaiku noskaņās.  Ienākot pa simboliskiem pils vārtiem interesenti pārceļas citā laikā - skan vesera sitieni, blēj kazas un aitas, dzirdama virpas švīkoņa, smaržo pēc tikko ceptas maizes. Katrā teltī  darbojas kāds no amatniekiem, kurš demonstrē savas prasmes, stāsta par  sava amata specifiku Vidzemē, dodot iespēju arī  līdzdarboties. Atsevišķi amata meistari veidos Limbažu muzeja krājuma priekšmetu atdarinājumus  (dobais krāns podiņš, sakta, koka karote u.c.), tādā veidā iepazīstinot apmeklētājus ar novada vēsturi. Pasākums visas dienas garumā popularizēs seno amatu prasmes, godinot amatu meistarus, kā arī veicinot daudzveidīgu amatu prasmju saglabāšanu. Katru gadu Hanzas svētku apmeklētāju skaits pieaug, 2022. gadā sasniedzot aptuveni 4000. Paredzam, ka šogad pasākumu apmeklēs vēl vairāk interesentu, pamatojoties uz plaši reklamēto piedāvājumu pilsētas 800-gades svinībām.