Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "On the road"
Projekta kopējās izmaksas:
3450.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2250.00 EUR
Līdzfinansējums:
1200.00 EUR

Kopsavilkums

"Vidzemes jūras tēli"

"Jūras tēli" ir animācijas meistardarbnīcu cikls, kurā mākslinieces un pieredzējušas pedagoģes Aijas Bley vadībā interesenti varēs apgūt animācijas tehnikas pamatus un piedalīties animēta multimedija izveidē. Šis pasākums ir plānots, kā viens no Salacgrīvas "Grafikas mākslas un radošo projektu centra" atklāšanas pasākumiem, kura mērķis ir radīt jaunu radošā darba platformu Salacgrīvas iedzīvotājiem un viesiem. Animācijas meistarklase "Jūras tēli" ir inovatīvs vairāku dienu pasākums, kas apvieno pārgājienu gar Vidzemes jūras piekrasti, dažāda vecuma cilvēku saliedējošu radošu procesu un apmācību animācijas "stop motion" un citās tehnikās. Pārgājiena laikā dalībnieki no atrastajiem dabas elementiem izveidos animācijas tēlus, ko vēlāk, atgriežoties  Salacgrīvas "Grafikas mākslas un radošo projektu centrā" animēs. Meistarklases rezultātā tiks izveidots animēts video "Jūras tēli", kas tiks izplatīts gan interneta vidē, gan projicēts Salacgrīvas pilsētas vidē. Pasākuma noslēgumā animācijas tapšanā izmantotie dabas elementi tiks atkal atgriezti pie jūras. 

Mērķi

Projekts Jūras tēli" veicina Vidzemes vēsturiskās zemes (Salacgrīvas) kultūras attīstību, kā arī kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai.

Atklāt, popularizēt un nodrošināt nepārtrauktu darbību Salacgrīvas "Grafikas mākslas un radošo projektu centrā" ar animācijas meistarklašu ciklu  "Jūras tēli";

Ar animācijas meistarklasi un multimedija projeketa "Jūras tēli" izveidi veicināt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un jaunradi Salacgrīvā;

Ar animācijas meistarklasi un multimedija projeketa "Jūras tēli" izveidi veicināt Salacgrīvas kultūras daudzveidības attīstību;

Ar animācijas meistarklasi un multimedija projeketa "Jūras tēli" izveidi veicināt kvalitatīvas animācijas mākslas pieejamības nodrošināšanu Salacgrīvā;

Ar animācijas meistarklasi un multimedija projeketa "Jūras tēli" izveidi veicināt jaunrades procesu Salacgrīvā;

Iesaistīt bērnu un jauniešu auditoriju projekta aktivitātēs un animācijas tapšanas radošajos procesos;

Lai nodrošinātu kultūras procesu mijiedarbību un pēctecību, projektā iesaistīt Salacgrīvas bērnu mākslas skolas audzēkņus un pedagogus; 

Popularizēt animāciju kā radošu un visiem pieejamu brīvā laika pavadīšanas veidu;

Apvienot fiziskās aktivitātes dabā ar radošo procesu;

Veicināt saudzīgu attieksmi pret vidi un videi draudzīgas mākslas radīšanu;

Veicināt gan katra indivīda radošo spēju atklāšanu, gan spēju sadarboties komandā. 

 

Uzdevumi

Aija Bleey

 

1.jūnijs – 30.jūnijs projekta sagatavošanas darbi:

veikt projekta mārketinga pasākumus izplatot informāciju interneta vidē, novada presē un drukātās ifo lapās;

veikt dalībnieku reģistrāciju;

iegādāties nepieciešamos materiālus;

nodrošināt nepieciešamo tehnisko aprīkojumu;

1.jūlijs - 31.jūlijs animācijas radošo meistarklašu norise un multimedija projekta "Vidzemes jūras tēli" izveide ;

1.augusts - 31.augusts projekta rezultātu apkopošana un popularizēšana

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija ir meistardarbnīcu apmeklētāji. Tie ir Salacgrīvas iedzīvotāji un viesi. Meistardarbnīcas aicināti apmeklēt visi interesenti, kuri vēlas apgūt kādu no animācijas tehnikām un piedalīties kopīga video veidošanā. Primāri, tās ir ģimenes ar bērniem, jaunieši un Salacgrīvas bērnu mākslas un mūzikas skolas audzēkņi. Ilgtermiņā ieguvēji būs gan tie, kas iepazīsies ar projekta laikā tapušajiem darbiem, gan tie, kas apmeklēs " Grafikas mākslas un radošo projektu centru" nākotnē.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Noorganizētas un novadītas trīs dažādas animācijas meistardarbnīcas. 

2. Radīta iespēja plašam interesentu lokam iepazīties ar animāciju izveidi

un praktiski tajā līdzdarboties. (Meistardarbnīcu laikā desmit līdz divdesmit dalībniekiem

būs iespēja praktiski darboties un izveidot animētu video) - sekmēts mākslas izglītības process.

3. Meistardarbnīcas ietvaros tiks izveidots video "Jūras tēli" - sekmēts mākslas jaunrades  process.

4. Meistardarbnīcā radīto animācijas darbu video projekcijas Salacgrīvas pilsētvidē - nodrošināta mākslas pieejamība.

5. Meistardarbnīcā radīto animācijas darbu izplatīšana interneta vidē (On the road mājas lapā, instagram, facebook, tik tok ) - sekmēra publicitāte.

6. Ar animācijas meistardarbnīcām uzsākta "Grafikas mākslas un radošo projektu centra" darbība Salacgrīvā, ko ilgtermiņā plānots attīstīt kā Starptautisku rezidenču centru māksliniekiem un radošo platformu vietējiem iedzīvotājiem.