Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība RotaļSpēle
Projekta kopējās izmaksas:
1380.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1200.00 EUR
Līdzfinansējums:
180.00 EUR

Kopsavilkums

Tradicionālās kultūras lietošana ikdienā ir katra latvieša indentitātes pamatbūtība. Dažiem tā izpaužas caur dalību kā dalībniekam vai skatītājam Dziesmu un deju svētkos, dažiem tā ir dalība kādā folkloras kopā, bet ikvienam tā ir tradicionālo svētku svinēšana – vasaras un ziemas saugrieži jeb Jāņi un Ziemassvētki.

Tomēr tradicionālā kultūra neizpaužas tikai caur tautas dziesmām, caur tautastērpu, caur tautas deju. Tās ir lietas, ko mēs darām no paaudzes paaudzē un darām ar prieku, nepiespiestā kārtā. Viens šāds elements ir latviešu rotaļas un spēles.

Biedrība RotaļSpēle ir radīta ar mērķi popularizēt latviešu spēles un rotaļas, ko esam paši spēlējuši māju pagalmos, skolās.

Projektā paredzēts izveidot 8 video ar tradicionālajām rotaļām un spēlēm no Vidzemes puses un popularizēt tās visai Latvijai.

Biedrība savā darbībā ir smēlusies iedvesmu no populārā tradicionālo deju portāla dancukratuve.lv, kā arī dažādiem internetā pieejamiem bērniem paredzētiem materiāliem, kas, spriežot pēc to kopējo skatījuma skaita, ir ļoti pieprasīti un vajadzīgi jaunākajām paaudzēm, ļaujot atiet no tehnoloģijām un iesaistīties sociālās aktivitātēs vienam ar otru. Ikviens video uzrunās jauno paaudzi, dodod idejas un iedvesmu dažādām aktivitātēm gan ārā, gan mājas apstākļos.

Biedrība jau iefilmējusi pirmos paraugus ar LU deju folkloras kopu Dandari: https://www.youtube.com/watch?v=geF4In2LL1I

Mērķi

Mūsdienu bērnu iesaistīšana tradicionālajā kultūrā jeb rotaļās un spēlēs, ko viņu vecāki vai vecvecāki savā bērnībā ir spēlējuši, vairos izpratni par latviskās dzīves daudzveidību. Daļa no šīm spēlēm un rotaļām tiek lietotas arī mūsdienās - bērnudārzos, folkloras pulciņos. 

Projekta mērķis ir iefilmēt un parādīt 8 Vidzemes pusē pierakstītās rotaļas un spēles. Tās publicēt sociālajos medijos. Izveidot portālu RotaļSpēle, kurā būtu apvienotas dažādas bērniem domātas rotaļas un spēles no dažādiem Latvijas novadiem. 

Projekta ietvaros LU folkloras kopa Dandari ar vadītāju cēsinieci Ingu Holstu sagatavos rotaļas un spēles folkloras kopas mēģinājumos. Vēlāk tiks veikti video pie dabas.

Vēlāk tiks izveidota mājasplapa RotaļSpēle un tajā tiks iedalītas rotaļas un spēles no katra kulturvēsturiskā novada Latvijā.

 

 

Uzdevumi

Plānotās aktivitātes apraksts

Iziet spēļu un rotaļu plānu, tās izspēlēt

Veikt spēļu un rotaļu filmēšanu

Veikt failu pēcapstrādi

Veik publicitātes pasākumus sociālajos tīklos

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Latviešu kulturtelpā dzīvojošie bērni. Rotaļu un spēļu video ir paredzēts bērniem un viņu motivācijai uz dažāda veida brīvā laika pavadīšanu.

Bernudārzu audzinātāji- iegūtais materiāls par Vidzemes rotaļām un spēlēm būs ieguvums arī skolotājiem smeļoties iedvesmu savās nodarbībās.

Vēlāk, tiks izveidota šim projektam speciāli paredzēta mājaslapa, kuru apmeklēt varēs ikviens un kurā būs izdalītas katra kulturvēsturiskā novada rotaļas un spēles.

Paredzamie projekta rezultāti

Inga Holsta un viņas vadītais ansamblis Dandari dažādas deju rotaļas un spēles izmanto ikdienā jau vairākus gadu desmitus.

Biedrības vadītāja Ieva Zīlmane un projektu vadītāja Inga Holsta ir bijušas līdzautores dancukratuve.lv radīšanā. Arī šī projekta rezultātā būs iegūti video, ko varēs izvietot jaunā portālā un turpināt to popularizēt un uzkrāt dažādas lokālās rotaļu un spēļu tradīcijas arī turpmāk.

Ilgtermiņā skatoties tradicionālās rotaļas un spēles, kas attēlotas video formātā ir ļoti noderīgs materiāls, jo tās nekad nenoveco, nekļūst nemodernas un katra nākamā paaudze tās var izmantot atkal un atkal. Pieejamais digitālais saturs, kas veltīts bērniem parasti iegūst ļoti lielu skatījumu daudzumu internetā, jo ir nepieciešams un vienmēr aktuāls.